Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posibilităţi de cooperare cu Hong Kong şi Macao (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Posibilităţi de cooperare cu Hong Kong şi Macao (2007-2013)

Comisia evaluează relaţiile dintre Uniunea Europeană (UE) şi cele două regiuni administrative speciale (RAS) din China, respectiv Hong Kong şi Macao, pentru a îmbunătăţi şi a intensifica cooperarea cu acestea. Această cooperare este prevăzută în şapte domenii cheie în vederea consolidării relaţiilor dintre UE şi China.

ACT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – The European Union, Hong Kong and Macao: possibilities for cooperation 2007-2013 [COM(2006) 648 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European intitulată „Uniunea Europeană, Hong Kong şi Macao: posibilităţi de cooperare pentru perioada 2007-2013” [COM(2006) 648 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Relaţiile de cooperare dintre Uniunea Europeană (UE) şi regiunile administrative speciale (RAS) Hong Kong şi Macao se bazează, în principal, pe acţiuni în domeniul economic, comercial, şi financiar.

De la retrocedarea Hong Kong-ului şi Macao către China, aceste două RAS sunt guvernate de principiul „o ţară, două sisteme”. Într-adevăr, guvernele lor au o mare autonomie în ceea ce priveşte comerţul, fiscalitatea, finanţele şi legiferarea, precum şi un sistem propriu de justiţie şi economie de piaţă. Acestea sunt, de asemenea, membre ale organizaţiilor internaţionale cum ar fi Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) şi Organizaţia Mondială a Vămilor (OMV).

Consolidarea cooperării

Regiunea Hong Kong este centrul transportului aerian şi maritim în Asia. Este un partener comercial major al UE; mii de întreprinderi europene şi de cetăţeni europeni îşi au sediul sau domiciliul acolo. Prezenţa diplomatică europeană este reprezentată de un birou permanent şi o cameră de comerţ europeană, în plus faţă de misiunile diplomatice şi comerciale ale statelor membre.

Relaţiile de cooperare dintre UE şi Hong Kong se bazează pe o serie de acorduri în materie de:

  • comerţ, în contextul angajamentelor multilaterale ale OMC;
  • cooperare vamală, în special în scopul combaterii fraudei şi a pirateriei;
  • readmisie a persoanelor care sunt în situaţie de şedere ilegală.

Cu toate acestea, cooperarea trebuie să mai progreseze în domeniile normelor în materie de concurenţă şi al drepturilor de proprietate intelectuală.

UE este al treilea partener comercial al Macao. Legăturile strânse pe care le are cu cultura portugheză contribuie, de asemenea, la soliditatea relaţiilor de cooperare.

Partenerii au încheiat un acord comercial de cooperare, în 1992, care a constituit cadrul de finanţare al proiectelor în diferite domenii (formare profesională, turism, studii europene, servicii, justiţie etc.), precum şi un acord de readmisie a persoanelor în 2002.

Noi domenii de cooperare

Partenerii identifică o serie de priorităţi în vederea extinderii cooperării. UE trebuie, de asemenea, să încerce să îşi sporească implicarea în acţiunile de cooperare trilaterală desfăşurate de Hong Kong, Macao şi China continentală.

În domeniul comercial şi vamal, ar trebui:

  • ameliorate schimburile de informaţii şi coordonarea în materie de comerţ bilateral şi multilateral;
  • consolidată protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, combaterea contrabandei şi securitatea transporturilor maritime;
  • dezvoltat schimbul de bune practici privind politica în domeniul concurenţei şi al achiziţiilor publice;
  • sprijinite întreprinderile şi informate cu privire la posibilităţile de acces pe pieţe, în special în beneficiul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri);
  • încurajate schimburile universitare, în special în ceea ce priveşte formarea profesională în gestionarea întreprinderilor.

Partenerii convin, de asemenea, să ofere un nou impuls cooperării financiare, prin dezvoltarea dialogului şi convergenţei în materie de reglementare (fonduri de investiţii, dreptul societăţilor comerciale etc.). În plus, cooperarea trebuie să contribuie la respectarea principiilor de bună guvernanţă fiscală, pentru a încuraja mediul de afaceri, creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă.

Cooperarea trebuie să mai progreseze în ceea ce priveşte imigraţia şi schimburile universitare.

În domeniul transporturilor, siguranţa transportulrilor şi legislaţia maritimă trebuie să facă obiectul unei cooperări consolidate. În mod similar, partenerii au interese comune în materie de securitate juridică a transportatorilor aerieni şi a aviaţiei civile.

Trebuie întreprinse acţiuni în vederea îmbunătăţirii protecţiei sănătăţii, a siguranţei alimentare şi a produselor, şi trebuie favorizată în special introducerea sistemului de alertă rapidă pentru alimente şi conformitatea cu standardele de siguranţă europene.

Sunt necesare eforturi în vederea protecţiei mediului, în special pentru combaterea poluării aerului, a apei şi reducerea emisiilor industriale.

ACTE CONEXE

Raport comun către Consiliu şi Parlamentul European: Raport anual pentru 2010 privind Hong Kong [COM(2011) 204 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Raport comun către Consiliu şi Parlamentul European: Raport anual pentru 2010 privind Macao [COM(2011) 205 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

See also

  • Serviciul European de Acţiune Externă, Hong Kong (EN) (FR) şi Macao (EN) (FR)

Ultima actualizare: 18.10.2011

Top