Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia regională euro-mediteraneeană şi Programul indicativ 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategia regională euro-mediteraneeană şi Programul indicativ 2007-2013

Documentul de strategie regională pentru regiunea mediteraneeană defineşte obiectivele şi programele de acţiune concrete pentru cooperarea între Uniunea Europeană (UE) şi ţările partenere mediteraneene. Documentul de strategie regională (DSR) şi Programul Indicativ Regional (PIR) pentru perioada 2007-2013 prezintă termenii privind punerea în aplicare.

ACT

Instrumentul European de Vecinătate şi de Parteneriat (IEVP) – Documentul de strategie regională (2007-2013) şi Programul Indicativ Regional (2007-2013) pentru Parteneriatul euro-mediteraneean (DE) (EN) (FR).

SINTEZĂ

Documentul de strategie regională (DSR) defineşte obiectivele şi priorităţile cooperării regionale în temeiul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) pentru perioada 2007-2013. În acest context, acesta vizează atingerea obiectivelor politicii europene de vecinătate (PEV), care încearcă să adauge o dimensiune suplimentară parteneriatului euro-mediteraneean (Procesul de la Barcelona) în vederea consolidării impactului acestuia dincolo de relaţiile bilaterale.

Situaţia politică, economică, socială şi de mediu a regiunii mediteraneene ridică un anumit număr de provocări pentru regiune. Cooperarea regională oferă un răspuns la provocările de interes comun, în special transfrontalier, pentru ţările din regiune. Astfel, DSR completează documentele de strategie naţională (DSN) elaborate pentru Algeria, Autoritatea Palestiniană, Egipt, Israel, Iordan, Liban, Maroc, Siria şi Tunisia.

Strategia de răspuns a UE

Uniunea Europeană (UE) încearcă să menţină şi să accelereze procesul de reformă în cadrul ţărilor mediteraneene partenere. De asemenea, încearcă să promoveze dialogul, consolidarea instituţiilor de politică internă cu ajutorul colaborării oferite de diverse instrumente.

În acest sens, PIR identifică domeniile prioritare care reprezintă valoare adăugată prin avantajul comparativ pe care-l pot aduce consolidării parteneriatului euro-mediteraneean.

Cooperarea privind justiţia, securitatea şi migrarea este de interes regional, cu activităţi care cuprind:

 • măsurile de consolidare a încrederii pentru o primă componentă destinată promovării cooperării în domeniul protecţiei civile şi pentru o a doua componentă privind parteneriatul pentru pace. În termeni mai concreţi, PIR propune, de exemplu, sprijinirea managementului crizei şi punerea în aplicare a Codului de conduită privind combaterea terorismului;
 • o componentă de „justiţie, poliţie şi migrare” în vederea consolidării rezultatelor obţinute pe parcursul programelor anterioare şi sporirii cooperării privind gestionarea fluxurilor de migrare între ţările de origine, de tranzit şi cele de destinaţie. Mai concret, această componentă încurajează contactele, formarea şi asistenţa în rândul agenţilor responsabili cu aplicarea legii;
 • o componentă de „analiză a politicii”, cu obiectivul de a dezvolta Reţeaua euro-mediteraneeană a institutelor de politică externă (EN) (FR) şi Institutul de Cercetare Economică.

Dezvoltarea economică durabilă este o prioritate pentru realizarea zonei de liber schimb euro-mediteraneene până în 2010. Această prioritate constă din:

 • promovarea reformelor şi a investiţiilor în vederea atragerii investitorilor;
 • cooperarea privind reţelele de infrastructură în sectoarele de transport şi cel energetic;
 • realizarea unei zone de liber schimb şi a integrării economice regionale sud-sud prin garantarea durabilităţii mediului regiunii;
 • un program de mediu care acoperă poluarea marină, printre alte probleme.

Dezvoltarea socială şi schimburile culturale se concentrează asupra schimburilor interumane şi asupra sensibilizării opiniei publice privind parteneriatul cu ajutorul mijloacelor mass-media. Principalele lor componente sunt:

 • egalitatea de gen şi societatea civilă, având în vedere încurajarea cetăţeniei active, consolidarea egalităţii între bărbaţi şi femei şi încurajarea recunoaşterii rolului femeilor;
 • informarea şi comunicarea cu scopul de a promova parteneriatul şi PEV şi de a spori cooperarea între UE şi diverse mijloace mass-media din regiune;
 • Euromed Tineret (EN) (FR) pentru a încuraja dialogul între tinerii situaţi pe coaste diferite ale Mării Mediterane, integrarea tinerilor şi cetăţenia activă;
 • dialogul intercultural şi patrimoniul cultural.

Astfel, parteneriatul cu ţările vecine va facilita evoluţia spre un grad semnificativ de integrare în cadrul UE, relaţii comerciale sporite şi cooperare intensificată în materie de securitate. Cu toate acestea, acceptarea şi disponibilitatea ţărilor partenere sunt esenţiale pentru garantarea eficienţei parteneriatului.

Termeni şi condiţii

Bugetul indicativ pentru perioada 2007-2010 este în valoare de 343,3 milioane de euro.

PIR pentru perioada 2007-2013 prezintă programele pentru fiecare prioritate. În acest scop, acesta defineşte indicatorii de performanţă în vederea evaluării impactului şi a rezultatelor aşteptate, cum ar fi:

 • reconsolidarea încrederii în cadrul fiecărei societăţi şi între societăţi prin consolidarea societăţii civile şi a legăturilor transnaţionale;
 • consolidarea reţelelor Euromed şi a cooperării poliţieneşti şi judiciare;
 • sprijinirea integrării sociale a lucrătorilor care migrează şi a familiilor lor;
 • creşterea numărului de proiecte de investiţie şi crearea de noi locuri de muncă datorită programului de promovare a investiţiilor regionale;
 • pieţe energetice mai integrate, surse de energie mai sigure şi interconexiuni dezvoltate, precum şi surse de energie alternativă;
 • o mai mare sensibilizare publică privind necesitatea de protejare a mediului.

Context

În conformitate cu obiectivele politicii sale externe, UE promovează în lume prosperitatea, solidaritatea, securitatea şi dezvoltarea durabilă, precum şi democraţia şi drepturile omului. PEV, iniţiată în 2003, urmăreşte aceste obiective prin promovarea bunelor relaţii de vecinătate. Pentru a obţine acest lucru, IEPV, instrumentul financiar al PEV pentru 2007-2013, sprijină ţările partenere ale PEV prin integrarea dimensiunii regionale şi transfrontaliere. De asemenea, urmăreşte obiectivele identificate de programul MEDA 2002-2006, în urma experienţei câştigate prin acesta.

ACT CONEX

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 4 December 2006 on strengthening the European neighbourhood policy [COM(2006) 726 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 4 decembrie 2006 privind consolidarea politicii europene de vecinătate [COM(2006) 726 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Ultima actualizare: 20.05.2008

Top