Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Parteneriate cu ţările membre ale Asociaţiei din Asia de Sud pentru Cooperare Regională (SAARC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Parteneriate cu ţările membre ale Asociaţiei din Asia de Sud pentru Cooperare Regională (SAARC)

Uniunea Europeană (UE) a încheiat acorduri bilaterale de parteneriat şi de cooperare cu anumite ţări membre ale Asociaţiei pentru Cooperare Regională în Asia de Sud (SAARC). Aceste acorduri au ca obiectiv intensificarea dezvoltării durabile a ţărilor partenere şi încurajarea cooperării regionale.

ACT

Deciziile 94/578/CE, 95/129/CE, 96/354/CE, 2001/332/CE şi 2004/870/CE ale Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi, respectiv, Republica India, Republica Democratică Socialistă Sri-Lanka, Regatul Nepal, Republica Populară Bangladesh şi Republica Islamică Pakistan, pe de altă parte.

SINTEZĂ

Între 1994 şi 2004, Uniunea Europeană (UE) a încheiat cinci acorduri de cooperare similare cu cinci ţări membre ale Asociaţiei pentru Cooperare Regională în Asia de Sud (SAARC): Bangladesh, India, Nepal, Pakistan şi Sri-Lanka.

Aceste acorduri vizează dezvoltarea legăturilor de cooperare între parteneri, asigurând în acelaşi timp respectarea drepturilor omului şi a principiilor democratice.

Principalele obiective de cooperare vizează:

 • comerţul, în scopul creşterii, diversificării şi liberalizării comerţului. Astfel, părţile trebuie să îşi îmbunătăţească deschiderea pieţelor şi să îşi consolideze cooperarea vamală, în conformitate cu principiile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC);
 • economia, pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri, dialogul între operatorii economici, schimbul de informaţii şi formarea profesională a întreprinzătorilor;
 • dezvoltarea durabilă, în special privind progresul social şi combaterea sărăciei. Într-adevăr, UE trebuie să sprijine progresele partenerilor săi în domeniul sănătăţii, educaţiei, îmbunătăţirii calităţii vieţii şi al promovării rolului femeilor în cadrul societăţii;
 • dezvoltarea resurselor umane, a calificărilor profesionale şi promovarea standardelor internaţionale privind munca decentă;
 • dezvoltarea rurală, intensificarea comerţului cu produse agricole, provenind din pescuit şi de la ferme, inclusiv prin îmbunătăţirea măsurilor sanitare şi fitosanitare.

Acordurile prevăd, de asemenea, obiective specifice în funcţie de diferitele nevoi ale ţărilor partenere pentru:

 • cooperarea ştiinţifică şi tehnologică, care ar trebui să conducă la îmbunătăţirea asistenţei tehnice cu Pakistan şi Sri-Lanka, standardele de control şi calitate cu Bangladesh, lansarea proiectelor comune, mobilitatea cercetătorilor şi schimburile de informaţii ştiinţifice (mai ales în domenii precum biotehnologia, noile materiale şi ştiinţele pământului) cu India;
 • protecţia mediului, în special pentru a sprijini: Pakistanul şi Nepalul în gestionarea resurselor naturale, a eroziunii şi a defrişărilor, Bangladesh-ul în vederea reducerii riscurilor de catastrofe naturale, Sri-Lanka pentru prevenirea poluării industriale, India privind elaborarea şi punerea în aplicare a legislaţiei în domeniul mediului, cercetarea şi formarea profesională;
 • îmbunătăţirea mediului investiţiilor private, cu India, Nepal şi Sri-Lanka;
 • dezvoltarea industriei şi a serviciilor, cu India şi Pakistan;
 • protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, cu India şi Sri-Lanka;
 • cooperarea în domeniile informaţiilor, culturii şi comunicaţiilor, cu Pakistan şi Bangladesh;
 • promovarea sectorului energiei, cu India, Pakistan şi Nepal, având în vedere importanţa acestui sector pentru dezvoltarea lor economică şi socială;
 • combaterea traficului de droguri şi a spălării banilor, în special cu Pakistan şi Bangladesh, prin măsuri speciale de combatere a producţiei şi traficului de droguri, dar şi prevenirea consumului de droguri;
 • turismul, cu India Pakistan şi Sri-Lanka, în special prin schimbul de informaţii şi elaborarea de studii.

Context

SAARC este o organizaţie pentru cooperare regională, înfiinţată în 1985, în scopul accelerării dezvoltării economice şi sociale a statelor sale membre. Acestea sunt Afganistanul, Bangladesh-ul, Bhutanul, India, Maldive, Nepalul, Pakistanul şi Sri-Lanka. UE beneficiază de statutul de membru observator în cadrul organizaţiei, acelaşi statut îl au şi Birmania/Myanmar, China, Coreea de Sud, Iranul, Japonia, Mauritius, SUA.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 94/578/CE, Republica India

1.8.1994

-

JO L 223 din 27.8.1994

Decizia 95/129/CE, Republica Democratică Socialistă Sri-Lanka

1.4.1995

-

JO L 85 din 19.4.1995

Decizia 2004/870/CE, Republica Islamică Pakistan

1.9.2004

-

JO L 378 din 23.12.2004

Decizia 2001/332/CE, Republica Populară Bangladesh

1.3.2001

-

JO L 118 din 27.4.2001

Decizia 96/354/CE, Regatul Nepal

1.6.1996

-

JO L 137 din 8.6.1996

ACTE CONEXE

Comunicare privind intrarea în vigoare, în ceea ce priveşte comerţul dintre Comunitatea Europeană şi ţările din Asociaţia pentru Cooperare Regională în Asia de Sud (SAARC), a dispoziţiilor prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei, modificat de Regulamentul (CE) nr. 1602/2000, privind definirea conceptului de „produse originare” pentru aplicarea de preferinţe tarifare acordate de Comunitate anumitor produse originare din ţări în curs de dezvoltare (cumulul regional de origine) [Jurnalul Oficial C 265 din 15.9.2000].

See also

 • Serviciul European de Acţiune Externă (EN)
 • Comisia Europeană, Direcţia Generală Dezvoltare şi Cooperare – EuropeAid (EN) (FR)

Ultima actualizare: 27.09.2011

Top