Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Participarea la programele comunitare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Participarea la programele comunitare

Participarea la programele comunitare este deschisă ţărilor asociate la Uniunea Europeană, ţărilor europene nemembre, ţărilor candidate şi ţărilor potenţial candidate. Aceasta se înscrie în cadrul relaţiilor tot mai strânse dintre Uniunea Europeană şi ţările în cauză, fiind menită să le familiarizeze cu politicile şi metodele de lucru şi facilitând schimbul de experienţă şi de bune practici. Obiectivul acestei participări este de a sprijini punerea în aplicare a procesului de stabilizare şi de asociere a ţărilor din Balcanii de Vest în contextul perspectivei lor europene.

ACTE

Deciziile Consiliului din 2 iunie 2005 privind încheierea unui Acord-cadru între Comunitatea Europeană şi ţările din Balcanii de Vest de stabilire a principiilor generale ale participării acestora la programele comunitare:

  • Decizia 2005/524/CE referitoare la participarea Republicii Albania;
  • Decizia 2005/525/CE referitoare la participarea Bosniei şi Herţegovinei;
  • Decizia 2005/526/CE referitoare la participarea Republicii Croaţia;
  • Decizia 2005/527/CE referitoare la participarea Serbiei şi Muntenegrului;
  • Decizia 2005/528/CE referitoare la participarea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei privind încheierea unui Protocol la Acordul de stabilizare şi de asociere în baza unui astfel de acord-cadru.

SINTEZĂ

Participarea ţărilor asociate la programele comunitare este menită să le familiarizeze cu metodele şi politicile Uniunii Europene (UE). Cât priveşte ţările din Balcanii de Vest, această participare se înscrie în cadrul perspectivei europene a acestora, mai exact, în cadrul Agendei de la Salonic adoptate în 2003 (EN). Agenda prevede în mod expres o astfel de participare, ca instrument al procesului de stabilizare şi de asociere (PSA) şi al procesului de apropiere faţă de UE, în special în ceea ce priveşte adoptarea şi punerea în aplicare a acquis-ului.

Natura şi procedura participării la programele comunitare în baza acordurilor-cadru

Ţările din Balcanii de Vest pot participa în mod concret la toate programele comunitare care răspund nevoilor lor specifice şi care se înscriu în cadrul obiectivelor şi priorităţilor PSA. Actualele programe la care acestea pot participa sunt enumerate în anexa la acordurile-cadru. În plus, ţările din Balcanii de Vest pot solicita să participe şi la alte programe existente sau care vor fi create.

Reprezentanţii ţărilor din Balcanii de Vest pot asista ca observatori la reuniunile comitetelor responsabile pentru programele la care acestea îşi aduc o contribuţie financiară.

Modalităţile şi condiţiile de participare a ţărilor la programele comunitare sunt decise de Comisie şi de fiecare ţară în parte pentru fiecare program vizat. Acestea includ contribuţia financiară a ţărilor la bugetul general al UE. Contribuţia se determină în funcţie de nevoile fiecărei ţări. În acest sens, ţările pot beneficia de sprijin pentru contribuţia lor financiară prin intermediul Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IAP) sau de orice alt sprijin extern pentru care sunt eligibile.

Participarea ţărilor din Balcanii de Vest la programele comunitare este reglementată de acordurile-cadru care stabilesc principiile generale ale participării fiecărei ţări la programele comunitare. În cazul ţărilor care au încheiat un Acord de stabilizare şi de asociere (ASA), acordul-cadru este anexat la ASA sub forma unui protocol. Aceste acorduri-cadru sunt negociate şi încheiate de Comisia Europeană, în numele Comunităţii Europene, şi de fiecare ţară în parte.

Acordurile-cadru se încheie pe o perioadă nedeterminată. Totuşi, acestea fac obiectul unei reexaminări la fiecare trei ani.

Context

În urma adoptării Agendei de la Salonic, Comisia a prezentat, la 3 decembrie 2006, o comunicare care stabileşte modalităţile şi orientările pentru participarea ţărilor din Balcanii de Vest la programele şi agenţiile comunitare. Aceasta se bazează pe experienţa deja acumulată în materie de participare a ţărilor europene asociate (ţări europene nemembre şi ţări candidate).

Comisia precizează îndeosebi abordarea selectivă şi progresivă adoptată pentru alegerea programelor şi a agenţiilor. Această abordare permite evaluarea participării la anumite programe şi agenţii înainte de a o extinde la altele, dacă este cazul.

Participarea se face în funcţie de nevoile şi priorităţile fiecărei ţări. Este posibilă şi participarea la programe foarte specifice referitoare la un anumit sector. Totuşi, ţările vizate trebuie să dispună de capacităţile administrative şi de absorbţie necesare pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile.

În plus, ţările participante contribuie la finanţarea programelor şi a agenţiilor, contribuind astfel la bugetul general al UE. În fapt, majoritatea programelor comunitare consolidează politicile interne ale UE, iar finanţarea lor se înscrie în cadrul unor linii bugetare interne, cu excepţia programelor cu o componentă externă, cum sunt TEMPUS şi LIFE, la care ţările din Balcanii de Vest sunt deja asociate. Contribuţia financiară a ţărilor asociate este stabilită în funcţie de numărul de resortisanţi participanţi ai acestora.

Comisia prezintă un calendar strict pentru punerea în aplicare a primelor participări începând cu 2005, pentru a evalua mai bine nevoile şi îmbunătăţirile care se impun în contextul perspectivelor financiare pentru perioada 2007-2013.

În ceea ce priveşte agenţiile comunitare, Comisia adoptă aceeaşi abordare ca în cazul programelor comunitare. În acest caz, cinci agenţii sunt pregătite pentru cooperarea cu ţările din cadrul PSA, înainte de a se deschide participarea şi în cadrul altor agenţii. Acestea sunt: Agenţia Europeană de Mediu (AEM), Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT), Observatorul European al Fenomenelor Rasiste şi Xenofobe (EUMC), Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA) şi Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (AESA).

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2005/524/CE

2.6.2005

-

JO L 192 din 22.7.2005

Decizia 2005/525/CE

2.6.2005

-

JO L 192 din 22.7.2005

Decizia 2005/526/CE

2.6.2005

-

JO L 192 din 22.7.2005

Decizia 2005/527/CE

2.6.2005

-

JO L 192 din 22.7.2005

Decizia 2005/528/CE

2.6.2005

-

JO L 192 din 22.7.2005

Ultima actualizare: 31.08.2011

Top