Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia regională pentru CAN 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html HU html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategia regională pentru CAN 2007-2013

Stabilitatea, coeziunea economică şi socială, lupta împotriva traficului de droguri şi dezvoltarea durabilă reprezintă obiectivele de integrare regională identificate de Documentul de Strategie Regională (DSR) al Comunităţii Andine (CAN). DSR pentru perioada 2007-2013 şi Programul Indicativ Regional (PIR) pentru perioada 2007-2010 prezintă detaliile punerii în aplicare.

ACT

Comunitatea Europeană – Documentul de Strategie Regională al Comunităţii Andine 2007-2013 (DE) (EN) (FR).

SINTEZĂ

Documentul de Strategie Regională (DSR) defineşte obiectivele şi priorităţile pentru cooperarea între Uniunea Europeană (UE) şi Comunitatea Andină (CAN) (EN) pentru perioada 2007-2013. Acesta vizează să răspundă la provocările cu care se confruntă ţările CAN. În esenţă, aceste provocări includ consolidarea democraţiei, a stabilităţii politice, a respectului pentru drepturile omului şi a statului de drept, a coeziunii sociale, a dezvoltării economice, a luptei împotriva drogurilor şi a protecţiei mediului. În acest scop, acesta completează documentele de strategie naţională (DSN) elaborate pentru fiecare ţară din regiune.

În acest context, cooperarea regională constituie o valoare adăugată care se bazează pe cooperarea între ţări. Cu toate acestea, disponibilitatea ţărilor partenere, adică Bolivia, Columbia, Ecuador şi Peru, de a coopera şi de a îmbrăţişa această cooperare este fundamentală pentru punerea în aplicare a DSR.

Strategia de răspuns a UE

Pentru a promova integrarea regională, DSR a identificat domeniile de acţiune prioritare conform avantajului lor comparativ. Aceste priorităţi sunt specificate în cadrul programului indicativ regional (PIR) pentru perioada 2007-2010.

Integrarea economică regională este esenţială pentru crearea pieţei comunităţii andine. De asemenea, acesta oferă o perspectivă pentru facilitarea negocierilor între UE şi CAN spre încheierea unui acord de asociere şi de liber schimb. Acţiunile din domeniu includ următoarele:

 • armonizarea sau recunoaşterea reciprocă a legislaţiei;
 • comerţul cu bunuri şi servicii şi consolidarea relaţiilor comerciale între cele două regiuni;
 • promovarea facilitării vamale şi comerciale şi acceptarea standardelor internaţionale în acest domeniu;
 • accentuarea caracterului atractiv al CAN pentru investitorii străini.

Coeziunea socială şi economică este în avantajul luptei împotriva sărăciei, inegalităţii, şomajului şi excluderii. Obiectivele specifice din acest domeniu includ următoarele:

 • stimularea dezvoltării ulterioare a unei politici sociale a CAN printr-o abordare integrată a coeziunii sociale şi economice;
 • încurajarea proiectelor în teren şi a contactelor transfrontaliere şi transnaţionale;
 • crearea de sinergii între coeziunea socială şi protecţia mediului prin integrarea gestionării durabile a resurselor naturale în cadrul proiectelor.

Lupta împotriva drogurilor şi a infracţionalităţii reprezintă un domeniu prioritar pentru regiune, care este principalul producător de cocaină din lume. De asemenea, măsurile eficiente pot limita efectul lor destabilizator asupra instituţiilor democratice şi a reţelei sociale. Obiectivele din acest domeniu includ următoarele:

 • o abordare globală a politicilor antidrog ale ţărilor CAN, care variază de la suprimare la prevenţie, acordând aspectului reintegrării atenţia cuvenită;
 • promovarea politicilor complementare la nivel regional şi naţional.

În acest context, consolidarea capacităţilor instituţionale ale ţărilor CAN şi a integrării regiunii în economia mondială constituie elemente esenţiale ale strategiei.

Mai mult, pentru a consolida impactul acţiunilor întreprinse, proiectele implementate în cadrul acestor priorităţi integrează teme transversale, adică energia, transportul, ocuparea forţei de muncă, egalitatea de gen, drepturile persoanelor indigene, drepturile consumatorilor, buna guvernare şi viabilităţii ecologice. Societatea civilă este şi ea implicată în implementare.

Detalii de implementare

Bugetul indicativ pentru DSR pentru perioada 2007-2013 din cadrul Instrumentului de dezvoltare a cooperării (IDC) însumează 50 de milioane. Două treimi ale acestui buget acoperă perioada 2007-2010 (PIR I) şi o treime acoperă perioada 2011-2013 (PIR II). Fondurile vor fi apoi alocate diverselor domenii prioritare. Cel din urmă a fost revizuit în 2010.

PIR oferă şi o perspectivă a rezultatelor aşteptate pentru diverse priorităţi, cum ar fi:

 • o creştere a comerţului şi a investiţiilor în cadrul unei pieţe integrate;
 • complementaritatea în cadrul politicilor de coeziune socială şi economică la nivel naţional şi regional;
 • coordonarea strânsă în lupta împotriva drogurilor.

Context

Cooperarea între UE şi CAN, care îşi are originea în cadrul Acordului Andin din 1969, este inclusă în cadrul de dezvoltare a cooperării (articolul 177 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene). Acesta urmăreşte obiectivele definite atât de Consensul privind dezvoltarea, cât şi de parteneriatul consolidat cu America Latină. În acest scop, DSR pentru 2007-2013 urmăreşte obiectivele DSR anterior (2002-2006), de la care s-a inspirat.

Ultima actualizare: 01.04.2008

Top