Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia regională pentru Asia 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategia regională pentru Asia 2007-2013

Documentul de strategie regională pentru Asia identifică priorităţile cooperării dintre Uniunea Europeană şi această regiune pentru perioada 2007-2013, şi anume încurajarea cooperării şi integrării regionale, cooperarea bazată pe politică şi know-how-ul în materie de mediu, educaţie şi sănătate, precum şi sprijinirea populaţiilor asiatice dezrădăcinate. Documentul permite astfel direcţionarea ajutorului în funcţie de acţiunile identificate pentru realizarea acestor priorităţi, definind totodată modalităţile de punere în aplicare în programul indicativ regional pentru perioada 2007-2013.

ACT

Comisia Europeană – Document de strategie regională 2007-2013 pentru Asia.

SINTEZĂ

Documentul de strategie regională (DSR) defineşte obiectivele şi priorităţile cooperării dintre Uniunea Europeană (UE) şi Asia pentru perioada 2007-2013. Asia cuprinde următoarele ţări: Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodgia, China, Coreea de Nord, Filipine, India, Indonezia, Laos, Malaiezia, Insulele Maldive, Mongolia, Birmania/Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailanda şi Vietnam.

Provocările Asiei

La nivel politic, Asia, marcată de emergenţa Chinei şi Indiei, dispune de multiple sisteme de guvernare. Aceasta se confruntă cu numeroase provocări în materie de securitate, proliferare nucleară, democratizare, respectarea drepturilor omului, şomaj şi sănătate; situaţii fragile (Afganistan, Pakistan, Sri Lanka şi Nepal); fluxuri semnificative de refugiaţi şi de migranţi; norme de muncă; dezastre naturale şi protecţia mediului înconjurător.

În ultimii douăzeci de ani, Asia a cunoscut o puternică creştere economică, datorită unei mai mari deschideri şi unor reforme economice majore. Asia este în prezent primul partener comercial al UE, majoritatea ţărilor sale fiind membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), societatea civilă este bine dezvoltată şi apare o nouă clasă dinamică de întreprinzători. Însă, în pofida acestor progrese, creşterea indicatorilor socioeconomici a condus la disparităţi în privinţa veniturilor, crearea de locuri de muncă a încetinit în multe ţări, beneficiile creşterii sunt repartizate inegal şi slăbiciunile instituţionale, dezastrele naturale şi carenţele privind infrastructurile sunt în continuare obstacole în calea dezvoltării.

Protecţia socială lasă de dorit în Asia, munca copiilor, situaţia femeilor şi sărăcia rămân provocări majore care trebuie soluţionate, la fel ca şi mortalitatea maternă, malnutriţia copiilor, încălcarea drepturilor omului, protecţia socială, creşterea cazurilor de boli transmisibile, ameninţările la adresa sănătăţii, dezechilibrul între bărbaţi şi femei, discriminarea etc. Asia de Sud a progresat spre îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), spre deosebire de Asia de Est, care se dezvoltă mai lent.

Asia dispune de o mare diversitate geografică. Cu toate acestea, mediul înconjurător suferă din cauza presiunii demografice, a creşterii economice rapide, a industrializării, a legislaţiei neadecvate şi a investiţiilor şi din cauza măsurilor de protecţie puţin aplicate care au ca rezultat utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale. În plus, schimbările climatice riscă să agraveze instabilitatea geologică şi climatică.

Domeniile prioritare ale strategiei regionale pentru 2007-2013

Încurajarea cooperării şi integrării regionale constituie prima prioritate a strategiei. În acest scop, UE sprijină munca şi dialogul cu Reuniunea Asia-Europa (ASEM), Fundaţia Asia-Europa (ASEF), Reţeaua de informare Trans-Eurasia (TEIN), Asociaţia Asia de Sud pentru Cooperare Regională (ASACR), Zona de liber-schimb a Asiei de Sud (AFTA) şi Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

A doua prioritate încurajează cooperarea bazată pe politică şi know-how în materie de mediu, educaţie şi sănătate. Aceasta vizează promovarea consumului şi producţiei durabile, a schimburilor de bunuri şi servicii în domeniul mediului, precum şi sprijinirea aplicării legislaţiei, a guvernanţei şi a schimburilor comerciale în domeniul forestier (FLEGT). De asemenea, prioritatea pune accentul pe promovarea egalităţii de şanse şi a valorilor democraţiei, a statului de drept, a respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În fine, aceasta sprijină regiunea în gestionarea gripei aviare şi a bolilor emergente şi puternic patogene şi îşi propune să stabilească o cooperare transfrontalieră în domeniul sanitar.

A treia prioritate are ca obiectiv sprijinirea populaţiilor asiatice dezrădăcinate, ajutându-le să se întoarcă şi să se stabilească în ţara lor de origine sau într-o ţară terţă. Acest sprijin stabileşte legături între ajutor, reintegrare şi dezvoltare încercând să reducă decalajele dintre ajutorul de urgenţă pentru refugiaţi şi cel acordat pe termen lung. Activităţile se realizează în colaborare cu ECHO şi respectându-se operaţiunile stabilite în cadrul programelor pe ţară. Treptat, se vor constitui parteneriate locale şi capacităţi de dezvoltare.

Anumite teme transversale vor fi abordate la nivel regional sau, după caz, vor fi integrate în întreg programul (drepturile omului, democraţia, guvernanţa etc.).

Modalităţi

Pentru 2007-2013, bugetul alocat Asiei se ridică la 5,187 miliarde EUR, din care 81 % pentru asistenţă pentru dezvoltare, 16 % pentru asistenţă regională şi 3 % se păstrează ca rezervă. Acest DSR conţine un program indicativ regional multianual (PIRM), care constituie documentul de programare pentru asistenţă pe baza acţiunilor definite pentru realizarea celor trei priorităţi identificate în DSR. Primul PIRM este stabilit pentru perioada 2007-2010 (400 de milioane EUR), iar un al doilea PIRM va fi stabilit pentru perioada 2011-2013 (375 de milioane EUR). DSR-ul completează documentele de strategie naţională stabilite pentru fiecare ţară a Asiei, precum şi DSR-ul pentru Asia Centrală. Instrumentul de finanţare a cooperării pentru dezvoltare (ICD) constituie principalul cadru de finanţare a asistenţei acordate în temeiul acestui DSR.

Activităţile sprijinite sunt următoarele: programe, contacte, reuniuni, activităţi de promovare, dialog, schimb de bune practici, reuniuni ale experţilor, cooperare regională şi triunghiulară, seminare, conferinţe, ateliere, cercetare, programe de înfrăţire, întâlniri, studii, formări, călătorii de studii, programe de schimburi universitare şi armonizarea standardelor şi a legislaţiei. Vor fi definite şi alte activităţi pe parcursul etapelor de identificare.

Se stabilesc indicatori de succes pentru a permite evaluarea eficacităţii activităţilor întreprinse. Aceştia detaliază: obiectivul urmărit de intervenţie, rezultatul şi avantajele scontate pentru grupurile-ţintă, efectele directe, precum şi activităţile care trebuie întreprinse pentru atingerea obiectivelor prestabilite. Rezultatele activităţilor vor fi măsurate calitativ şi cantitativ prin indicatori, dar şi prin criterii de verificare şi alte mecanisme de punere în aplicare. Aplicarea tuturor programelor va fi supervizată şi controlată. Este prevăzută o evaluare a întregului program la jumătatea perioadei de derulare a acestuia (2009).

Context

Cooperarea dintre cele două regiuni se înscrie în cadrul ComunicăriiEuropa şi Asia şi al Consensului european privind dezvoltarea, al cărui obiectiv primordial este eradicarea sărăciei. Acest DSR asigură, prin urmare, continuitatea priorităţilor, rezultatelor şi experienţei bazate pe precedentul DSR pentru perioada 2005-2006.

03.03.2015

Top