Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Către un parteneriat strategic între UE şi Brazilia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Către un parteneriat strategic între UE şi Brazilia

Comisia Europeană propune un parteneriat strategic cu Brazilia, în scopul intensificării şi extinderii cooperării între cei doi parteneri. O cooperare strânsă ar permite consolidarea relaţiilor bilaterale şi abordarea provocărilor comune, la nivel regional (stabilitatea şi prosperitatea în America Latină, relaţiile cu Mercosur) şi mondial (lupta împotriva sărăciei, mediu, energie etc.).

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi către Consiliu din 30 mai 2007 intitulată: „Către un parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi Brazilia” [COM(2007) 281 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) propune un parteneriat strategic drept cadru pentru consolidarea relaţiilor cu Brazilia (lansat cu ocazia summitului de la Lisabona din 4 iulie 2007). Acest parteneriat strategic are ca obiectiv dezvoltarea în continuare a cooperării în domeniile de interes comun. Rolul regional şi internaţional al Braziliei face din acest stat un interlocutor privilegiat al UE.

Agenda comună

Consolidarea multilateralismului constituie un interes comun pentru UE şi Brazilia, pentru că este special adaptată să răspundă la provocările mondiale. Ar trebui să se ia în considerare, de asemenea, consolidarea cooperării în forurile internaţionale (Organizaţia Naţiunilor Unite (EN) (ES) (FR), Organizaţia Mondială a Comerţului (EN) (ES) (FR)), prin intermediul poziţiilor şi iniţiativelor comune. De asemenea, acţiunile lor ar trebui mai bine coordonate, la fel ca şi operaţiunile de menţinere a păcii, de sprijinire a unui regim mondial de neproliferare sau negocierile pentru încheierea rundei Doha.

Drepturile omului, democraţia şi buna guvernanţă sunt valori comune a căror respectare este promovată de către cei doi parteneri prin norme şi instrumente internaţionale, în special în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Cu toate acestea, trebuie îmbunătăţită colaborarea în favoarea acestor valori.

Realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (OMD) (EN) (ES) (FR) şi dezvoltării regionale şi sociale constituie un alt domeniu de interes comun. Având în vedere angajamentul Braziliei în lupta împotriva sărăciei şi a inegalităţilor, cei doi parteneri şi-ar putea uni forţele în materie de cooperare. Programele tematice comune stabilite între aceştia pentru reforme sau dezvoltarea socială ar putea fi instrumente adecvate şi ar putea fi extinse, în special, la comunitatea ţărilor de limbă portugheză (cooperare triunghiulară). Şi Brazilia a pus în aplicare politici eficiente în favoarea dezvoltării sociale şi regionale, devenind astfel mai puţin dependentă de ajutor. Cu toate acestea, menţinerea disparităţilor sociale şi regionale ar putea face obiectul unui dialog consolidat, bazat pe schimburile de experienţe.

Brazilia, care dispune de cea mai mare pădure tropicală din lume, este un partener esenţial pentru protecţia mediului, în special în ceea ce priveşte lupta împotriva schimbărilor climatice şi protecţia biodiversităţii. Partenerii ar trebui să îşi unească forţele în cadrul Convenţiei privind diversitatea biologică, al obiectivului privind biodiversitatea pentru 2010 şi al negocierilor pentru un acord global posterior 2012. Gestionarea apei, protecţia mediului marin, lupta împotriva poluării cu mercur sau metodele de consum şi de producţie durabile constituie, de asemenea, alte provocări comune.

Continuarea dialogului în materie de energie iniţiat în 2007 ar permite consolidarea cooperării în materie de reglementare şi cooperării tehnice şi deschiderea unor noi perspective pentru securitate, pentru viabilitatea şi eficienţa energetică, precum şi pentru dezvoltarea durabilă. Conform mixului energetic al UE în perspectiva anului 2020, energiile regenerabile şi biocarburanţii, în care Brazilia joacă un rol major, constituie, de asemenea, provocări comune.

Stabilitatea şi prosperitatea Americii Latine vor beneficia de cooperarea celor doi parteneri. Brazilia joacă deja un rol esenţial în acest domeniu la nivel bilateral şi regional. Coeziunea socială reprezintă, în acest sens, un cadru comun de acţiune, atât în cadrul conferinţelor UE-ALC (America Latină - Caraibe), cât şi al organizaţiilor internaţionale şi al societăţii civile.

Puterea şi influenţa Braziliei îi conferă un rol principal pentru integrarea regională în Mercosur, care va putea beneficia de experienţa UE în cadrul parteneriatului strategic. Integrarea Mercosur (EN) (ES) (FR) reprezintă un obiectiv important şi pentru UE, care doreşte să îşi consolideze relaţiile printr-un acord complet şi echilibrat.

Ar trebui consolidate, de asemenea, relaţiile comerciale şi economice bilaterale. Parteneriatul strategic va permite intensificarea cooperării şi dialogurile în domeniile de interes comun şi care au impact asupra ocupării forţei de muncă şi asupra coeziunii sociale. Alte mijloace pentru consolidarea relaţiilor sunt cadre mai clare şi mai stabile, acorduri bilaterale şi participarea Braziliei la anumite programe comunitare. Se va pune accentul pe comerţ şi investiţii, pe îmbunătăţirea accesului la pieţe, pe chestiunile economice şi financiare, pe societatea informaţională şi pe potenţialul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), pe transportul aerian şi maritim, pe ştiinţele, tehnologiile şi inovaţiile prioritare, precum şi pe navigaţia prin satelit (Galileo).

În materie de justiţie, libertate şi securitate, UE şi Brazilia ar trebui să coopereze pentru a combate criminalitatea organizată, corupţia, imigraţia ilegală şi traficul de droguri ilicite în forurile bilaterale şi multilaterale. Ar trebui să se încheie un acord de scutire de obligaţia de a deţine viză pentru şederile de scurtă durată, pentru a garanta acordarea unui tratament reciproc resortisanţilor brazilieni şi celor europeni.

În ultimul rând, un alt aspect al parteneriatului strategic este apropierea între oameni. Ar trebui să se intensifice schimburile în domeniul învăţământului superior, susţinute prin programele comunitare (ALßAN (EN) (ES) (FR), Erasmus Mundus şi ALFA (EN) (ES) (FR)). Diversitatea culturală şi lingvistică ar putea fi promovată într-o mai mare măsură în forurile internaţionale precum Unesco. De asemenea, ar trebui încurajate contactele între societatea civilă şi întreprinderi de ambele părţi, în cadrul programului „Tineretul în acţiune” sau în paralel cu summit-urile.

Context

Parteneriatul strategic va permite aprofundarea relaţiilor dintre UE şi Brazilia care, în prezent, se bazează pe Acordul-cadru de cooperare din 1992 şi pe Acordul-cadru de cooperare UE-Mercosur din 1995.

ACTE CONEXE

Joint Statement adopted at the EU-Brazil Summit on 4 July 2007, Lisbon (Declaraţie comună adoptată cu ocazia Summitului UE-Brazilia din 4 iulie 2007 de la Lisabona) (EN). Cu ocazia primului lor summit care a avut loc la Lisabona la 4 iulie 2007, UE şi Brazilia au lansat parteneriatul lor strategic a cărui aplicare ar trebui să se bazeze pe un plan de acţiune. Astfel, ambii parteneri s-au angajat să dea un răspuns comun la provocările mondiale (pace şi securitate, reforma Organizaţiei Naţiunilor Unite, eradicarea sărăciei, mediu, energie, schimbările climatice etc.) prin consolidarea dialogului lor politic, dar şi prin sprijinirea multilateralismului. În paralel, aceştia au convenit să intensifice dialogurile politice sectoriale (transport maritim, societatea informaţională, mediu, dezvoltare durabilă), să iniţieze altele noi (energie, ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, dezvoltare regională, cultură şi educaţie) şi să stabilească un mecanism de consultare pentru chestiunile sanitare şi fitosanitare. De asemenea, cei doi parteneri s-au angajat să îşi extindă şi să îşi dezvolte relaţiile economice şi comerciale (liberalizarea schimburilor comerciale, facilitarea investiţiilor, încheierea acordului de asociere UE-Mercosur, iniţierea unui dialog cu privire la problemele macroeconomice şi financiare etc.).

See also

  • Pentru informaţii suplimentare referitoare la Summitul UE-Brazilia din 4 iulie 2007 de la Lisabona (EN)

Ultima actualizare: 19.12.2007

Top