Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cooperarea științifică și tehnologică cu Statele Unite

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cooperarea științifică și tehnologică cu Statele Unite

Acordul de cooperare științifică și tehnologică încheiat între Statele Unite (SUA) și Uniunea Europeană (UE) vizează încurajarea, dezvoltarea și facilitarea activităților de cooperare științifică și tehnologică între cele două părți semnatare ale acordului. Concret, acesta le permite oamenilor de știință din SUA și din Europa să participe unii la activitățile de cercetare și dezvoltare ale celorlalți pe bază de reciprocitate.

ACT

98/591/CE: Decizia Consiliului din 13 octombrie 1998 privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii.

2009/306/CE: Decizia Consiliului din 30 martie 2009 privind extinderea și modificarea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și guvernul Statelor Unite ale Americii.

2014/240/UE: Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014 privind prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii.

SINTEZĂ

Decizia 2014/240/UE vizează prelungirea cu încă cinci ani a Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre comunitatea Europeană (CE) și Statele Unite (SUA), semnat pentru prima dată la Washington în 5 decembrie 1997.

Obiectivul deciziei este de a consolida cooperarea dintre cele două părți semnatare în domeniile prioritare comune în care acestea desfășoară activități de cercetare științifică și tehnologică. Domeniile activităților de cooperare sunt următoarele:

 • mediul (inclusiv cercetarea privind climatul);
 • biomedicina și sănătatea (inclusiv cercetarea privind SIDA, bolile infecțioase si consumul de droguri);
 • agricultura;
 • pescuitul;
 • cercetarea în domeniul ingineriei;
 • energia nenucleară;
 • resursele naturale;
 • științele materialelor (inclusiv nanotehnologiile) și metrologia;
 • tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC);
 • telematica;
 • biotehnologia;
 • științele și tehnologiile marine;
 • cercetarea în domeniul științelor sociale;
 • transporturile;
 • cercetarea în domeniul securității;
 • cercetarea în domeniul spațiului;
 • politica în domeniul științific și tehnologic, managementul, formarea și mobilitatea cercetătorilor științifici.

Acțiunile întreprinse în baza acordului vizează punerea în aplicare a programelor de cercetare, dezvoltarea tehnologică și demonstrarea prin promovarea cooperării cu și între întreprinderi, centre de cercetare și universități din statele SUA și din țările UE. De asemenea, acțiunile au drept scop încurajarea formării și a mobilității oamenilor de știință, precum și diseminarea și optimizarea rezultatelor cercetării, în condițiile respectării protecției proprietății intelectuale.

Cele două părți facilitează intrarea pe teritoriul lor a cercetătorilor științifici și a echipamentelor utilizate în scopul activităților care fac obiectul acestui acord. Coordonarea este realizată de un grup consultativ comun (GCC), care se întrunește, în mod normal, o dată pe an. Acest grup este compus dintr-un număr limitat și egal de reprezentanți ai fiecărei părți. Grupul evaluează și monitorizează punerea în aplicare a acordului. De asemenea, printre atribuțiile acestuia se numără și determinarea sectoarelor în care ar putea fi consolidată cooperarea, precum și definirea priorităților de cercetare.

Context

Acordul dintre UE și SUA instituie un cadru de cooperare oficial în ceea ce privește cercetarea științifică și tehnologică. Acesta a fost semnat prima dată în 5 decembrie 1997 pentru o perioadă inițială de cinci ani. Acordul poate fi extins, cu posibile modifică, pentru perioade suplimentare de câte cinci ani. Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Direcției Generale Cercetare și Inovare a Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 98/591/CE

13.10.1998

-

JO L 284, 22.10.1998, p. 35-36.

Decizia 2009/306/CE

30.3.2009

-

JO L 90, 2.4.2009 , p. 20-21.

Decizia 2014/240/UE

14.4.2014

-

JO L 128, 30.4.2014, p. 43-44.

23.09.2014

Top