Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Procesul de stabilizare şi de asociere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Procesul de stabilizare şi de asociere

Uniunea Europeană doreşte să lanseze un proces de stabilizare şi de asociere cu Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Albania, Muntenegru şi Serbia, inclusiv Kosovo (în conformitate cu Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite), ţări şi teritorii care alcătuiau Republica Federală Iugoslavia în 1999. În acest sens, Uniunea Europeană va dezvolta noi relaţii contractuale cu aceste ţări: acordurile de stabilizare şi de asociere.

ACT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 26 May 1999 on the stabilisation and association process for countries of South-Eastern Europe [COM (1999) 235 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 26 mai 1999 privind procesul de stabilizare şi de asociere pentru ţările din Europa de Sud-Est [COM(1999) 235 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Comunicarea contribuie la dezvoltarea strategiei comune a Uniunii Europene pentru Europa de Sud-Est. Strategia comună va constitui cadrul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi această regiune.

Abordarea regională existentă

Abordarea regională a stabilit încă din 1996 un cadru pentru relaţiile cu cinci ţări din regiune: Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Albania şi Republica Federală Iugoslavia (devenită Serbia şi Muntenegru), inclusiv Kosovo (conform Rezoluţiei 1244 a Consiliului de Securitate al ONU). Obiectivele abordării regionale, stabilite în 1996, erau de a sprijini punerea în aplicare a acordurilor de pace de la Dayton/Paris şi de la Erdut şi de a crea o zonă de stabilitate politică şi de prosperitate economică, prin:

 • stabilirea şi menţinerea democraţiei şi a statului de drept;
 • respectarea minorităţilor şi a drepturilor omului;
 • relansarea activităţii economice.

Procesul de stabilizare şi de asociere

Comunicarea lansează o nouă abordare consolidată pentru ţările din Europa de Sud-Est. Această abordare implică instituirea unui proces de stabilizare şi de asociere care presupune:

 • elaborarea unor acorduri de stabilizare şi de asociere, în perspectiva aderării la Uniunea Europeană şi după îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga;
 • dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale cu regiunea şi în interiorul acesteia;
 • dezvoltarea asistenţei economice şi financiare existente;
 • asistenţa pentru democratizare, societatea civilă, educaţie şi dezvoltarea instituţională;
 • cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne;
 • dezvoltarea dialogului politic.

Comunicarea cuprinde şi o serie de analize privind respectarea de fiecare ţară în parte a criteriilor de condiţionalitate din cadrul procesului de stabilizare şi de asociere. Pe baza acestor analize, Comisia a declarat că negocierile privind acordurile de stabilizare şi de asociere cu Bosnia şi Herţegovina şi cu Croaţia ar urma să înceapă de îndată ce aceste ţări vor îndeplini condiţiile necesare. În ceea ce priveşte Republica Federală Iugoslavia - devenită mai apoi Serbia şi Muntenegru, inclusiv Kosovo (conform Rezoluţiei 1244 a Consiliului de Securitate al ONU), Comisia a semnalat faptul că nu are în niciun caz în vedere începerea unor astfel de negocieri, datorită continuării conflictului din Kosovo. În schimb, Comisia a anunţat că va prezenta o propunere de deschidere a negocierilor cu Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Comisia s-a declarat pregătită să prezinte, în timp util, un raport cu privire la posibilitatea de începere a negocierilor pentru un Acord de stabilizare şi de asociere cu Albania.

ACTE CONEXE

RELAŢII BILATERALE

 • Albania

Acord de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Albania, pe de altă parte – Protocoale – Declaraţii [Jurnalul Oficial L 107 din 28.4.2009]

 • Bosnia şi Herţegovina

Propunere de decizie a Consiliului şi Comisiei din 8 aprilie 2008 privind încheierea acordului de stabilizare şi asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte [COM(2008) 182 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Acord interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte [Jurnalul Oficial L 169 din 30.6.2008]

 • Croaţia

Acord de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Croaţia, pe de altă parte [Jurnalul Oficial L 26 din 28.1.2005]

 • Fosta Republică lugoslavă a Macedoniei

Acord de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte [Jurnalul Oficial L 84 din 20.3.2004]

 • Muntenegru

Acord de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte [Jurnalul Oficial L 108 din 29.4.2010]

EVALUARE

Raportul Comisiei din 30 martie 2004 – Procesul de stabilizare şi de asociere pentru Europa de Sud-Est – Al treilea raport anual [COM(2004) 202 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Raportul Comisiei din 26 martie 2003 – Procesul de stabilizare şi de asociere pentru Europa de Sud-Est – Al doilea raport anual [COM(2003) 139 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Raportul Comisiei din 3 aprilie 2002 – Procesul de stabilizare şi de asociere pentru Europa de Sud-Est – Primul raport anual [COM(2002) 163 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 07.06.2010

Top