Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul interregional: Document de strategie 2007-2013 şi program indicativ 2007-2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Programul interregional: Document de strategie 2007-2013 şi program indicativ 2007-2010

Programul interregional (PIR) face parte din Instrumentul European de Vecinătate şi de Parteneriat (IEPV) şi vizează consolidarea Politicii Europene de Vecinătate (PEV), precum şi a dialogului şi cooperării la nivel regional. Acesta se adresează ţărilor acoperite de PEV şi Rusiei şi priveşte relaţia acestora cu Uniunea Europeană. Programul extinde domeniul instrumentelor comunitare cu eficienţă dovedită pentru ţările în cauză prin domeniile prioritare de acţiune identificate în documentul de strategie pentru perioada 2007-2013 şi programul indicativ pentru perioada 2007-2010.

ACT

Instrumentul european de vecinătate şi de parteneriat - Programul interregional – Document de strategie 2007-2013, program indicativ 2007-2010 (DE) (EN) (FR).

SINTEZĂ

Programul interregional (PIR) sprijină atingerea obiectivelor politicii europene de vecinătate (PEV) (DE) (EN) (FR) şi parteneriatul strategic cu Rusia. Acesta se concentrează asupra dialogului şi a cooperării între ţările care beneficiază de pe urma Instrumentului European de Vecinătate şi de Parteneriat (IEVP) şi, de asemenea, între cele din urmă şi Uniunea Europeană (UE).

Fiind o componentă a IEVP, PIR asigură sprijin financiar activităţilor a căror punere în aplicare are o valoare adăugată în ceea ce priveşte vizibilitatea, coerenţa, eficienţa şi flexibilitatea. De asemenea, acesta promovează un rol mai important pentru guverne, universităţi, oraşe şi regiuni, pentru a garanta implementarea eficientă şi a accelera impactul iniţiativelor şi al acţiunilor întreprinse.

Programe

Documentul de strategie 2007-2013 şi programul indicativ 2007-2010 identifică domeniile prioritare de acţiune ale PIR. Acestea disting cinci domenii prioritare pentru perioada 2007-2010.

Promovarea reformelor prin consiliere şi experienţă comunitară vizează sprijinirea procesului de reformă în ţările beneficiare ale IEVP. Pe baza experienţei dobândite în cursul procesului de tranziţie al celor zece state membre noi, această prioritate se bazează pe următoarele:

  • programul de asistenţă tehnică şi schimb de informaţii (TAIEX), care furnizează consiliere şi know-how cu orientare specifică în special în ceea ce priveşte convergenţa legislaţiei care formează acquis-ul comunitar;
  • sprijinul pentru perfecţionarea instituţiilor publice şi a sistemelor de gestionare (SIGMA) (EN), lansat de Comisia Europeană şi de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) (EN) (FR) în Europa. Obiectivul său este facilitarea integrării economice şi a cooperării politice în UE.

Promovarea învăţământului superior şi a mobilităţii studenţilor reprezintă un domeniu esenţial pentru dezvoltarea ţărilor partenere, înţelegerea reciprocă între oameni şi contactul interpersonal. Programul Tempus constituie un cadru pentru reforma învăţământului superior şi promovarea cooperării între instituţii. Se va stabili un program de burse pentru a promova mobilitatea studenţilor şi a profesorilor. Acesta se va baza pe experienţa câştigată prin programele Erasmus (DE) (EN) (FR) şi Fereastra de cooperare externă Erasmus Mundus (EN). Ţările partenere vor primi un rol mai important în ceea ce priveşte gestionarea programului.

Promovarea cooperării între actorii locali din ţările partenere şi UE este un obiectiv fundamental al PEV pe baza schimbului de experienţă şi know-how. Cu toate acestea, datorită lipsei de structuri, în primul se va institui un program de cooperare între autorităţile locale şi regionale pentru a consolida guvernarea democratică şi dezvoltarea regională şi locală.

Promovarea implementării PEV şi a parteneriatului strategic cu Rusia priveşte în principal domeniile lor tematice de politică, cum ar fi energia, mediul şi infrastructurile. Acest program sprijină activităţile de informare şi de dialog în special la nivel interregional, pentru a consolida înţelegerea reciprocă în rândul formatorilor de opinii şi al cetăţenilor din ţările partenere.

Obiectivul promovării proiectelor de investiţii în ţările partenere PEV este mobilizarea investiţiilor suplimentare pentru a sprijini un domeniu al prosperităţii şi al bunei vecinătăţi care implică UE şi vecinii săi. Aceste fonduri suplimentare vor facilita îmbunătăţirea infrastructurilor care conectează UE cu ţările vecine în domeniile transportului şi al energiei, abordarea provocărilor de mediu comune şi sprijinirea dezvoltării socio-economice în ţările partenere.

Regimuri

Finanţarea PIR pentru perioada 2007-2010 se ridică la 523,9 milioane, dintre care 40 de milioane au fost alocate primului domeniu prioritare de acţiune, 218,6 milioane celui de al doilea, 14,3 milioane celui de al treilea şi 250 de milioane celui de al cincilea. Portofoliul pentru cel de al patrulea obiectiv depinde de progresul PEV şi de parteneriatul cu Rusia.

Programul indicativ 2007-2010 ne oferă o imagine a rezultatelor aşteptate pentru fiecare prioritate, cum ar fi:

  • îmbunătăţirea cadrelor juridice şi de reglementare şi implementarea acestora;
  • reforma şi modernizarea învăţământului superior în ţările partenere şi o mai bună înţelegere reciprocă;
  • un proces de selecţie transparent şi o mai mare vizibilitate pentru programele de mobilitate şi de bursă;
  • consolidarea guvernării de către autorităţile locale şi regionale din ţările partenere şi consolidarea legăturilor dintre acestea;
  • acţiuni şi informări eficiente şi activităţi de dialog la nivel interregional pentru a crea o conştientizare a acţiunilor PEV.

Pentru a evalua impactul acestora, partenerii definesc indicatorii de performanţă în momentul în care se elaborează programele (numărul de parteneriate, vizibilitatea, progresul identificat în cadrul rapoartelor, gradul de răspândire al acţiunilor naţionale şi tematice, relevanţa activităţilor etc.).

Ultima actualizare: 13.03.2008

Top