Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transpunerea în practică a Consensului de la Monterrey

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Transpunerea în practică a Consensului de la Monterrey

Uniunea Europeană analizează situaţia angajamentelor asumate la Consiliul European de la Barcelona din martie 2002 în materie de finanţare a dezvoltării şi recomandă acţiuni viitoare în anumite domenii.

ACT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Translating the Monterrey Consensus into practice: the contribution by the European Union [COM(2004) 150 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 5 martie 2004 - Transpunerea în practică a Consensului de la Monterrey: contribuţia Uniunii Europene) [COM(2005) 150 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

În acest raport de monitorizare anual, Comisia face analiza celor opt angajamente luate de către aceasta cu ocazia Consiliului European de la Barcelona din martie 2002 şi pe care le-a apărat în cadrul Conferinţei de la Monterrey (EN) privind finanţarea dezvoltării.

Resurse financiare dedicate ajutorului public pentru dezvoltare

În acest domeniu, raportul concluzionează că, pentru al doilea an consecutiv, statele membre sunt pe calea cea bună în ceea ce priveşte respectarea acestui angajament capital şi chiar depăşirea obiectivului fixat. În pofida unei situaţii bugetare dificile în numeroase state membre, ţările Uniunii Europene (UE) şi-au sporit ajutorul public pentru dezvoltare (APD) pe 2002 cu 5,8 % în termeni reali comparativ cu 2001 şi au consacrat 0,35 % din venitul lor naţional brut (VNB) colectiv.

APD este majorat semnificativ în Suedia, Franţa, Grecia şi Italia; a fost crescut, de asemenea, în Belgia, Finlanda şi Portugalia, însă s-a diminuat, în schimb, în Austria, Danemarca, Ţările de Jos, Spania şi Regatul Unit.

Este important de menţionat că acest raport se referă la UE extinsă cu cele 10 noi state membre. Aceşti membri noi nu au dedicat colectiv decât 0,03 % din VNB ajutorului pentru dezvoltare în 2002. Comisia estimează totuşi că acest procent ar putea ajunge la 0,11 % în 2006, multiplicându-se astfel volumul real de trei ori.

În acest context, Comisia a invitat statele membre să îşi menţină sau să îşi majoreze contribuţiile anuale pentru APD în perioada până în 2006 pentru a menţine progresele realizate de UE în vederea respectării angajamentelor asumate la Monterrey.

Coordonarea politicilor şi armonizarea procedurilor

În ceea ce priveşte acest angajament, raportul concluzionează că UE nu a reuşit întotdeauna să consolideze în mod semnificativ coordonarea politicilor sale de dezvoltare şi nici să armonizeze procedurile de punere în aplicare a ajutorului.

Astfel, rămâne încă mult de făcut pentru a asigura utilizarea optimă a resurselor, care rămân limitate. În prezent, majoritatea statelor membre ţin încă să aplice propriile proceduri pentru gestionarea resurselor dedicate ajutorului pentru dezvoltare în ţările beneficiare. Numeroase ţări beneficiare se confruntă astfel cu o mulţime de exigenţe în materie de raportări, norme contabile diferite etc., ceea ce constituie o sarcină administrativă care ar putea compromite grav capacităţile administrative deja limitate. Statele membre însele se privează de câştiguri importante de productivitate la nivelul administraţiilor proprii, pe motivul unei dublări a eforturilor, în special în ceea ce priveşte analizarea cadrului politic al ţărilor beneficiare.

În consecinţă, Comisia propune o serie de măsuri concrete, şi anume:

 • o coordonare mai strânsă între donatorii din UE în domeniul dezvoltării;
 • o coordonare mai strânsă în ceea ce priveşte programarea multianuală şi analiza;
 • elaborarea unui cadru comun privind procedurile de punere în aplicare a ajutorului;
 • un plan de acţiune comunitar pentru coordonare şi armonizare, în fiecare ţară parteneră în care doi sau mai mulţi donatori din UE desfăşoară un program de cooperare.

Alte angajamente

Raportul indică faptul că, în ceea ce priveşte celelalte şase angajamente luate la Barcelona, nu a fost necesar să se adopte în 2004 alte măsuri importante la nivel comunitar cu privire la acestea, fiind convenabilă axarea pe diversele activităţi aflate în desfăşurare pentru a le duce la bun sfârşit.

Într-adevăr, s-au luat măsuri concrete în ultimii ani pentru respectarea angajamentelor care vizează în esenţă eliberarea ajutorului şi reducerea datoriilor. Progresele realizate în materie de bunuri publice globale, de ajutor asociat comerţului şi de surse inovatoare de finanţare sunt încurajatoare, deşi reprezintă mai degrabă rezultatul iniţiativelor statelor membre separate, şi nu al UE în ansamblul său.

Angajamentele luate la Barcelona

La Barcelona, UE şi-a luat angajamentul de:

 • a atinge un nivel mediu al APD european de la 0,33 % din VNB în 2002 la 0,39 % în 2006, ca etapă către obiectivul de 0,7 % stabilit de Organizaţia Naţiunilor Unite;
 • a îmbunătăţi eficacitatea ajutorului printr-o mai strânsă colaborare şi armonizare şi a lua măsuri concrete în acest sens înainte de 2004;
 • a lua măsuri pentru eliberarea ajutorului către ţările cel mai puţin dezvoltate (TPD);
 • a majora ajutorul asociat comerţului;
 • a încuraja reglarea chestiunii bunurilor publice globale;
 • a urmări analizarea surselor de finanţare inovatoare;
 • a favoriza anumite reforme ale sistemelor financiare internaţionale;
 • a continua eforturile de restabilire a unui nivel de îndatorare gestionabil în cadrul Iniţiativei în favoarea ţărilor sărace puternic îndatorate.

Conferinţa de la Monterrey privind finanţarea dezvoltării

Conferinţa internaţională privind finanţarea dezvoltării, desfăşurată la Monterrey (Mexic) în perioada 18-22 martie 2002, a permis un consens privind finanţarea dezvoltării mondiale în ţările în curs de dezvoltare. UE, care are un aport de peste 50 % la ajutorul public pentru dezvoltare la scară mondială, a jucat un rol major în succesul acestei conferinţe. UE îşi definise contribuţia la Conferinţa de la Monterrey cu ocazia Consiliului European de la Barcelona din martie 2002.

ACTE CONEXE

Raportul anual al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Respectarea promisiunilor Europei referitoare la finanţarea pentru dezvoltare [COM(2007) 164 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European - Accelerarea progreselor către Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului - finanţarea dezvoltării şi eficacitatea ajutorului) [COM(2005) 133 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 27.05.2008

Top