Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Parteneriatul cu Organizația Națiunilor Unite: asistență pentru dezvoltare și ajutor umanitar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Parteneriatul cu Organizația Națiunilor Unite: asistență pentru dezvoltare și ajutor umanitar

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea [COM(2001) 231 final] – Construirea unui parteneriat eficient cu Organizația Națiunilor Unite în domeniul dezvoltării și al afacerilor umanitare

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

ASPECTE-CHEIE

 • Parteneriatul dintre UE și ONU se bazează pe obiectivul comun de a ajunge la populațiile cele mai vulnerabile în crizele mondiale și de a le alina suferința.
 • Întrucât ajutoarele umanitare și proiectele de cooperare pe termen lung întreprinse de ONU sunt coordonate direct cu serviciile relevante ale Comisiei Europene (DG Ajutor Umanitar și Protecție Civilă și DG Cooperare Internațională și Dezvoltare – EuropeAid), EuropeAid este responsabilă de coordonarea globală a relațiilor dintre ONU și Comisia Europeană.
 • Acordul-cadru financiar și administrativ (ACFA), care a fost revizuit ultima dată în 2014, stabilește normele juridice aplicabile tuturor acordurilor dintre UE și agențiile ONU. UE și ONU își pot adapta abordarea cooperării prin:
  • întocmirea instrumentelor de programare multianuală per țară pentru politica externă europeană;
  • crearea unui nou regulament financiar al UE pentru a permite o flexibilitate mai mare în ceea ce privește participarea la activitățile ONU;
  • reformarea ACFA dintre UE și ONU cu privire la programele și proiectele de gestiune financiară, control și audit ale ONU;
  • sporirea reprezentării și susținerii priorităților politicii UE în cadrul ONU prin guvernanță multilaterală.
 • Această comunicare prevede două principii de bază pentru consolidarea cooperării dintre UE și ONU:
  • diviziunea muncii între UE, agențiile ONU și partenerii acestora în funcție de competențele lor; și
  • focalizarea pe activități de dezvoltare cu privire la reducerea sărăciei.
 • De asemenea, comunicarea propune ca UE să sprijine organizațiile partenere ale ONU care corespund cu prioritățile politicii UE, concomitent cu coordonarea finanțării multianuale din partea donatorilor diferiți și combaterea fraudei.

CONTEXT

UE (când sunt luate în considerare și contribuțiile țărilor UE) contribuie cu cea mai mare proporție la finanțarea bugetului ONU. UE și ONU întreprind acțiuni comune la nivel global. Cooperarea acestora vizează majoritatea domeniilor acoperite de politica externă a UE și toate domeniile acoperite de Carta ONU (pace, securitate, drepturile omului, afaceri economice și sociale, dezvoltare, ajutor umanitar și politică comercială).

ACTUL PRINCIPAL

Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European – Construirea unui parteneriat eficient cu Organizația Națiunilor Unite în domeniul dezvoltării și al afacerilor umanitare [COM(2001) 231 final, 2.5.2001]

Data ultimei actualizări: 06.12.2016

Top