Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Interzicerea comerțului cu instrumente de tortură

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Interzicerea comerțului cu instrumente de tortură

Uniunea Europeană (UE) se opune pedepsei capitale, torturii și altor pedepse neobișnuite* și cu cruzime în țările din afara UE. Din acest motiv, UE interzice comerțul cu anumite tipuri de echipamente și produse care ar putea fi utilizate în astfel de scopuri, cum ar fi spânzurătorile, scaunele electrice și sistemele de injectare letală.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) se opune pedepsei capitale, torturii și altor pedepse neobișnuite* și cu cruzime în țările din afara UE. Din acest motiv, UE interzice comerțul cu anumite tipuri de echipamente și produse care ar putea fi utilizate în astfel de scopuri, cum ar fi spânzurătorile, scaunele electrice și sistemele de injectare letală.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul interzice orice export sau import de bunuri care nu au nicio altă utilizare practică decât cea de a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. De asemenea, actul instituie un sistem de autorizare pentru exportul de bunuri care ar putea fi utilizate în astfel de scopuri.

ASPECTE-CHEIE

  • Autoritățile țărilor UE trebuie să facă distincție între bunurile care nu au nicio altă utilizare practică decât cea de a impune pedeapsa capitală sau tortura și bunurile care ar putea fi utilizate în astfel de scopuri.
  • Bunurile care fac obiectul acestui regulament sunt enumerate în anexele II și III. Comisia Europeană poate modifica aceste liste imediat ce apar noi echipamente pe piață.
  • Dacă bunurile în cauză vor fi utilizate în țara de destinație în scopul expunerii publice într-un muzeu, atunci autoritățile din țara UE exportatoare pot acorda o scutire de la interdicție.
  • Pentru ca autorizațiile de export să fie refuzate, autoritățile unei țări a UE trebuie să aibă motive întemeiate să considere că bunurile ar putea fi utilizate pentru tortură sau alte pedepse cu cruzime sau neobișnuite.
  • Autorizațiile de export și de import se eliberează cu ajutorul unui formular întocmit după modelul de la anexa V. Acestea sunt valabile în întreaga UE.
  • Autoritățile țărilor UE pot să refuze acordarea unei autorizații de export și să anuleze, să suspende, să modifice sau să retragă o autorizație deja acordată.
  • Dacă autorizația nu este acordată, autoritățile vamale rețin bunurile declarate și atrag atenția asupra opțiunii de solicitare a unei autorizații. Bunurile se distrug după 6 luni dacă nu s-a primit o solicitare de autorizație.
  • Dacă există o decizie de respingere a unei solicitări de autorizație, autoritățile unei țări a UE trebuie să înștiințeze toate celelalte țări ale UE și Comisia Europeană.
  • Țările UE trebuie să elaboreze rapoarte de activități anuale, dacă este posibil cu ajutorul Comisiei Europene.

CONTEXT

Interdicția absolută privind tortura și maltratarea, consacrată în principalele convenții ale Organizației Națiunilor Unite privind drepturile omului se reflectă la nivelul UE în Carta drepturilor fundamentale, care precizează că „Nimeni nu poate fi supus torturii și nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante”. De asemenea, carta interzice pedeapsa capitală.

TERMENI-CHEIE

*Pedeapsă neobișnuită: pedeapsă care cauzează durere, suferință sau umilire dincolo de simțul moral al unei comunități.

Pentru informații suplimentare, consultați măsurile antitortură pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1236/2005

30.7.2006

-

JO L 200, 30.7.2005, pp. 1-19

Rectificare

-

-

JO L 79, 16.3.2006, p. 32-32

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 37/2014

20.2.2014

-

JO L 18, 21.1.2014, pp. 1-51

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 și anexelor acestuia au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 775/2014 al Comisiei din 16 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (JO L 210, 17.7.2014, pp. 1-10)

Data ultimei actualizări: 03.08.2015

Top