Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Parteneriatul special cu Capul Verde

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Parteneriatul special cu Capul Verde

Uniunea Europeană (UE) propune consolidarea relaţiilor sale cu Republica Capului Verde în cadrul Acordului de la Cotonou, pe baza unui parteneriat special. Acesta se va axa, în special, pe cooperarea la nivel politic şi în domeniile securităţii, integrării regionale, societăţii cunoaşterii şi combaterii sărăciei.

ACT

Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 24 octombrie 2007 privind viitorul relaţiilor între Uniunea Europeană şi Republica Capul Verde [COM(2007) 641 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Republica Capului Verde şi UE sunt unite de legături istorice, umane, religioase, lingvistice şi culturale. Acestea împărtăşesc valori sociopolitice fundamentale, cum sunt apărarea democraţiei şi a drepturilor omului, promovarea bunei guvernanţe, a păcii şi a securităţii şi lupta împotriva terorismului şi a criminalităţii. În special, acestea împărtăşesc priorităţile în materie de combatere a traficului ilegal de droguri şi a imigraţie clandestine, ceea ce impune ca Republica Capului Verde să îşi intensifice cooperarea poliţienească şi judiciară cu UE.

Parteneriatul special UE-Capul Verde

Dat fiind interesul crescând al Capului Verde de a se apropia de UE, în special de regiunile sale ultraperiferice (RUP) din Atlanticul de Nord (Azore, Madeira şi Canare) şi pentru a răspunde intereselor reciproce ale UE şi ale Capului Verde în materie de securitate şi dezvoltare, Comisia propune un parteneriat special. Acesta vizează consolidarea concertării şi convergenţei politicilor între cele două părţi, în contextul punerii în aplicare a Acordului de la Cotonou.

Parteneriatul avut în vedere se caracterizează prin:

 • consolidarea dialogului politic între cele două părţi, pe baza unui plan de acţiune care să acopere priorităţile prevăzute de procesul de dezvoltare a parteneriatului special şi prin integrarea instrumentelor de cooperare prevăzute de Acordul de la Cotonou;
 • urmărirea unor forme de cooperare care să completeze acţiunile tradiţionale puse în aplicare în cadrul Acordului de la Cotonou;
 • promovarea unui proces evolutiv, bazat pe un plan de acţiune flexibil care să poată fi adaptat la evoluţia ţării şi a relaţiilor sale cu UE şi cu ţările terţe;
 • continuarea progreselor în domeniul bunei guvernanţe de către Capul Verde;
 • sprijinul pentru apropierea Capului Verde de RUP şi de restul UE, în paralel cu intensificarea relaţiilor cu ţările vest-africane şi în cadrul Comunităţii Economice a Statelor Vest-Africane (CEDEAO).
 • promovarea convergenţei cu normele şi standardele europene, în vederea consolidării avantajelor comparative ale ţării.

Acest parteneriat oferă noi perspective care permit, în special:

 • consolidarea cooperării între cele două părţi la nivel politic, economic, comercial, administrativ şi judiciar;
 • asigurarea convergenţei legislaţiei în materie de dispoziţii normative economice şi tehnice;
 • accesul Capului Verde pe piaţa internă a UE, în cadrul apropierii sale de RUP, precum şi posibilitatea ca acesta să ia parte progresiv la politicile şi programele UE;
 • promovarea activităţilor care vizează apropierea Capului Verde de acquis-ul comunitar în domeniile acoperite de planul de acţiune.

Planul de acţiune al parteneriatului, care reprezintă cadrul strategic general, se bazează pe următorii piloni:

 • politica bunei guvernanţe urmărită de Capul Verde, în special consolidarea democraţiei, a statului de drept şi a participării societăţii civile. Parteneriatul se va axa, de asemenea, pe drepturile copilului şi ale femeilor, integrarea imigranţilor, combaterea violenţei domestice şi reforma justiţiei şi a finanţelor publice;
 • securitatea şi stabilitatea, în special prin acţiuni realizate pe o bază transfrontalieră şi regională în domeniile luptei împotriva criminalităţii organizate transnaţionale, gestionării eficiente a fluxurilor migratorii şi siguranţei maritime;
 • integrarea regională, atât la nivelul RUP (în special, prin participarea Capului Verde la programul de cooperare transnaţională Madeira, Azore, Canare (MAC) pentru perioada 2007-2013 şi prin mecanismele de cooperare din cadrul RUP), cât şi la nivelul Africii de Vest (prin luarea în considerare a particularităţilor Capului Verde în cadrul Acordului de parteneriat economic şi în utilizarea resurselor programelor indicative regionale ale FED, Fondul european de dezvoltare);
 • convergenţa politicilor în domeniul tehnic şi normativ pentru sectoarele incluse în planul de acţiune;
 • progresele spre o „societate a cunoaşterii”, promovând dezvoltarea economică, socială şi culturală prin educaţie, cercetare şi tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor;
 • combaterea sărăciei, în special prin activităţi de protecţie a mediului şi a resurselor naturale, de conservare a mediului marin şi de cooperare consolidată în domeniul pescuitului.

Punerea în aplicare a planului de acţiune va fi finanţată, în principal, prin intermediul FED şi al Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) în cadrul programului MAC pentru perioada 2007-2013. În plus, bugetul general al Comunităţii Europene va sprijini activităţi specifice, în special programele tematice finanţate prin Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, precum şi activităţile finanţate prin Instrumentul de stabilitate, Instrumentul pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului şi Instrumentul de ajutor umanitar. Această finanţare se adaugă la resursele proprii ale guvernului Capului Verde.

Planul de acţiune va avea o durată nedeterminată şi va fi revizuit periodic. Troica UE va asigura monitorizarea şi punerea sa în aplicare la nivel politic şi tehnic.

ACTE CONEXE

Concluziile Consiliului privind viitorul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Republica Capul Verde. Consiliul Afaceri Generale şi Relaţii Externe – 19 noiembrie 2007 [Nepublicate în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 08.01.2008

Top