Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia pentru regiunea estică (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategia pentru regiunea estică (2007-2013)

Documentul de strategie regională pentru regiunea estică identifică provocările transversale care pot fi abordate printr-un răspuns regional, prin intermediul măsurilor şi instrumentelor noi şi complementare oferite de Uniunea Europeană. Ţările vizate sunt Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina şi Rusia.

ACT

Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat – Program pentru regiunea estică – Document de strategie pentru perioada 2007-2013 (DE) (EN) (FR).

SINTEZĂ

Documentul de strategie regională (DSR) defineşte obiectivele şi priorităţile cooperării regionale pe baza Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat (IEVP) pentru perioada 2007-2013. În acest sens, DSR completează documentele de strategie de ţară (DST) (EN) (FR) stabilite pentru fiecare ţară din regiune (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina şi Rusia).

DSR contribuie la realizarea obiectivelor politicii europene de vecinătate (PEV) (EN) (FR) cu ţările partenere, precum şi ale celor patru spaţii comune cu Rusia (EN) (FR), pe lângă relaţiile bilaterale între Uniunea Europeană (UE) şi aceste ţări. În acest context, cooperarea regională se axează pe provocările de interes comun pentru toate aceste ţări şi cu caracter transfrontalier.

În plus, acest sprijin regional se justifică prin valoarea sa adăugată sau prin necesitatea unei intervenţii comune a mai multor ţări pentru a soluţiona problemele transfrontaliere. Astfel, voinţa ţărilor partenere de a coopera pe o bază regională şi de a-şi asuma această cooperare este fundamentală.

Cooperarea regională în anumite sectoare va sprijini, de asemenea, integrarea economică şi normativă treptată în UE.

Provocări comune ale ţărilor partenere

Regiunea estică reuneşte ţări cu un trecut comun, dar care îşi urmează propriul proces de tranziţie. Aceste ţări se confruntă cu provocări politice, economice, sociale şi de mediu similare.

Programul indicativ (PI) pentru perioada 2007-2010 [PDF (DE) (EN) (FR)] acoperă o serie de priorităţi specifice stabilite cu consultarea ţărilor partenere. Acestea au fost alese pentru importanţa lor strategică, avantajul comparativ şi complementaritatea la nivel regional, precum şi pentru coerenţa lor cu politicile UE în aceste domenii.

Transporturile şi energia, în special reţelele din aceste sectoare, constituie o prioritate esenţială, în măsura în care ţările din regiune sunt atât ţări producătoare, cât şi ţări de tranzit. Asistenţa se bazează pe experienţa anterioară a programelor TRACECA (EN) şi INOGATE (EN). Aceasta include:

 • siguranţa transporturilor, în special apropierea treptată de standardele UE, precum şi dezvoltarea transportului durabil;
 • diversitatea şi siguranţa aprovizionării cu energie, alături de promovarea surselor regenerabile de energie;
 • dezvoltarea de legături şi reţele între UE şi vecinii săi, în special pentru a intensifica relaţiile comerciale.

Protecţia mediului şi a pădurilor şi lupta împotriva schimbărilor climatice se află în centrul PI. Calitatea aerului şi a apei, gestionarea deşeurilor, protecţia naturii şi a solurilor şi poluarea industrială vor beneficia de o atenţie deosebită, la fel şi poluarea Mării Baltice, Mării Barents, Mării Caspice şi Mării Negre. Este necesară o mai mare sensibilizare şi implicare a societăţii civile şi a sectorului privat pentru a sprijini eforturile întreprinse în acest domeniu.

Gestionarea frontierelor şi a migraţiei, lupta împotriva criminalităţii organizate transnaţionale şi serviciile vamale la nivel regional vor permite realizarea unor economii de scară, în virtutea caracterului lor transfrontalier. UE sprijină îndeosebi măsurile împotriva traficului de persoane, corupţiei şi terorismului la nivel naţional şi internaţional.

De asemenea, activităţile intercomunitare şi activităţile de informare şi sprijin vor beneficia de asistenţă pentru a stimula cooperarea între societatea civilă şi ţările partenere ale UE.

În sfârşit, minele terestre, resturile explozive de război, armamentul uşor şi armele de calibru mic reprezintă o ameninţare serioasă atât pentru civili, cât şi pentru mediu. În urma conflictelor trecute sau „îngheţate”, multe ţări se confruntă cu prezenţa minelor terestre antipersonal şi a altor resturi de război. De aceea, o asistenţă susţinută şi strategiile clare de acţiune sunt esenţiale în acest domeniu.

Instrumente şi mijloace

Diverse instrumente şi măsuri vor sprijini realizarea acestor priorităţi. IEVP este instrumentul principal în acest sens şi cuprinde:

 • creditele naţionale axate pe priorităţile strategice ale ţărilor beneficiare;
 • cooperarea transfrontalieră (CTF) şi programele de vecinătate şi parteneriat (PVP) care sunt menite să promoveze cooperarea transfrontalieră între ţările beneficiare, UE, ţările candidate şi ţările potenţial candidate;
 • programul interregional ale cărui activităţi vor fi puse în aplicare în mod coerent în toate ţările vecine [TAIEX (DE) (EN) (FR), Tempus (DE) (EN) (FR), SIGMA (EN) etc.];
 • programe tematice prevăzute în cadrul noilor instrumente şi care privesc, de exemplu, democraţia şi drepturile omului, migraţia şi azilul, actorii nestatali şi autorităţile locale, mediul şi utilizarea resurselor naturale sau energia.

În plus, vor fi sau vor putea fi mobilizate şi alte instrumente:

În paralel, utilizarea subvenţiilor la dobânzi va favoriza investiţiile din partea diverselor instituţii financiare internaţionale în domeniul mediului, energiei şi transporturilor.

Context

În conformitate cu obiectivele politicii sale externe, UE promovează prosperitatea, solidaritatea, securitatea şi dezvoltarea durabilă în lume, precum şi democraţia şi drepturile omului. PEV lansată în urma celei de-a cincea extinderi urmăreşte aceste obiective, insistând asupra relaţiilor de bună vecinătate între UE şi vecinii săi. În acest sens, IEVP, instrumentul financiar al PEV pentru perioada 2007-2013, sprijină ţările partenere din cadrul PEV şi Rusia prin integrarea dimensiunii regionale şi transfrontaliere şi prin urmărirea obiectivelor identificate prin precedentul program TACIS.

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 3 decembrie 2008, intitulată „Parteneriatul estic” [COM(2008) 823 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Comisia prezintă propuneri pentru consolidarea angajamentului UE faţă de vecinii săi estici. Acest parteneriat regional ar trebui să ducă la încheierea unor acorduri de asociere. De asemenea, trebuie să sprijine reformele economice, dialogul politic şi multilateralismul, în special printr-un program global de consolidare a instituţiilor.

Consolidarea relaţiilor bilaterale trebuie să se facă în contextul:

 • stabilirii progresive a unei zone de liber schimb cu UE, completată treptat de acorduri de liber schimb între ţările partenere;
 • cooperării în domeniul energiei, având în vedere relaţiile comerciale de interdependenţă existente între UE şi partenerii săi;
 • introducerii unor „pacte de mobilitate şi securitate” adaptate fiecărei ţări, care să prevadă o liberalizare treptată a regimului de acordare a vizelor şi intensificarea luptei împotriva imigraţiei ilegale;
 • dezvoltarea unor politici economice şi sociale la nivel regional, local şi transfrontalier.

Parteneriatul trebuie să se bazeze pe un nou cadru multilateral. Pus în aplicare prin intermediul a patru platforme tematice, acesta vizează cooperarea şi dialogul în următoarele domenii:

 • democraţie, statul de drept, buna guvernanţă, stabilitatea şi integritatea teritorială;
 • integrarea economică şi convergenţa cu legislaţia UE;
 • mediul înconjurător;
 • interconectarea structurilor de transport şi de informaţii;
 • securitatea energetică, în special prin mecanismele de avertizare şi prin diversificarea surselor şi a rutelor de aprovizionare;
 • cultura şi schimburile interpersonale.

S-au prevăzut iniţiative specifice şi pentru buna gestionare a frontierelor, întreprinderile mici şi mijlocii, energiile regenerabile şi răspunsul la catastrofele naturale sau provocate de om.

Comisia propune o creştere globală a finanţării acordate partenerilor estici în cadrul Instrumentului de vecinătate şi parteneriat (IEVP). Aceasta invită statele membre să îşi sporească contribuţiile directe la Facilitatea de investiţii pentru vecinătate (FIV).

Noua iniţiativă pentru Parteneriatul estic urma să fie lansată cu ocazia „Summit-ului Parteneriatului estic” din primăvara anului 2009.

Ultima actualizare: 30.10.2009

Top