Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Instrumentul financiar pentru pace în Africa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Instrumentul financiar pentru pace în Africa

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia nr. 3/2003 a Consiliului de miniștri ACP-CE privind utilizarea resurselor FED pentru crearea unui instrument financiar pentru pace în Africa

CARE ESTE OBIECTIVUL DECIZIEI?

Decizia stabilește o schemă de finanțare pentru instrumentul financiar pentru pace în Africa (APF), care constituie sursa principală de finanțare din partea UE pentru eforturile Uniunii Africane (UA) și ale comunităţilor economice regionale (CER) din Africa în domeniul păcii și securității.

ASPECTE-CHEIE

Baza legală pentru APF este Acordul de la Cotonou și este finanțat prin Fondul european de dezvoltare (FED).

APF se bazează pe principiul suveranității în Africa. Beneficiarii direcți ai sprijinului APF sunt Uniunea Africană și comunităţile economice regionale și mecanismele regionale din Africa.

Din 2004, APF a primit peste 2,2 miliarde de euro din finanțarea UE.

 • Sprijinirea păcii
  • Sprijinul pentru menținerea păcii și consolidarea păcii reprezintă o misiune esențială a APF.
  • APF a sprijinit cu succes operațiunile de menținere a păcii în Republica Centrafricană, Sudan, Sudanul de Sud, Mali, Somalia, bazinul Lacului Ciad și Comore.
 • Consolidarea capacității
  • Din 2007, consolidarea capacității este o componentă principală a APF. Aceasta are ca obiectiv consolidarea capacităților și a eficienței UA și a CER/MR în planificarea și desfășurarea operațiunilor de sprijinire a păcii.
  • Obiectivul pe termen lung este înlesnirea asigurării păcii și securității de către instituțiile din Africa.
 • Răspunsul rapid
  • Mecanismul de răspuns rapid permite abordarea nevoilor urgente prin asigurarea finanțării pentru primele etape de acțiuni pentru prevenirea, gestionarea și soluționarea crizelor.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică de la 11 decembrie 2003.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia nr. 3/2003 a Consiliului de miniștri ACP-CE din 11 decembrie 2003 privind utilizarea resurselor din cadrul pachetului pentru dezvoltare pe termen lung al celui de al nouălea FED pentru crearea unui instrument financiar pentru pace în Africa (JO L 345, 31.12.2003, pp. 108–111)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 617/2007 al Consiliului din 14 mai 2007 privind punerea în aplicare a celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare în cadrul Acordului de parteneriat ACP-CE (JO L 152, 13.6.2007, pp. 1–13)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 617/2007 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

2007/461/CE: Decizia nr. 2/2007 a Consiliului de Miniștri ACP-CE din 25 mai 2007 privind posibilitatea unor contribuții bilaterale suplimentare, care urmează a fi gestionate de Comisie, în sprijinul obiectivelor instrumentului financiar pentru pace în Africa (JO L 175, 5.7.2007, p. 35)

Regulamentul (UE) 2015/322 al Consiliului din 2 martie 2015 privind punerea în aplicare a celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (JO L 58, 3.3.2015, pp. 1–16)

Data ultimei actualizări: 07.12.2016

Top