Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Actorii nestatali şi autorităţile locale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Actorii nestatali şi autorităţile locale

Prin intermediul acestui program tematic, Comisia susţine dreptul la iniţiativă al actorilor nestatali şi al autorităţilor locale prin finanţarea iniţiativelor acestora în situaţiile în care programele geografice nu constituie instrumentul adecvat şi prin completarea sprijinului pe care alte programe tematice sectoriale îl pot oferi. Cele trei sectoare principale de intervenţie sunt: intervenţiile în ţările şi în regiunile în curs de dezvoltare, acţiunile de sensibilizare a publicului şi de educare în Europa pe subiectul dezvoltării şi măsurile care facilitează coordonarea dintre reţelele societăţii civile şi autorităţile locale.

ACT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social committee and the Committee of the Regions - The Thematic Programme “Non-state Actors and Local Authorities in Development” [COM(2006) 19 final - Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor privind programul tematic intitulat „Actorii nestatali şi autorităţile locale în dezvoltare” [COM(2006) 19 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Prezentul program urmează în acelaşi timp programelor referitoare la cofinanţarea împreună cu ONG-urile şi celor referitoare la cooperarea descentralizată. Prin susţinerea dreptului la iniţiativă al actorilor nestatali şi al autorităţilor locale, el completează sprijinul acordat prin programele geografice şi prin alte programe tematice „sectoriale”, în special prin programul referitor la democraţie şi la drepturile omului.

Posesia şi participarea constituie principiile cheie ale politicii de dezvoltare a Uniunii Europene (UE), după cum se stabileşte în „Consensul european”. Această abordare este, de asemenea, menţinută în acordurile de parteneriat şi cooperare, de exemplu între ţările din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP) şi UE, precum şi cu Asia, America de Sud şi ţările „vecine”.

Asocierea actorilor nestatali oferă valoarea adăugată a independenţei acestora faţă de stat, a apropierii şi a înţelegerii lor faţă de anumite grupuri ale populaţiei, a capacităţii lor de a expune clar interesele specifice ale acestora şi a capacităţii lor de a reduce diferenţa dintre obiectivele strategice şi realizarea lor concretă.

Acest program vizează în principal intervenţiile pe teren. El se aplică mai ales în ţările şi în regiunile în care programele geografice nu prevăd sprijin financiar în favoarea actorilor nestatali şi a autorităţilor locale din cauza unui angajament politic insuficient, în subregiunile neacoperite de programul naţional sau în contexte caracterizate prin parteneriate dificile, existenţa unor state fragile, situaţii post-conflict, instabilitate politică etc.

Toate categoriile de actori nestatali non-profit din UE şi din ţările partenere pot beneficia de finanţare în cadrul acestui program. Mai mult, autorităţile locale pot primi asistenţă financiară pentru a desfăşura activităţi în contexte specifice în care valoarea adăugată a acestora poate fi demonstrată şi care nu pot fi executate în cadrul programelor geografice. Această abordare axată pe actori urma a fi îmbunătăţită în documentul de strategie tematică multianual.

Se pot finanţa trei tipuri de intervenţie:

  • acţiunile care consolidează dezvoltarea participativă, care sprijină procesele de dezvoltare a capacităţilor actorilor implicaţi la nivel naţional sau regional şi care încurajează procesele de înţelegere reciprocă;
  • acţiunile de sensibilizare a publicului şi de educare în domeniul dezvoltării în UE şi în ţările aderente;
  • măsurile de coordonare şi de comunicare între reţelele societăţii civile şi ale autorităţilor locale, în cadrul organizaţiilor acestora şi între diferitele tipuri de actori vizaţi, activi în dezbaterea publică europeană privind dezvoltarea.

Intervenţiile desfăşurate în toate ţările în curs de dezvoltare care figurează pe lista beneficiarilor ajutorului public pentru dezvoltare (APD) sunt eligibile pentru a obţine un sprijin în cadrul acestui program tematic. Aceste ţări sunt acoperite prin Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat (IEVP) şi prin Instrumentul de finanţare a cooperării pentru dezvoltare (ICD). Documentul de strategie tematic multianual urma să definească criteriile de eligibilitate.

În ceea ce priveşte programarea, Comisia urma să decidă asupra unor documente tematice de strategie pe patru ani (2007-2010), apoi pe trei ani (2011-2013). Aceste documente vor defini în mod detaliat criteriile de selecţie a ţărilor şi a regiunilor prioritare, precum şi priorităţile de acţiune. Pe baza acestei programări multianuale, Comisia va elabora programe de acţiune anuale care vor stabili acţiunile prioritare, obiectivele, precum şi sumele indicative.

Obiective şi priorităţi

Obiectivul prioritar al acestui program este eradicarea sărăciei în contextul dezvoltării durabile şi în special realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). Printre alte mari obiective se numără buna guvernare şi drepturile omului, care constituie chestiuni transversale ce trebuie integrate în intervenţiile desfăşurate în ţările partenere.

Dintre priorităţi, se subliniază în principal susţinerea participării actorilor interesaţi în contextele nefavorabile (caracterizate, de exemplu, prin parteneriate dificile, instabilitate, conflict etc.), promovarea iniţiativelor transfrontaliere şi regionale, încurajarea parteneriatelor de calitate între diferiţii actori interesaţi din UE şi din ţările partenere, consolidarea capacităţilor organizaţiilor patronale şi ale salariaţilor, elaborarea unei abordări coerente a dezvoltării în domeniul educaţiei şi oferirea posibilităţii de a beneficia de o educaţie în sensul dezvoltării, în special pentru copii şi tineri.

Ultima actualizare: 26.07.2007

Top