Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programul de acţiune privind combaterea HIV/SIDA, a malariei şi a tuberculozei (2007-2011)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Programul de acţiune privind combaterea HIV/SIDA, a malariei şi a tuberculozei (2007-2011)

Acest program propune o acţiune colectivă pentru a sprijini programele de combatere a SIDA, a malariei şi a tuberculozei gestionate de ţările în curs de dezvoltare şi de ţările cu venituri medii, precum şi o acţiune la scară internaţională, în domeniile în care Uniunea poate aduce valoare adăugată.

ACT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – A European Programme for Action to Confront HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis through External Action (2007-2011) [COM(2005) 179 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul European – Un program european de acţiune pentru combaterea HIV/SIDA, a malariei şi a tuberculozei prin acţiuni externe (2007-2011) [COM(2005) 179 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Acest program de acţiune are ca obiectiv să elimine deficitul de finanţare pentru a îndeplini al şaselea obiectiv de dezvoltare al mileniului (ODM), şi anume combaterea HIV/SIDA şi a altor boli. Dat fiind că finanţarea combaterii SIDA, a malariei şi a tuberculozei sunt în continuare insuficiente, Uniunea intensifică eforturile care pot conduce la obţinerea celor mai bune rezultate.

Uniunea se angajează să intensifice dialogul politic cu privire la drepturile omului, la sănătatea reproducerii şi cea sexuală şi la drepturile conexe, precum şi cu privire la nevoile orfanilor şi ale copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile. De asemenea, Uniunea Europeană subliniază necesitatea de a ajuta grupurile vulnerabile, cum sunt toxicomanii, deţinuţii, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilităţi, refugiaţii şi persoanele strămutate.

Uniunea va asigura partajarea know-how-ului în scopul de a juca un rol constructiv în dialogul tehnic şi politic, în special în ceea ce priveşte revizuirea cadrului strategic de luptă împotriva sărăciei (CSLS), politica sectorială şi mecanismele de coordonare naţională (CCM, „Country Coordinating Mechanisms”) ale Fondului global.

Comisia va pregăti un manual practic pentru delegaţii şi servicii, care vor asigura promovarea prevenirii bolilor în rândul personalului lor.

Uniunea Europeană intenţionează să inventarieze resursele disponibile în materie de asistenţă tehnică, în scopul elaborării unui plan de asistenţă tehnică partajată. Acest plan va fi reglementat de un cod de conduită pentru acţiunea colectivă. Comisia Europeană va prezenta, în 2006, un document de orientare privind resursele umane în domeniul sănătăţii pentru a contribui la elaborarea măsurilor specifice şi pentru punerea în aplicare a acestui program de acţiune. Această strategie va trebui să ia în considerare mai multe chestiuni, de la adoptarea unui cod european care stabileşte practici de recrutare, la elaborarea unor planuri naţionale de dezvoltare a resurselor umane, până la formularea unei declaraţii de solidaritate internaţională.

Comisia doreşte să consolideze capacităţile în materie de cercetare clinică prin iniţiativa EDCTP (Parteneriatul dintre ţările europene şi cele în curs de dezvoltare privind studiile clinice). Acest lucru se va realiza în contextul noilor acţiuni menite să asigure îmbunătăţirea serviciilor medicale locale sau regionale în centrele de studii clinice, consolidarea resurselor umane, construirii de noi infrastructuri, cum ar fi serviciile spitaliceşti, şi accesul populaţiei la o asigurare medicală pe durata studiilor clinice.

Uniunea Europeană va ajuta ţările în cauză să elaboreze practici şi politici corecte şi eficiente în materie de achiziţionare de medicamente şi produse farmaceutice cum ar fi prezervative, plase de pat împotriva ţânţarilor impregnate cu insecticid de lungă durată şi antiretrovirale. Această acţiune va fi însoţită de o campanie de educare pe tema siguranţei copiilor la şcoală, menită să sporească protecţia împotriva riscurilor de viol, de sarcină sau de infecţie cu HIV/SIDA şi cu alte boli cu transmitere sexuală.

Direcţia Generală Ajutor Umanitar a Comisiei Europene (ECHO), în situaţiile de urgenţă şi în crizele prelungite, va contribui la reducerea transmiterii HIV/SIDA, a tuberculozei şi a malariei. De asemenea, ECHO se va angaja să reducă mortalitatea şi suferinţa umană cauzate de aceste boli, prin intermediul acţiunilor de sensibilizare, de informare şi de formare, precum şi prin furnizarea de instrumente de prevenire pentru lucrătorii umanitari.

Comisia Europeană propune o serie de acţiuni concrete şi necostisitoare care sunt eficiente şi permit obţinerea unor rezultate rapide:

  • distribuirea gratuită şi ţintită a plaselor de pat împotriva ţânţarilor impregnate cu insecticid şi consolidarea strategiilor de marketing social care încurajează capacităţile de producţie locale;
  • distribuirea gratuită şi ţintită a contraceptivelor în contextul creşterii investiţiilor în promovarea sănătăţii şi al consolidării capacităţilor în domeniul marketingului social;
  • accesul universal şi gratuit la serviciile de consiliere şi de depistare voluntare şi la tratamentele antiretrovirale pentru femeile însărcinate seropozitive.

În colaborare cu partenerii internaţionali, cum sunt Organizaţia Mondială Sănătăţii (OMS) şi statele membre, Comisia Europeană va întreprinde, de asemenea, acţiuni împotriva acestor boli la nivel regional şi mondial.

Acest program de acţiune urmăreşte să consolideze reţelele regionale, în scopul de a promova accesul la medicamente sigure şi la un preţ accesibil, să crească capacităţile de reglementare, să sporească resursele umane în sectorul sanitar, precum şi cercetarea şi dezvoltarea unor noi instrumente.

Comisia Europeană va urmări punerea în aplicare a rezultatelor Regulamentului CE nr. 953/2003 pentru evitarea deturnării spre statele membre ale UE a anumitor medicamente esenţiale. De asemenea, aceasta va promova transparenţa preţurilor produselor farmaceutice utilizate pentru a combate aceste boli, solicitând ţărilor în cauză să comunice preţurile produselor achiziţionate în cadrul programelor naţionale finanţate de UE şi de Fondul global. Aceste preţuri vor putea fi consultate pe site-ul Comisiei, ceea ce va facilita compararea şi măsurarea impactului pe care îl va avea eliminarea condiţionării ajutoarelor.

Prin intermediul asistenţei ştiinţifice şi al orientărilor specifice privind anumite produse esenţiale, Comisia va contribui la consolidarea capacităţilor ştiinţifice şi de reglementare a organismelor naţionale şi regionale în domeniul evaluării şi autorizării punerii pe piaţă a produselor farmaceutice.

Comisia va susţine cercetarea şi dezvoltarea unor noi instrumente şi mijloace de intervenţie menite să accelereze elaborarea unor noi vaccinuri, medicamente, microbicide şi instrumente de diagnosticare pentru zonele sărace în resurse. Aceasta va încuraja colaborarea în domeniul cercetării între organismele din ţările confruntate cu boli endemice şi partenerii europeni.

Pentru a soluţiona problema lipsei de resurse umane, Uniunea va sprijini o serie de iniţiative inovatoare, al căror obiectiv ar trebui să fie încurajarea în mai mare măsură a prestatorilor de servicii de asistenţă medicală să rămână sau să se întoarcă în regiunile sau în ţările în curs de dezvoltare, în care nevoile sunt cele mai urgente. De asemenea, aceste iniţiative vizează îmbunătăţirea posibilităţilor de cercetare şi oprirea exodului creierelor.

Comisia va sprijini un anumit număr de parteneriate public-privat şi de iniţiative internaţionale. Aceasta va consulta un număr mare de parteneri prin intermediul Forumului părţilor interesate, care va include şi persoane direct afectate de aceste trei boli, care vor putea să-şi facă mai bine auzită vocea la nivel mondial.

De asemenea, Comisia va evalua angajamentele parteneriatelor internaţionale pe baza know-how-ului unic, puternica prezenţă în ţări şi resursele esenţiale, beneficiile pentru UE în raport cu investiţia sa şi avantajele oferite de Comisie partenerului său.

Alţi parteneri esenţiali ai Comisiei sunt OMS şi ONUSIDA, care oferă know-how specific cu privire la boli, datorită iniţiativelor „Reducerea răspândirii malariei” şi „Stop tuberculozei”, precum şi UNFPA, OIM şi UNICEF.

Pe plan internaţional, Comisia poate să îşi facă auzită vocea în temeiul unui mandat oficial şi poate stabili un dialog credibil cu ţările terţe. De asemenea, aceasta trebuie să menţină o strânsă cooperare cu statele membre ale Uniunii, atât în cadrul Naţiunilor Unite, cât şi în cel al G8.

Se va stabili o colaborare strânsă între Comisie şi statele membre, pentru a accelera punerea în aplicare a unor acţiuni specifice la nivelul ţărilor. În plus, Comisia va asigura monitorizarea măsurilor prin intermediul unor evaluări anuale şi la jumătatea perioadei a instrumentelor specifice ţărilor, a celui de-al şaptelea program-cadru şi a mecanismelor de monitorizare şi de evaluare ale Fondului global. În 2008 şi în 2010, aceasta va prezenta Parlamentului şi Consiliului rapoarte intermediare detaliate privind punerea în aplicare, rezultatele şi impactul programului de acţiune.

Alocările bugetare cu privire la acţiunile propuse în acest program de acţiune se vor stabili în următoarele perspective financiare.

Ultima actualizare: 05.07.2011

Top