Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Integrarea în Uniunea Europeană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Integrarea în Uniunea Europeană

Consolidarea politicii de stabilizare şi de asociere a Uniunii Europene în ceea ce priveşte ţările din Europa de Sud-Est şi definirea unui program de integrare a acestor ţări în UE.

ACT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 21 May 2003 "The Western Balkans and European integration" [COM (2003) 285 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 21 mai 2003 – „Balcanii de Vest şi integrarea europeană”) [COM (2003) 285 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Integrarea ţărilor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană a devenit o prioritate pentru UE. În acest scop, se impune consolidarea procesului de stabilizare şi de asociere. Această aprofundare are ca referinţă procesul de extindere al Uniunii la ţările din Europa Centrală şi de Est. Împărtăşirea experienţei lor cu ţările din Europa de Sud-Est este fundamentală. Evoluţia procesului de integrare va depinde, în ultimă instanţă, de aptitudinea şi angajamentului fiecărei ţări.

Măsuri de consolidare a procesului de stabilizare şi de asociere

Comunicarea Comisiei subliniază faptul că ar trebui să se examineze posibilitatea de a stabili parteneriate pentru integrare cu ţările din Balcanii de Vest. Aceste parteneriate ar indica eforturile care trebuie întreprinse de fiecare ţară pentru a se apropia de Uniune. Lista măsurilor care trebuie adoptate pe termen scurt şi mediu ar putea servi drept referinţă pentru a evalua progresele fiecărei ţări în vederea aderării. De asemenea, aceasta ar putea fi utilizată pentru a stabili priorităţile asistenţei acordate prin programul CARDS. În ceea ce le priveşte, ţările din zonă ar trebui să elaboreze planuri de acţiune pentru a pune în aplicare priorităţile parteneriatelor pentru integrare. Comisia va putea realiza o monitorizare regulată a progreselor prin intermediul rapoartelor anuale.

„Înfrăţirea” (detaşarea funcţionarilor statelor membre pe lângă instituţiile ţărilor candidate pentru a le transmite experienţa lor), s-a dovedit foarte utilă în cazul ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Aceasta contribuie în mod pozitiv la consolidarea instituţiilor ţărilor candidate. Din octombrie 2002, programul CARDS organizează acţiuni de înfrăţire destinate anumitor ţări din Balcanii de Vest. În scopul consolidării instituţiilor, Comisia încurajează, de asemenea, crearea unui institut de învăţământ superior consacrat reformei administraţiei publice.

Comunicarea Comisiei recomandă şi consolidarea cooperării în domeniul justiţiei şi afacerilor interne. Ar urma să se instituie un dialog pe această temă cu ţările din zonă. Alte subiecte de importanţă majoră pentru ţările din Europa de Sud-Est, cum ar fi politica în materie de vize şi migraţie a Uniunii, vor fi discutate în profunzime. Ţările din zonă vor trebui să stabilească planuri de luptă împotriva criminalităţii organizate.

Comisia propune participarea ţărilor din Balcanii de Vest la anumite programe comunitare. Aceasta le-ar permite să se familiarizeze cu politicile şi metodele de lucru ale Comunităţii.

Comisia va continua să sprijine dezvoltarea economică, comerţul şi tranziţia spre o economie de piaţă funcţională. Ţările din Balcanii de Vest trebuie să valorifice pe deplin posibilităţile oferite de măsurile comerciale adoptate în favoarea lor, precum şi acordurile de liber schimb încheiate între ele sau cu Uniunea. Comisia va adopta măsuri pentru a le permite acestor ţări să profite de pe urma măsurilor comerciale preferenţiale. Trebuie îmbunătăţite condiţiile pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. În acest sens, se recomandă aplicarea principiilor Cartei europene pentru întreprinderile mici. Comisia propune stabilirea unui dialog economic cu aceste ţări, precum şi o eventuală extindere a pieţei interne a energiei.

Programul CARDS rămâne principalul instrument financiar al procesului de stabilizare şi de asociere. Comisia propune creşterea bugetului alocat acestuia. Pe de altă parte, Comisia se arată dispusă să studieze posibilitatea acordării, în colaborare cu instituţiile internaţionale, a unor ajutoare macrofinanciare excepţionale pentru ţările din regiune.

Comunicarea Comisiei încurajează cooperarea regională între ţările din regiune şi cooperarea transfrontalieră cu statele membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, comunicarea susţine cooperarea parlamentară prin consolidarea parlamentelor ţărilor din regiune şi integrarea acestora în structurile parlamentare regionale şi internaţionale.

Se recomandă, de asemenea, cooperarea politică. Ţările din Balcanii de Vest ar trebui să fie invitate să se asocieze poziţiilor comune şi declaraţiilor Uniunii în cadrul politicii externe şi de securitate comună. Dialogul politic între ţările din regiune şi Uniunea Europeană ar trebui să se intensifice şi să devină mai regulat.

Ultima actualizare: 25.01.2011

Top