Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Politica de vecinătate: participarea la activităţile agenţiilor şi la programele Uniunii Europene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Politica de vecinătate: participarea la activităţile agenţiilor şi la programele Uniunii Europene

Participarea ţărilor partenere din cadrul politicii europene de vecinătate la activităţile agenţiilor şi la programele Uniunii Europene (UE) contribuie la consolidarea cooperării între UE şi partenerii săi. Această participare le ajută, de asemenea, să îşi consolideze propriile instituţii şi procesele de reformă, precum şi să îşi apropie legislaţiile, normele şi standardele de legislaţia şi practicile europene.

ACT

Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament of 4 December 2006 on the general approach to enable ENP partner countries to participate in Community Agencies and Community programmes (Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 4 decembrie 2006 privind abordarea generală pentru a permite ţărilor partenere PEV să participe la activităţile agenţiilor comunitare şi la programele comunitare [COM(2006) 724 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Ţările partenere din cadrul politicii europene de vecinătate (PEV) (EN) (FR) care au încheiat acorduri de asociere sau acorduri de parteneriat şi cooperare cu Uniunea Europeană (UE) pot participa la activităţile agenţiilor şi la programele UE care sprijină punerea în aplicare a politicilor europene.

Această participare, prevăzută în cadrul planurilor de acţiune ale PEV, este voluntară. Participarea trebuie să fie atât în interesul partenerilor PEV, cât şi al UE. Obiectivul principal este de a contribui la reformele naţionale, la consolidarea capacităţilor administrative şi la apropierea normelor şi, dacă este cazul, a legislaţiilor de cele ale UE.

În martie 2007, Consiliul UE a convenit cu privire la participarea graduală a celor 13 ţări partenere PEV (Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Egipt, Georgia, Liban, Israel, Iordania, Moldova, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Tunisia şi Ucraina) la activităţile agenţiilor şi la programele UE. Scopul este de a încuraja reformele în materie de reglementare şi administrative, precum şi de a promova convergenţa politicilor ţărilor partenere cu normele, standardele şi bunele practici ale UE.

Participarea la activităţile agenţiilor UE

Integrarea ţărilor PEV în activităţile agenţiilor UE este un proces gradual şi selectiv. Comisia identifică capacităţile de participare în funcţie de priorităţile ţării, de situaţia reformelor sectoriale întreprinse, precum şi de angajamentul pe termen lung al acesteia. De asemenea, Comisia ţine seama de avantajele existente pentru UE şi de capacităţile de integrare ale agenţiilor.

Participarea ţărilor PEV la activităţile agenţiilor face obiectul unor acorduri tehnice. Totuşi, înainte de încheierea acordurilor, se poate institui o fază de familiarizare a partenerilor PEV cu agenţiile respective. Această fază pregătitoare este menită să permită adaptarea instituţiilor, normelor, standardelor şi abordărilor lor la cele mai bune practici europene. După caz, poate fi necesară şi o apropiere legislativă.

Ţările PEV pot participa la activităţile agenţiilor UE sau pot conduce acţiuni de cooperare, în funcţie de domeniile lor de activitate (EN).

Participarea la programele UE

Partenerii PEV pot participa doar la acele programe ale UE care sunt deschise participării ţărilor terţe. Obiectivul general al programelor este de a sprijini realizarea politicilor UE prin intermediul cooperării între ţările UE.

Condiţiile generale de participare a ţărilor PEV la programe sunt prevăzute de acordurile-cadru. Protocoalele la aceste acorduri stabilesc mai apoi regulile de participare a fiecărei ţări.

Principalele programe vizate sunt:

S-au prevăzut, de asemenea, modalităţi de cooperare specifice (EN) pentru anumite activităţi din cadrul următoarelor programe:

 • Hercule II;
 • Drepturi fundamentale şi justiţie;
 • Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului;
 • Prevenirea şi combaterea criminalităţii;
 • Marco Polo;
 • IDABC;
 • Protecţia civilă;
 • Educaţia şi formarea de-a lungul vieţii;
 • Cultură;
 • Media 2007;
 • Tineretul în acţiune;
 • Al 7-lea program-cadru de cercetare;
 • Statistici 2008;
 • Acţiunile de cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (FEDER).

Modalităţi

Fiecare ţară PEV participantă aduce o contribuţie financiară, care variază în funcţie de agenţie sau de program, precum şi în funcţie de diverşi factori. Această contribuţie ia forma unui aport la bugetul general al UE.

Comisia prezintă rapoarte periodice cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a PEV şi la stadiul punerii în aplicare a planurilor de acţiune PEV individuale, care conţin şi informaţii legate de participarea ţărilor partenere la activităţile agenţiilor şi la programele UE.

ACTE CONEXE

Communication from the Commission to the Council and Parliament - Preparing for the participation of the Western Balkan countries in Community programmes and agencies (Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European – Pregătirea pentru participarea ţărilor din Balcanii de Vest la programele comunitare şi la activităţile agenţiilor comunitare [COM(2003) 748 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Acorduri-cadru

Propunere de decizie a Consiliului din 28 iulie 2010 privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Ucraina privind principiile generale de participare a Ucrainei la programele Uniunii [COM(2010) 407 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc privind principiile generale care reglementează participarea Regatului Maroc la programele Uniunii [COM(2010) 232 – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind principiile generale de participare a Republicii Moldova la programele Uniunii Europene [COM(2010) 194 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Statul Israel, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Comunitatea Europeană şi Statul Israel privind principiile generale de participare a Statului Israel la programele comunitare [Jurnalul Oficial L 129 din 17.5.2008].

Protocol la Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Comunitatea Europeană şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei [Jurnalul Oficial L 192 din 22.7.2005].

Acord-cadru între Comunitatea Europeană şi Serbia şi Muntenegru privind principiile generale de participare a Serbiei şi Muntenegrului la programele comunitare [Jurnalul Oficial L 192 din 22.7.2005].

Acord-cadru între Comunitatea Europeană şi Republica Croaţia privind principiile generale de participare a Republicii Croaţia la programele comunitare [Jurnalul Oficial L 192 din 22.7.2005].

Acord-cadru între Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind principiile generale de participare a Bosniei şi Herţegovinei la programele comunitare [Jurnalul Oficial L 192 din 22.7.2005].

Acord-cadru între Comunitatea Europeană şi Republica Albania privind principiile generale de participare a Republicii Albania la programele comunitare [Jurnalul Oficial L 192 din 22.7.2005].

Acord-cadru între Comunitatea Europeană şi Republica Turcia privind principiile generale de participare a Republicii Turcia la programele comunitare [Jurnalul Oficial L 61 din 2.3.2002].

Ultima actualizare: 28.10.2010

Top