Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Către o strategie privind drepturile copilului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Către o strategie privind drepturile copilului

Comisia Europeană propune o strategie în scopul promovării şi al protejării eficace a drepturilor copilului în cadrul politicilor interne şi externe ale Uniunii Europene, precum şi al sprijinirii eforturilor în materie ale statelor membre.

ACT

Communication from the Commission - Towards an EU strategy on the rights of the child [COM(2006) 367 final - Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei din 4 iulie 2006 - Către o strategie europeană privind drepturile copilului [COM(2006) 367 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Drepturile copilului * fac parte integrantă din drepturile omului, pe care Uniunea Europeană (UE) are obligaţia de a le respecta în virtutea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului (EN) (FR) şi a protocoalelor facultative ale acesteia, a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului şi a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Mai mult, UE a recunoscut explicit drepturile copilului în Carta drepturilor fundamentale.

Drepturile copilului sunt încă departe de a fi universal respectate şi încă se întâmplă ca nevoile fundamentale din copilărie, de exemplu dreptul de a primi o alimentaţie adecvată, asistenţă medicală de bază sau o educaţie, să nu fie satisfăcute. În plus, mulţi copii sunt constrânşi la muncă forţată, sunt victime ale traficului cu fiinţe umane sau sunt implicaţi ca soldaţi în conflictele armate.

Între problemele specifice întâlnite în UE se numără excluziunea socială a copiilor romi, traficul cu copii, pornografia infantilă pe Internet, precum şi administrarea de medicamente nesupuse unor teste prealabile specifice la copii.

În faţa acestei situaţii, graţie lungii sale tradiţii şi angajamentului în domeniul drepturilor omului, în general, şi al drepturilor copilului, în special, UE are greutatea necesară pentru a împinge drepturile copilului pe locul primordial în cadrul agendei internaţionale şi pentru a încuraja acordarea unei atenţii deosebite nevoilor copiilor, sprijinindu-se pe valorile modelului european de protecţie socială, precum şi pe celelalte programe pe care le pune în aplicare.

În prezenta comunicare, Comisia propune o strategie de protecţie a drepturilor copilului în cadrul politicilor interne şi externe ale UE. Această strategie se articulează în jurul următoarelor obiective specifice:

 • profitarea de politicile şi de instrumentele existente;
 • stabilirea priorităţilor unor acţiuni viitoare a UE;
 • luarea în considerare în mod sistematic a drepturilor copilului în toate politicile externe şi interne ale UE („mainstreaming”);
 • asigurarea unei coordonări şi a unor mecanisme de consultare eficiente;
 • consolidarea competenţelor şi a expertizei în domeniul drepturilor copilului;
 • comunicarea mai eficace cu privire la drepturile copilului;
 • promovarea drepturilor copilului în cadrul relaţiilor externe.

Pentru atingerea acestor obiective, această strategie prevede mai multe măsuri, şi anume:

 • crearea în întreaga UE a unui număr de telefon unic, din şase cifre (începând cu 116) pentru liniile de asistenţă a copiilor, precum şi un număr de telefon unic pentru apelurile de urgenţă privind copiii dispăruţi sau victime ale exploatării sexuale;
 • susţinerea băncilor şi a societăţilor de cărţi de credit în lupta acestora împotriva utilizării cărţilor de credit în scopul cumpărării de imagini pornografice cu minori de pe Internet;
 • lansarea unui plan de acţiune privind copiii în cadrul cooperării pentru dezvoltare;
 • publicarea unui document consultativ în vederea determinării acţiunilor care trebuie puse în aplicare pe viitor;
 • crearea unui forum european pentru drepturile copilului (EN) şi a unei platforme de discuţie online;
 • implicarea copiilor în procesul de decizie;
 • elaborarea unei strategii de comunicare cu privire la drepturile copilului, care să permită copiilor şi părinţilor acestora să cunoască mai bine aceste drepturi.

Comisia se angajează să mobilizeze resursele necesare pentru măsurile propuse în această comunicare, precum şi pentru strategia viitoare. În fiecare an se va prezenta un raport intermediar.

Termeni-cheie ai actului

 • Copil: orice persoană cu vârsta mai mică de 18 ani.

Cifre-cheie ale actului

 • Copii în lume: 2,2 miliarde.
 • Copii care trăiesc în ţările în curs de dezvoltare: 86 % din total. În aceste ţări se găsesc, de asemenea, 95 % dintre cei care mor înainte de împlinirea vârstei de 5 ani, care nu au acces la educaţie primară sau care sunt victimele muncii forţate sau ale exploatării sexuale.
 • O treime dintre copiii lumii suferă de malnutriţie în primii 5 ani de existenţă. O şesime, preponderent fete, nu urmează şcoala primară.
 • Peste 10 milioane de copii cu vârsta mai mică de 5 ani mor în fiecare an de boli care ar putea fi prevenite sau tratate cu uşurinţă.
 • În cazul unui miliard de copii, dezvoltarea fizică, intelectuală şi/sau psihologică este înfrânată.
 • 218 milioane de copii sunt constrânşi la muncă forţată.
 • 1,2 milioane de copii sunt victime ale traficului de fiinţe umane.
 • 300 000 de copii sunt implicaţi ca soldaţi în conflictele armate.
 • Peste 200 de milioane de copii trăiesc cu un handicap grav.
 • 140 de milioane de copii sunt orfani.

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Copiii ocupă un loc special în acţiunile externe ale Uniunii Europene [COM(2008) 55 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Prezenta comunicare contribuie la definirea unui plan de acţiune în favoarea copiilor în acţiunea externă a UE, bazat pe o abordare holistă care ia în considerare diferitele aspecte ale problemei, făcând apel la politici umanitare, de dezvoltare, de securitate şi pentru drepturile omului. Comunicarea completează „Orientările Uniunii Europene pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului”, adoptate de către Consiliu pe 10 decembrie 2007, care reprezintă baza de acţiune a UE în materie de protecţie şi de promovare a drepturilor copilului în politica sa externă.

See also

 • Pentru mai multe detalii, consultaţi site-ul Direcţiei Generale Justiţie (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 21.03.2008

Top