Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cooperarea şi dialogul între UE, Africa şi China

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cooperarea şi dialogul între UE, Africa şi China

Un parteneriat tripartit între Uniunea Europeană (UE), Africa şi China ar trebui să contribuie la abordarea provocărilor mondiale legate de dezvoltare şi la o mai bună adaptare a strategiilor de cooperare la nevoile Africii.

ACT

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 17 octombrie 2008, intitulată „UE, Africa şi China: către un dialog şi o cooperare trilaterale” [COM(2008) 654 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Comisia propune o nouă abordare tripartită menită să consolideze cooperarea şi dialogul între Uniunea Europeană (UE), Africa şi China. Comisia recunoaşte interesul comun de a completa parteneriatele bilaterale existente pentru a favoriza dezvoltarea stabilă şi durabilă a Africii.

UE, Africa şi China ar trebui să îşi bazeze această cooperare pe obiective comune, definite progresiv şi în concordanţă cu strategiile de dezvoltare naţională şi regională.

Această nouă abordare ar putea permite conlucrarea asupra aspectelor legate de dezvoltare şi creşterea eficacităţii ajutorului. Schimbul de experienţe şi de bune practici ar trebui să contribuie la acest obiectiv, în special în ceea ce priveşte instrumentele financiare, asistenţa oficială pentru dezvoltare (AOD) şi investiţiile străine directe (ISD).

Într-o primă fază, parteneriatul ar putea să se concentreze pe patru obiective prioritare:

  • consolidarea securităţii şi sprijinirea operaţiunilor de menţinere a păcii;
  • dezvoltarea unor infrastructuri durabile şi accesibile financiar, menite să consolideze capacităţile de interconectare şi de integrare regională. Parteneriatul UE-Africa pentru infrastructură ar putea contribui la acest obiectiv;
  • protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale în perspectiva dezvoltării economice şi comerciale. Comisia propune cooperarea cu Uniunea Africană (UA) şi cu ţările africane pentru a promova gestionarea durabilă, transferurile de tehnologii şi investiţiile;
  • creşterea producţie agricole, a calităţii producţiei şi a siguranţei alimentare, în special în vederea atingerii obiectivelor Programului general pentru dezvoltare a agriculturii în Africa.

Parteneriatul tripartit reprezintă o extensie a dialogurilor politice bilaterale între Uniunea Africană (UA), UE şi China, precum şi a dialogului între UE şi China. Parteneriatul se va baza pe dialoguri strategice regulate şi pe consultări specifice.

Comisia propune crearea unei reţele de schimburi şi de informaţii între autorităţile naţionale şi regionale competente. Organizarea unei reuniuni anuale de coordonare a partenerilor pentru dezvoltare ar trebui să contribuie la evaluarea priorităţilor de cooperare, integrând iniţiativele organizaţiilor internaţionale, ale furnizorilor de fonduri şi ale societăţii civile.

Context

Cu ocazia summit-ului de la Lisabona din 2007, şefii de stat şi de guvern din UE şi din ţările africane au adoptat un nou parteneriat strategic comun. Această strategie oferă un cadru global pentru consolidarea relaţiilor UE-Africa şi un plan de acţiune pentru perioada 2008-2010. UE este cel mai important furnizor de asistenţă oficială pentru dezvoltare (AOD) şi primul partener comercial al Africii. Aceste parteneriat vizează, de asemenea, să creeze sinergii cu ceilalţi parteneri şi furnizori internaţionali de fonduri.

Cooperarea dintre China şi Africa se axează, în principal, pe schimburile comerciale, investiţii, proiecte de infrastructură, asistenţa în domeniul social şi al formării. Acest parteneriat a fost consolidat prin adoptarea în 2006 a unei noi strategii, cu ocazia Forumului pentru cooperarea sino-africană (FOCAC).

Aceste mecanisme de cooperare contribuie la realizarea obiectivelor parteneriatului pentru dezvoltare (ODM) şi la integrarea Africii în economia mondială.

See also

Pentru mai multe informaţii, a se consulta următoarele site-uri:

  • Uniunea Africană (UA (FR))
  • Forumul pentru cooperarea sino-africană (FOCAC (EN) (FR))
  • Declaraţia comună a celui de al 10-lea Summit China-UE, care a avut loc la Beijing, la 28 noiembrie 2007 (EN)

Ultima actualizare: 20.02.2009

Top