Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program de acţiune în vederea combaterii lipsei de personal în sectorul sănătăţii (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program de acţiune în vederea combaterii lipsei de personal în sectorul sănătăţii (2007-2013)

Acest program de acţiune propune măsuri la nivel naţional, regional şi global de remediere a crizei de resurse umane în sectorul sănătăţii din ţările în curs de dezvoltare.

ACT

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council of 21 December 2006 entitled "A European Programme for Action to tackle the critical shortage of health workers in developing countries (2007–2013)" [COM(2006) 870 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 21 decembrie 2006 intitulată „Un Program de Acţiune European în vederea abordării crizei critice a lucrătorilor în sectorul sănătăţii din ţările în curs de dezvoltare (2007-2013)” [COM(2006) 870 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Prezentul program de acţiune prevede măsuri la trei niveluri – naţional, regional şi global – ca reacţie la criza de resurse umane din sectorul sănătăţii (HRH).

ACŢIUNI LA NIVEL NAŢIONAL

Obiectivele Programului de Acţiune la nivel naţional sunt situate pe cinci niveluri:

 • Contribuţia la dialogul privind politica şi strategia şi planificarea la nivel naţional. În special, Comisia propune ca Uniunea Europeană (UE):
 • Dezvoltarea capacităţii HRH, prin:
 • Reforma serviciilor civile şi consolidarea termenilor şi condiţiilor serviciilor în sectorul de sănătate pentru a spori accesul la serviciile destinate celor săraci şi celor marginalizaţi şi pentru a garanta retenţia salariaţilor cu ajutorul unui mediu de lucru îmbunătăţit şi al salariilor crescute.
 • Abordarea a HIV/SIDA, a TBC şi a malariei, care au intensificat criza HRH şi au mărit volumul de muncă al sistemelor de sănătate din ţările în curs de dezvoltare. Programul de acţiune preconizează sprijinul UE pentru încorporarea strategiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) „Tratare, formare, păstrare” din cadrul strategiilor naţionale pentru sănătate şi continuarea sprijinului acesteia pentru Fondul Global de combatere a SIDA, a TBC şi a malariei.
 • Promovarea egalităţii de gen în cadrul asigurării serviciilor de sănătate prin mecanisme care vizează sprijinirea rolului femeii în forţa de muncă din sectorul sănătăţii, acordând o atenţie specială problemelor de egalitate de gen în materie de educaţie, recrutare, salariu, dezvoltare profesională şi privind poziţiile în calitate de factori de decizie.

În plus, UE trebuie:

 • să sprijine şi să consolideze comunităţile locale încurajând furnizarea de servicii pentru comunitate şi familie;
 • să impulsioneze accesul la expertiza tehnică europeană în domeniul programării HRH, în special prin intermediul dezvoltării asistenţei tehnice colective gestionată de ţările beneficiare;
 • să sprijine statele post-conflict sau fragile, ale căror guverne au o capacitate limitată de planificare a necesităţilor HR.

ACŢIUNI LA NIVEL REGIONAL

Programul de Acţiune prevede ca măsurile la nivel regional şi global să fie coordonate de „platformele de acţiune” care reunesc actorii principali şi care sunt informate de Observatoarele Globale şi Regionale.

Promovarea conducerii politice în Africa

Având în vedere impactul negativ al crizei HRH în special în Africa, UE trebuie să sprijine ponderea opiniei africane în răspunsul global la criza HRH. În special, UE sprijină impulsionarea conducerii Uniunii Africane (UA) şi Noul Parteneriat pentru Dezvoltarea Africii (NEPAD) privind acţiunile regionale şi dezvoltarea unei platforme regionale de acţiune.

Contribuţia la dezvoltarea resurselor regionale de formare

UE va sprijini acţiunile destinate consolidării capacităţii de formare prin intermediul celui de-al şaptelea Program-cadru de cercetare (2007-2013) şi acţiunile sale specifice de cooperare internaţională. În plus, acesta va promova dezvoltarea reţelelor de studiu în cadrul regiunilor şi între regiuni şi în special dezvoltarea „Reţelei de Excelenţă” pe baza legăturilor sud-sud şi nord-sud. În final, grupul operativ privind eSănătatea pentru Africa, instituit de Comisie, care colaborează cu Agenţia Spaţială Europeană şi OMS, va explora potenţialul tehnologiilor informaţionale.

În plus, UE trebuie:

 • să promoveze încheierea acordurilor regionale privind partajarea şi dezvoltarea capacităţilor în Africa, având în vedere consolidarea pieţei regionale a HR pentru a evita exodul creierelor;
 • să sprijine crearea unui observator regional HR pentru Africa în calitate de depozitar al celei mai bune practici regionale;
 • să sprijine dezvoltarea capacităţii de cercetare la nivel regional şi în special a dezvoltării capacităţii de cercetare clinică prin intermediul Parteneriatului între ţările europene şi în curs de dezvoltare privind studiile clinice (EDCTP (EN)) pentru o Africă sub-sahariană.

ACŢIUNI LA NIVEL GLOBAL

Programul de acţiune subliniază necesitatea unei mai bune coordonări a răspunsului internaţional la criza HRH. În special, acesta propune acţiunile la două niveluri:

Acţiune la nivel comunitar intern

Comisia prevede măsuri de consolidare a planificării UE HRH şi a promovării „liberei mişcări a creierelor”, adică:

 • dezvoltarea principiilor de orientate a recrutării HRH în cadrul UE şi al ţărilor terţe în vederea minimizării oricărui impact negativ asupra capacităţii HRH în ţările terţe;
 • concentrarea asupra problemelor cum ar fi transferabilitatea drepturilor de pensie şi recunoaşterea calificărilor;
 • sprijinirea parteneriatelor între instituţiile medicale din UE şi din ţările în curs de dezvoltare.

Acţiuni la nivel global

UE se angajează să mobilizeze finanţarea la nivel mondial pentru dezvoltarea capacităţii HRH în ţările în curs de dezvoltare. În special, în cadrul dezbaterilor internaţionale, UE va promova importanţa:

 • asigurării finanţării previzibile pe termen lung;
 • identificării modurilor de depăşire a restricţiilor macroeconomice la nivel naţional care pot limita investiţia în domeniul sănătăţii;
 • asigurării armonizării majore privind priorităţile naţionale.

FINANŢAREA

Programul de Acţiune accentuează necesitatea creşterii ajutorului previzibil pe termen lung pentru a permite ţărilor beneficiare spaţiul fiscal necesar garantării investiţiilor pe termen lung. În plus, Comisia va dezvolta un cadru de identificare şi actualizare periodică a acţiunilor statelor membre şi ale Comisiei în domeniul HR şi va compara nivelurile de finanţare comunitară cu cele ale celorlalţi donatori. În final, Comisia a decis să aloce suma de 40,3 milioane de euro bugetului pentru programul tematic „Investiţii în oameni” pentru a sprijini acţiunile catalizatoare globale şi regionale privind HRH.

MONITORIZARE ŞI EVALUARE

UE va sprijini dezvoltarea unui cadru de monitorizare şi de evaluare a nivelului HRH al unei ţări şi va monitoriza acţiunile comunitare în temeiul raportării planificate către Parlament şi Consiliu privind Programul de acţiune pentru combaterea HIV/SIDA, a malariei şi a tuberculozei.

Context

Acest Program de Acţiune vine în urma unei comunicări a Comisiei din decembrie 2005 privind criza HRH în ţările în curs de dezvoltare, care a subliniat importanţa unui răspuns cuprinzător al UE la această problemă. Acest Program de acţiune a fost aprobat de Consiliu la 14 mai 2007.

Ultima actualizare: 24.07.2007

Top