Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Guvernanţa în cadrul Consensului european privind dezvoltarea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Guvernanţa în cadrul Consensului european privind dezvoltarea

Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) nu pot fi realizate fără o bună guvernanţă. Comunicarea Comisiei propune consolidarea sprijinului Uniunii Europene (UE) în favoarea bunei guvernanţe în ţările în curs de dezvoltare şi invită Comunitatea şi statele membre să îşi armonizeze eforturile în acest domeniu.

ACT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 30 August 2006 – Governance in the European consensus on development – Towards a harmonised approach within the European Union [COM(2006) 421 final - Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 30 august 2006, intitulată: „Guvernanţa în cadrul Consensului european privind dezvoltarea – spre o abordare armonizată la nivelul Uniunii Europene” [COM(2006) 421 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

În cadrul Consensului european privind dezvoltarea, care a subliniat importanţa integrării conceptului de guvernanţă democratică în fiecare program sectorial, Comisia propune Uniunii Europene (UE) o abordare comună a guvernanţei.

O nouă abordare

Comisia subliniază importanţa abordării guvernanţei dintr-o perspectivă mai amplă, ţinând seama de toate dimensiunile acesteia (politică, economică, socială şi de mediu). În fapt, buna guvernanţă nu se limitează la lupta împotriva corupţiei, incluzând aspecte precum accesul la servicii de sănătate, educaţie şi justiţie, pluralismul mass-mediei, funcţionarea parlamentelor, precum şi gestionarea finanţelor publice şi a resurselor naturale.

Pentru a încuraja ţările în curs de dezvoltare să îşi intensifice eforturile de reformă, abordarea propusă de Comisie se axează pe dialogul politic, respectarea asumării reformelor de către guvernele şi cetăţenii ţărilor partenere, precum şi pe măsuri de stimulare. Identificarea reformelor şi a măsurilor de sprijin adecvate situaţiei fiecărei ţări necesită o evaluare a guvernanţei din ţara respectivă. Această evaluare se bazează pe o abordare participativă care încurajează actorii locali (cum ar fi guvernul şi societatea civilă) să îşi dezvolte propriile instrumente şi capacităţi de analiză.

Presupunând existenţa prealabilă a unor condiţii adecvate de control democratic, gestionare financiară şi dezvoltare instituţională, sprijinul bugetar permite consolidarea guvernanţei şi a instituţiilor la nivel central şi local. Comisia subliniază utilizarea sporită a acestui sprijin şi faptul că permite abordarea problemelor legate de lipsa legitimităţii politice şi a capacităţilor în numeroase ţări în curs de dezvoltare, în special în statele fragile.

Eficacitatea acestei noi abordări depinde de capacitatea furnizorilor de fonduri de a acţiona în mod coordonat şi armonizat, în special în ceea ce priveşte instrumentele de analiză a guvernanţei şi strategiile de răspuns. În acest context, statele membre şi Comisia au făcut progrese în vederea unei programări comune şi au elaborat un cod de conduită privind complementaritatea şi diviziunea muncii.

Ţările din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP)

Guvernanţa face deja parte din dialogul politic regulat cu ţările ACP, iar sprijinul în acest sens va fi intensificat. Cu ocazia programării celui de al 9-lea Fond european de dezvoltare (FED), s-a alocat o sumă de 870 de milioane EUR (adică 10 % din alocările programabile) pentru programe în acest domeniu. În plus, al 10-lea FED prevede crearea unei tranşe de stimulare în valoare de 3 miliarde EUR, repartizată între alocările naţionale (2,7 miliarde EUR) şi un fond regional (300 de milioane EUR). Accesul unei ţări la aceste rezerve este condiţionat de rezultatele dialogului cu Comisia referitor la propriul plan de guvernanţă. În acest context, va fi creat un profil de guvernanţă pentru fiecare ţară.

De asemenea, guvernanţa va fi integrată ca tematică orizontală în toate domeniile de cooperare. Aceasta va fi însoţită de aplicarea unor noi metode care să ţină seama de noile dispoziţii ale Acordului de la Cotonou şi ale strategiilor regionale adoptate pentru Africa, zona Caraibilor şi Pacific.

În Africa, guvernanţa este, de asemenea, integrată în dialogul şi cooperarea între instituţiile panafricane şi UE. Comisia propune intensificarea sprijinului pentru instituţiile Uniunii Africane şi pentru Mecanismul african de evaluare inter pares (APRM) din cadrul Noului parteneriat pentru dezvoltarea Africii (NEPAD).

Alte ţări în curs de dezvoltare

UE sprijină promovarea democraţiei, a drepturilor omului şi a bunei guvernanţe în toate celelalte ţări în curs de dezvoltare, conform strategiilor elaborate în funcţie de particularităţile fiecărei regiuni.

În contextul cooperării cu ţările din cadrul politicii europene de vecinătate, domeniile prioritare pentru asistenţa financiară din partea UE sunt selectate pe baza planurilor de acţiune axate pe guvernanţă şi convenite cu ţările în cauză. Progresele realizate în diferitele domenii ale guvernanţei fac obiectul unei monitorizări regulate. De asemenea, guvernanţa este sprijinită prin intermediul mecanismelor de cooperare, cum sunt înfrăţirea, TAIEX şi iniţiativa SIGMA, care au fost iniţial dezvoltate în contextul extinderii. Un sprijin suplimentar pentru promovarea reformelor politice şi economice din aceste ţări este oferit de noua Facilitate pentru guvernanţă.

Într-o comunicare din 2005, Comisia s-a angajat să sprijine guvernanţa în ţările din America Latină. Aceasta intenţionează să continue sprijinul pentru modernizarea guvernanţei în regiune, cu o abordare adaptată la nevoile ţărilor, care variază în funcţie de stabilitatea lor. De asemenea, aceasta va continua să susţină integrarea regională, care, dat fiind că implică stabilirea şi respectarea unor reguli comune, reprezintă un important vector de bună guvernanţă în domeniul economic şi comercial.

În Asia, UE va continua dialogul cu China şi cu India. În ceea ce priveşte ţările din Asia Centrală, dialogul politic la nivel regional şi bilateral este completat de prezenţa unui raportor special privind guvernanţa democratică. De asemenea, guvernanţa face parte din cooperarea cu Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), precum şi din dialogurile informale ale Reuniunii Asia-Europa (ASEM). În contextul programării pentru perioada 2007-2013, guvernanţa este o temă transversală în cadrul tuturor activităţilor de cooperare în ţările din regiune, precum şi un sector prioritar de cooperare cu multe dintre aceste ţări.

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European din 20 octombrie 2003, intitulată: „Guvernanţă şi dezvoltare” [COM(2003) 615 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 11.10.2007

Top