Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Acordurile euro-mediteraneene de asociere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Acordurile euro-mediteraneene de asociere

Uniunea Europeană (UE) a încheiat acorduri euro-mediteraneene de asociere în perioada 1998-2005 cu şapte ţări din sudul Mediteranei. Aceste acorduri oferă într-adevăr un cadru adecvat pentru dialogul politic Nord-Sud. Acordurile servesc, de asemenea, ca bază pentru liberalizarea progresivă a schimburilor comerciale în spaţiul mediteraneean. În sfârşit, ele stabilesc condiţiile cooperării în domeniile economic, social şi cultural între UE şi fiecare ţară parteneră.

ACTE

Decizia 2006/356/CE, Decizia 2005/690/CE, Decizia 2004/635/CE, Decizia 2002/357/CE, Decizia 2000/384/CE, Decizia 2000/204/CE, Decizia 98/238/CE privind încheierea Acordului euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Libaneză, Republica Algeriană Democratică şi Populară, Republica Arabă Egipt, Regatul Haşemit al Iordaniei, statul Israel, Regatul Maroc şi Republica Tunisiană, pe de altă parte.

SINTEZĂ

Parteneriatul euro-mediteraneean între Uniunea Europeană (UE) şi ţările din sudul Mediteranei a fost iniţiat în 1995 prin Procesul de la Barcelona. Acest parteneriat politic, economic şi social este fondat pe principiile reciprocităţii, solidarităţii şi codezvoltării.

În acest cadru, s-au adoptat acorduri de asociere între UE, statele membre şi ţările partenere mediteraneene. Aceste acorduri bilaterale de nouă generaţie substituie acordurile primei generaţii, adică acordurile de cooperare încheiate în anii 1970.

Respectarea principiilor democratice şi a drepturilor fundamentale constituie un element esenţial al acordurilor de asociere.

Dincolo de natura lor bilaterală şi de specificităţile proprii fiecărui stat partener, acordurile de asociere respectă o schemă similară. Scopul lor este să promoveze:

 • un dialog regulat în materie de politică şi de securitate pentru a favoriza cooperarea, înţelegerea reciprocă şi iniţiativele comune;
 • cooperarea economică, financiară şi comercială, vizând în special liberalizarea progresivă a schimburilor comerciale, dezvoltarea durabilă a regiunii şi investiţiile;
 • cooperarea socială, culturală şi în materie de educaţie, în special prin dialogul intercultural, controlul migraţiilor, dezvoltarea calificărilor, promovarea dreptului la muncă sau egalitatea sexelor.

În plus, acordurile încurajează cooperarea intraregională a ţărilor mediteraneene ca factor de pace, stabilitate, dezvoltare economică şi socială.

Către o zonă a liberului schimb

Acordurile de asociere prevăd stabilirea progresivă a unei zone de liber schimb în regiunea mediteraneeană, cu respectarea regulilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). Această zonă de liber schimb trebuie instituită după o perioadă de tranziţie de doisprezece ani de la intrarea în vigoare a acordurilor. Cu toate acestea, schimburile comerciale dintre UE şi Israel fac deja obiectul unei liberalizări.

Libertatea circulaţiei mărfurilor între UE şi ţările mediteraneene trebuie să rezulte din:

 • suprimarea progresivă a drepturilor vamale;
 • interzicerea restricţiilor cantitative la export şi la import, precum şi a tuturor măsurilor cu efect echivalent sau discriminatorii între părţi.

Aceste reguli se aplică în special importului de produse industriale, schimburilor de produse agricole, procesate sau nu, şi produselor pescăreşti.

Cu toate acestea, pot fi adoptate măsuri de salvgardare din raţiuni de interes public sau pentru protejarea unui sector economic deosebit de fragil.

În ceea ce priveşte dreptul de reşedinţă şi prestarea de servicii, părţile îşi reafirmă angajamentele în virtutea Acordului general asupra tarifelor vamale şi comerţului (GATT) (EN) (ES) (FR). În plus, partenerii trebuie să ajungă la liberalizarea completă a sectorului capitalurilor din momentul în care vor fi întrunite condiţiile suficiente.

În sfârşit, un mecanism de reglementare a litigiilor comerciale trebuie instituit în mod progresiv.

Dispoziţii instituţionale

S-au stabilit structuri instituţionale în cadrul fiecărui acord de asociere. Pe de o parte, un consiliu de asociere organizat la nivel ministerial ia decizii şi formulează recomandări pentru realizarea obiectivelor stabilite. Pe de altă parte, un comitet de asociere asigură gestionarea acordului şi reglementarea litigiilor referitoare la aplicarea acordurilor.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2006/356/CE, Republica Libaneză

1.4.2006

-

JO L 143 din 30.5.2006

Decizia 2005/690/CE, Republica Algeriană Democratică şi Populară

1.9.2005

-

JO L 265 din 10.10.2005

Decizia 2004/635/CE, Republica Arabă Egipt

1.6.2004

-

JO L 304 din 30.9.2004

Decizia 2002/357/CE, Regatul Haşemit al Iordaniei

1.5.2002

-

JO L 129 din 15.5.2002

Decizia 2000/384/CE, statul Israel

1.6.2000

-

JO L 147 din 21.6.2000

Decizia 2000/204/CE, Regatul Maroc

1.3.2000

-

JO L 138 din 9.6.2000

Decizia 98/238/CE, Republica Tunisiană

1.3.1998

-

JO L 97 din 30.3.1998

ACTE CONEXE

 • Algeria

Acord euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Algeriană Democratică şi Populară, pe de altă parte [Jurnalul Oficial L 265 din 10.10.2005].

 • Autoritatea palestiniană

Acord de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale şi cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acţionează în numele Autorităţii Palestiniene din Cisiordania şi Fâşia Gaza, pe de altă parte [Jurnalul Oficial L 187 din 16.7.1997]. Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar aplicat între părţi până la încheierea unui acord de euro-mediteraneean de asociere. Acesta vizează în principal chestiunile comerciale şi de cooperare în alte domenii în afară de politică.

 • Egipt

Acord euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Arabă Egipt, pe de altă parte [Jurnalul Oficial L 304 din 30.9.2004].

 • Iordania

Acord euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte [Jurnalul Oficial L 129 din 15.5.2002].

 • Israel

Acord euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi statul Israel, pe de altă parte [Jurnalul Oficial L 147 din 21.6.2000].

 • Liban

Acord euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte [Jurnalul Oficial L 143 din 30.5.2006].

 • Maroc

Acord euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte [Jurnalul Oficial L 070 din 18.3.2000].

 • Tunisia

Acord euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tunisiană, pe de altă parte [Jurnalul Oficial L 97 din 30.3.1998].

Ultima actualizare: 10.03.2011

Top