Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cadru strategic pentru cooperarea ştiinţifică şi tehnologică internaţională

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cadru strategic pentru cooperarea ştiinţifică şi tehnologică internaţională

Această comunicare vizează să promoveze cooperarea ştiinţifică şi tehnologică internaţională. Obiectivul Comisiei este de a institui cadrul strategic necesar pentru deschiderea Spaţiului european de cercetare (SEC) spre lume. Cu timpul, acest cadru va contribui la dezvoltarea durabilă şi la competitivitatea Europei în domeniul ştiinţei şi tehnologiei.

ACT

Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 24 septembrie 2008, intitulată: „Un cadru strategic european pentru cooperarea ştiinţifică şi tehnologică internaţională” [COM(2008) 588 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Este necesar, în special, un parteneriat strâns între statele membre, pe de o parte, şi între acestea şi Comunitatea Europeană, pe de altă parte, pentru deschiderea Spaţiului european de cercetare (SEC) spre lume.

Pentru ca acest parteneriat să fie un succes, Comisia stabileşte un cadru strategic pentru cooperarea ştiinţifică şi tehnologică internaţională. Acest cadru oferă o serie de orientări pe care Comunitatea Europeană (CE) şi statele membre trebuie să le pună în aplicare, în strânsă cooperare cu ţările terţe.

ORIENTĂRI PENTRU DESCHIDEREA SEC

Dobândirea unei dimensiuni internaţionale

Pentru a îndeplini acest obiectiv, CE trebuie să îşi consolideze relaţiile cu ţările din cadru politicii europene de vecinătate (PEV) şi să pregătească eventuala lor asociere la al 7-lea program-cadru PC7). Comisia şi statele membre pot coordona punerea în aplicare a priorităţilor împreună cu ţările din cadrul PEV şi pot consolida dialogurile regionale cu privire la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). La rândul său, Comisia poate stabili, de asemenea, dialoguri politice cu ţările din cadrul PEV pentru a promova diseminarea bunelor practici şi alinierea politicilor acestor ţări, permiţându-le accesul la Programul de sprijin a politicilor (PSP) în domeniul TIC.

CE ar trebui să încurajeze cooperarea cu anumite ţări terţe, urmărind priorităţile geografice şi tematice convenite de statele membre şi de Comisie. Această cooperare ar putea reprezenta o valoare adăugată pentru aborda provocările mondiale, cum sunt schimbările climatice, sărăcia etc. Cooperarea ar permite punerea în comun a rezultatelor obţinute în contextul acordurilor bilaterale şi ar încuraja crearea unei reţele de experţi europeni în domeniile ştiinţei, TIC şi mass-mediei în cadrul reprezentanţelor Uniunii Europene din ţările terţe. Statele membre şi Comisia ar trebui, de asemenea, să monitorizeze coerenţa politicilor în domeniul cercetării şi dezvoltării (C&D) şi complementaritatea mecanismelor de finanţare, pentru a se evita irosirea resurselor. La rândul său, Comisia ar trebui să se asigure că cooperarea cu anumite ţări terţe beneficiază de mecanismele de finanţare ale PC7 şi duce la încheierea unor acorduri biregionale, în special cu ASEAN şi Uniunea Africană. În sfârşit, aceasta ar trebui să acorde în continuare asistenţă tehnică ţărilor terţe în ceea ce priveşte politicile în domeniul TIC, pe baza experienţei acumulate în cadrul unor proiecte centrate pe regiuni geografice, precum @LIS pentru America Latină sau EUMEDIS pentru regiunea mediteraneeană.

Îmbunătăţirea condiţiilor de cooperare ştiinţifică şi tehnologică internaţională

Pentru a atinge acest obiectiv, statele membre şi Comisia trebuie să încurajeze cooperarea internaţională în cadrul infrastructurilor mondiale de cercetare, inclusiv în domeniul TIC. De asemenea, acestea trebuie să exploreze noi modalităţi de a reduce decalajul digital în ţările în curs de dezvoltare.

Este important ca statele membre şi Comisia să favorizeze mobilitatea cercetătorilor şi crearea de reţele la nivel mondial. Cercetătorii europeni care lucrează într-o ţară terţă şi cercetătorii care provin din ţări terţe trebuie să poată continua să contribuie la dezvoltarea ţărilor lor prin crearea de reţele. Pentru a promova mobilitatea cercetătorilor, statele membre ar trebui să transpună în legislaţia lor pachetul privind „viza ştiinţifică” şi să introducă burse pentru întoarcerea cercetătorilor în ţările lor de origine. De asemenea, ar putea fi adaptate instrumentele comunitare de mobilitate internaţională, cum este programul specific „Persoane” din cadrul PC7.

O deschidere a programelor de cercetare ar permite instituţiilor de cercetare din toate ţările terţe să acceadă la programele în materie de C&D. În mod normal, finanţarea se acordă numai participanţilor din ţările partenere la cooperarea internaţională. Cu toate acestea, întrucât libera concurenţa promovează excelenţa în domeniul cercetării, finanţarea proiectelor de colaborare ar putea fi extinsă pentru a include organizaţii de cercetare şi cercetători din ţări terţe industrializate în care cercetătorii europeni beneficiază de finanţare reciprocă.

Prin acordurile internaţionale de cooperare ştiinţifică şi tehnologică, statele membre şi Comisia ar trebui să promoveze la nivel mondial principiile Recomandării privind gestionarea proprietăţii intelectuale (PI). Aceste principii garantează reciprocitatea, tratamentul echitabil şi avantajele reciproce în materie de PI, promovând astfel încrederea şi schimbul de cunoştinţe în cadrul activităţilor de cercetare.

În sectorul TIC, Comisia ar trebui să acorde o atenţie specială cooperării în materie de prestandardizare pe baza unor standarde deschise şi să încurajeze legăturile dintre rezultatele programelor de cercetare şi standardizare. Aceasta ar permite, în special, eliminarea obstacolelor din calea diseminării tehnologiilor.

CONTEXT

Această strategie pentru cooperarea ştiinţifică şi tehnologică internaţională reprezintă una dintre cele cinci acţiuni strategice ale Comisiei adoptate ca urmare a Cărţii verzi din 2007 intitulate „Spaţiul European de Cercetare: perspective noi”. De asemenea, obiectivul strategiei este de a contribui la libera circulaţie a cunoştinţelor („a cincea libertate a Uniunii Europene”) la nivel mondial.

Această strategie urmează, de asemenea, Comunicării Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 2006 „Către un parteneriat global pentru societatea informaţională”) şi unei consultări publice privind deschiderea de noi pieţe în sectorul TIC, care a avut loc în iulie 2007.

Ultima actualizare: 08.10.2008

Top