Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia regională pentru Mercosur 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategia regională pentru Mercosur 2007-2013

Documentul de strategie regională pentru Mercosur identifică priorităţile cooperării dintre Uniunea Europeană şi regiunea respectivă pentru perioada 2007-2013, şi anume consolidarea Mercosur, punerea în aplicare a viitorului acord de asociere dintre cei doi parteneri şi participarea societăţii civile la procesul de integrare, inclusiv cunoaşterea şi vizibilitatea reciproce. Acesta permite astfel direcţionarea asistenţei în funcţie de acţiunile identificate pentru realizarea acestor priorităţi, definind totodată modalităţile de punere în aplicare în programul indicativ regional pentru perioada 2007-2013.

ACT

Comisia Europeană – Document de strategie regională pentru Mercosur 2007-2013 (DE) (EN) (FR).

SINTEZĂ

Documentul de strategie regională (DSR) defineşte obiectivele şi priorităţile cooperării dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur pentru perioada 2007-2013. Obiectivul este consolidarea acestei cooperări, conferind totodată o dimensiune regională cooperării UE cu fiecare stat membru al Mercosur inclus în documentele de strategie naţională (DSN), şi anume Argentina, Brazilia, Paraguay, Venezuela şi Uruguay.

Provocările Mercosur

Mercosur dobândeşte o dimensiune politică tot mai accentuată, care stimulează integrarea regională şi voinţa liderilor de a interconecta creşterea, justiţia socială şi demnitatea umană. Mercosur a înregistrat progrese semnificative, în pofida unei integrări economice incomplete, a litigiilor comerciale şi a disparităţilor dintre statele membre. Regiunea devine tot mai importantă pe plan internaţional prin asocierea cu alte ţări din America de Sud. Obiectivul este ca de acum înainte regiunea şi membrii acesteia să devină protagonişti mondiali de primă importanţă, alături de China, India şi Rusia.

În plus, Mercosur este a patra entitate economică din lume, chiar dacă numai Brazilia reprezintă 79 % din PIB-ul acesteia. Economiile din regiune şi-au revenit după crizele financiare, în special datorită îmbunătăţirii competitivităţii, avantajelor comerciale, creşterii preţurilor materiilor prime la nivel mondial, exportului şi îmbunătăţirii climatului economic. Situaţia bugetară s-a îmbunătăţit în cursul anilor de criză pentru limitarea impactului inflaţionist. Cu toate acestea, în pofida numeroaselor progrese, ţările din Mercosur rămân vulnerabile la fluctuaţiile preţurilor internaţionale şi a ratelor dobânzilor, la conjunctura economică mondială şi la datoria lor publică ridicată. Acestea trebuie să persevereze în domeniile legate de reforma structurală, în consolidarea fiscală şi în reducerea sărăciei şi a inegalităţilor veniturilor.

Din 2002 până în 2005, comerţul intraregional al Mercosur a reprezentat 15 % din totalul schimburilor comerciale. Numai structura comercială a Braziliei este orientată către pieţele mondiale, în timp ce Argentina, Uruguayul şi Paraguayul sunt mai dependente de partenerii lor din Mercosur. În ceea ce priveşte participarea la comerţul mondial, aceasta nu a generat decât 1,05 % din totalul schimburilor comerciale pentru aceeaşi perioadă. Cu toate acestea, Mercosur, condus de Brazilia, încearcă să îşi diversifice fluxurile comerciale pentru a stimula comerţul regional, în special prin semnarea Acordului de liber-schimb între Mercosur şi Comunitatea Andină. În sfârşit, NAFTA şi UE îşi împart în continuare cea mai mare parte din comerţul din regiune.

La nivel social, s-au realizat numeroase progrese, în special în materie de sănătate şi alfabetizare. Creşterea demografică a regiunii reprezintă circa 1,1 %, cu mari diferenţe în funcţie de ţări. Odată cu creşterea economică, eforturile ar trebui să se concentreze pe mărirea veniturilor şi reducerea sărăciei care, din cauza creşterii şomajului şi a excluziunii sociale, au fost afectate negativ de recesiunea din perioada 1999-2002.

La nivelul mediului, ecosistemele variate şi bogate ale regiunii sunt ameninţate. Iniţiativele în domeniul protecţiei mediului, a biodiversităţii şi a ecosistemelor ar trebui consolidate, iar obiectivul dezvoltării durabile ar trebui urmărit în continuare.

Domeniile prioritare ale strategiei regionale 2007-2013

Prima prioritate vizează consolidarea instituţionalizării Mercosur, care va permite îndeosebi recuperarea întârzierii înregistrate în introducerea şi aplicarea legislaţiei organizaţiei de către statele sale membre. Experienţa şi ajutorul din partea UE pentru proiecte concrete de dezvoltare instituţională în cadrul Parlamentului, al Tribunalului Permanent de Apel şi al Secretariatului Mercosur sunt menite să sprijine eficacitatea instituţională.

Consolidarea Mercosur şi implementarea unui nou acord de asociere UE-Mercosur constituie a doua prioritate a strategiei. Aprofundarea domeniilor comercial şi economic şi realizarea uniunii vamale sunt necesare pentru evoluţia către instituirea unei pieţe regionale integrate şi, astfel, consolidarea organizării Mercosur.

În ceea ce priveşte punerea în aplicare a viitorului acord de asociere, acesta vizează relansarea procesului de integrare regională şi facilitarea executării acestuia, în special în domeniul comerţului (facilitarea schimburilor comerciale şi vamale, acceptarea normelor internaţionale etc.). Aspectele comerciale şi ajutorul pentru comerţ sunt tratate la nivelul Mercosur, în cadrul acestui DSR, în conformitate cu mecanismele de integrare ale acestuia, şi nu la nivelul statelor membre, de ale căror caracteristici specifice se ţine însă cont. Acţiunile vor privi facilitarea integrării pieţei şi producţia, siguranţa şi igiena alimentară care implică crearea unui spaţiu fitosanitar, precum şi protecţia mediului.

A treia prioritate are ca obiectiv consolidarea şi îmbunătăţirea participării societăţii civile, a cunoştinţelor privind procesul de integrare regională, a înţelegerii reciproce şi a vizibilităţii reciproce. Integrarea regională trebuie să beneficieze de sprijinul societăţii civile pentru relansarea integrării şi afirmarea legitimităţii acesteia. În paralel, consolidarea vizibilităţii UE va contribui la o mai bună cunoaştere a acesteia ca protagonist politic şi model de integrare, dincolo de simplele aspectele comerciale. În acest scop, acţiunile se concentrează în principal pe crearea a zece centre de studii UE-Mercosur, pe introducerea unui plan operaţional pentru educaţie pentru perioada 2006-2010, pe cinema şi pe audiovizual, precum şi pe organizarea de seminarii şi ateliere pentru promovarea schimbului de experienţe.

Modalităţi

Acest DSR conţine un program indicativ regional (PIR), care constituie documentul de programare pentru asistenţă pe baza acţiunilor identificate pentru realizarea celor trei priorităţi ale DSR. Se stabileşte un PIR pentru perioada 2007-2010 şi un altul pentru perioada 2011-2013. DSR completează astfel DSN stabilite pentru fiecare ţară membră a Mercosur, precum şi DSR-ul pentru America Latină. Finanţarea celor două PIR se ridică la 50 de milioane EUR, din care 10 milioane EUR se alocă finanţării proiectelor rezultate din DSR-ul precedent (2002-2006) pentru educaţie şi societatea informaţională şi 40 de milioane EUR se alocă instituţionalizării (10 % din fonduri), consolidării regiunii şi aplicării Acordului de asociere UE-Mercosur (70 % din fonduri) şi participării societăţii civile în procesul de integrare regională (20 % din fonduri). Acest DSR se înscrie în cadrul Instrumentului de finanţare a cooperării pentru dezvoltare (ICD).

Activităţile sprijinite sunt următoarele: evaluări, programe, strategii, studii, formări, seminarii, conferinţe, ateliere, publicaţii, statistici, formarea personalului şi a funcţionarilor, crearea de diplome şi catedre de studiu, acţiuni comune, dialog, cercetare, cooperare subregională şi armonizarea legislaţiei şi a standardelor. Vor fi definite şi alte activităţi pe parcursul etapelor de identificare.

Pentru a măsura impactul acţiunilor şi proiectelor, se definesc rezultate şi indicatori de succes. Parteneriatele formate, activităţile întreprinse, politicile comune instituite, controalele privind igiena alimentară efectuate, reuniunile, conferinţele şi studiile organizate sau textele legislative şi standardele armonizate constituie tot atâţia indicatori care permit evaluarea eficienţei.

Context

Cooperarea dintre UE şi Mercosur este reglementată de Acordul-cadru interregional de cooperare cu Mercosur şi se înscrie în cadrul realizării obiectivelor Summitului de la Rio şi al evoluţiilor sale, precum şi al parteneriatului consolidat cu America Latină. Astfel, acest DSR asigură continuitatea priorităţilor, rezultatelor şi experienţei bazate pe precedentul DSR pentru perioada 2002-2006 (EN).

See also

  • Pentru informaţii suplimentare, consultaţi site-ul Serviciului European de Acţiune Externă (EN) (ES) (FR)

Ultima actualizare: 29.05.2008

Top