Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Relațiile UE cu China

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Relațiile UE cu China

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CEE) nr. 2616/85 privind încheierea unui Acord de cooperare comercială și economică între UE și China

Acord de cooperare comercială și economică între UE și China

Agenda strategică pentru 2020 privind cooperarea UE-China

Comunicare comună [JOIN(2016) 30 final] – Elemente ale unei noi strategii a UE privind China

Concluziile Consiliului legate de strategia UE privind China

CARE ESTE ROLUL ACESTOR DOCUMENTE?

Acestea pun bazele Parteneriatului strategic între UE și China, care a evoluat de la cooperare comercială și economică pentru a include afaceri externe și aspecte de securitate, precum și a aborda provocări internaționale, cum ar fi schimbările climatice și guvernanța economică mondială.

ASPECTE-CHEIE

Agenda strategică pentru 2020 privind cooperarea UE-China reprezintă documentul de orientare pentru relația dintre cele două părți. Acest document este împărțit în patru categorii principale:

 • Pace și securitate: UE și China sprijină cooperarea consolidată și dialogurile întărite în legătură cu aspecte de securitate internaționale și regionale cu implicații globale.
 • Prosperitate: UE și China se concentrează pe inițiative-cheie, precum:
  • o mai mare deschidere a comerțului și a investițiilor;
  • schimburi de informații industriale;
  • cooperare în domeniul cercetării agricole; și
  • cooperare sporită în domeniul transporturilor și privind dezvoltarea infrastructurii.
 • Dezvoltare durabilă: UE și China se axează pe responsabilitatea lor comună în ceea ce privește progresul dezvoltării globale prin cooperare în ceea ce privește:
 • Schimburi interpersonale: UE și China reprezintă împreună mai mult de un sfert din populația planetei, astfel că intensificarea contactelor între cetățenii acestor părți este un aspect important al sporirii înțelegerii comune. Prin urmare, se pune accentul pe cultură, educație și dialoguri cu tineretul. UE și China se angajează în peste 60 de dialoguri periodice privind domenii importante ale politicii externe, precum și subiecte tehnice, cum ar fi politica industrială, educația, regimul vamal, energia nucleară și protecția consumatorilor.

O nouă abordare

 • Strategia și politica pentru angajarea UE într-o relație cu China în următorii cinci ani se bazează pe:
 • Împreună, acestea se axează pe:
  • stabilirea unei voci puternice, clare și unitare pentru UE în relația sa cu China, care să promoveze democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea principiilor Cartei ONU și ale dreptului internațional;
  • stimularea comerțului și a investițiilor prin încheierea unui acord cuprinzător privind investițiile. Acesta ar trebui să creeze condiții de concurență echitabile și să deschidă oportunități de piață atât pentru UE, cât și pentru China, care ar putea permite ambelor părți, de îndată ce condițiile sunt adecvate, să aibă în vedere obiective comerciale mai ambițioase, precum încheierea unui acord de liber schimb, ca o perspectivă pe termen lung. UE preconizează și încheierea unui acord privind indicațiile geografice bazat pe cel mai înalt nivel internațional de protecție; și
  • sporirea cooperării practice, pragmatice și bazate pe principii în ceea ce privește politica externă şi de securitate a UE și a Chinei. Ambele părți vor colabora mai îndeaproape, atât bilateral, cât și în organizații multilaterale precum ONU, pentru a aborda aspecte globale precum migrația, asistența pentru dezvoltare și combaterea schimbărilor climatice.

CONTEXT

 • Relațiile diplomatice dintre UE (anterior CEE) și China au fost stabilite în 1975. De atunci, parteneriatul a evoluat, abordând un spectru larg de provocări globale care variază de la neproliferarea armelor de distrugere în masă la situația securității în Asia, la încălzirea globală și lupta împotriva migrației ilegale și a traficului de ființe umane.
 • În calitate de parteneri strategici, cooperarea dintre UE și China este în creștere în ceea ce privește aspecte-cheie internaționale și regionale, iar cele două părți își asumă în comun responsabilitatea pentru pace, prosperitate și dezvoltare durabilă în beneficiul tuturor.
 • UE este cel mai mare partener comercial al Chinei, în timp ce China este al doilea mare partener comercial al UE. Relațiile comerciale și de investiții dintre UE și China reprezintă o sursă importantă generatoare de bogăție, locuri de muncă, dezvoltare și inovare pentru ambele părți.
 • Pentru mai multe informații, consultați:

ACTELE PRINCIPALE

Regulamentul (CEE) nr. 2616/85 al Consiliului din 16 septembrie 1985 privind încheierea unui Acord de cooperare comercială și economică între Comunitatea Economică Europeană și Republica Populară Chineză (JO L 250, 19.9.1985, p. 1)

Acord de cooperare comercială și economică între Comunitatea Economică Europeană și Republica Populară Chineză (JO L 250, 19.9.1985, pp. 2-7)

Agenda strategică pentru 2020 privind cooperarea UE-China

Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu – Elemente ale unei noi strategii a UE privind China [JOIN(2016) 30 final, 22.6.2016]

Strategia UE privind China – Concluziile Consiliului (Bruxelles, 18.7.2016)

Data ultimei actualizări: 20.03.2017

Top