Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ajutarea ţărilor în curs de dezvoltare să beneficieze în urma comerţului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ajutarea ţărilor în curs de dezvoltare să beneficieze în urma comerţului

Uniunea Europeană defineşte piste practice de acţiune pentru îmbunătăţirea integrării comerţului în strategiile de dezvoltare, astfel încât acesta să contribuie la obiectivele fundamentale privind reducerea sărăciei şi dezvoltarea durabilă.

ACT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – Trade and development – Assisting developing countries to benefit from trade [COM(2002) 513 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European: „Comerţ şi dezvoltare – Ajutarea ţărilor în curs de dezvoltare să beneficieze în urma comerţului”) [COM(2002) 513 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

INTENSIFICAREA DIALOGULUI CU ŢĂRILE PARTENERE

Reforma politicii comerciale în strategiile de combatere a sărăciei

Uniunea Europeană (UE) se angajează să pună mai mult accent pe problemele comerciale în dialogul politic purtat cu ţările în curs de dezvoltare pentru mai buna integrare a aspectelor privind politica comercială în strategiile de combatere a sărăciei. Politica comercială trebuie să fie integrată în acestea, astfel încât să contribuie la obiectivele fundamentale privind reducerea sărăciei şi dezvoltarea durabilă. Aceasta trebuie într-adevăr să favorizeze o creştere echitabilă, să promoveze dezvoltarea umană şi, de asemenea, să asigure o gestionare corectă a resurselor naturale şi protecţia mediului înconjurător.

Adaptarea ajutorului asociat comerţului la condiţiile specifice fiecărei ţări

În cadrul acestui obiectiv, Comisia ar trebui să se asigure că finanţarea ajutorului asociat comerţului, care constituie una dintre cele şase priorităţi ale politicii de dezvoltare definite în 2000, este adaptată la necesităţi, în special pentru ţările cel mai puţin dezvoltate (TPD). Adaptarea ajutorului ar trebui să constituie în mod ideal produsul unui dialog naţional care să asocieze puterile publice, sectorul privat, precum şi reprezentanţii lucrătorilor şi ai societăţii civile.

EFICACITATEA SPORITĂ A ASISTENŢEI UE

Documentele de strategie naţională şi regională sunt vehiculele care permit traducerea dialogului politic în programe de asistenţă concrete. Aspectele comerciale şi legăturile acestora cu alte politici importante pentru dezvoltarea durabilă trebuie să fie luate în considerare în fiecare stadiu al elaborării documentelor de strategie.

Comisia propune în plus consolidarea, după caz şi cu consultarea ţării/regiunii partenere, a componentei comerciale în exerciţiul de programare a ajutorului pentru dezvoltare al UE, incluzând elementele următoare:

  • sprijinirea reformelor macroeconomice şi fiscale: sprijinul acordat pentru consolidarea capacităţilor comerciale ar trebui să contribuie şi la elaborarea unor politici macroeconomice şi fiscale solide, astfel încât să se pună în aplicare un cadru politic favorabil comerţului;
  • sprijinul pentru reconstrucţia şi pentru productivitatea aparatului de producţie: pentru a susţine procesul de repoziţionare şi a promova competitivitatea sectorului privat din ţările în curs de dezvoltare, s-a creat un ansamblu de mecanisme la nivel naţional şi regional. Consolidarea serviciilor de sprijin şi îmbunătăţirea infrastructurilor au constituit, de asemenea, o direcţie puternică a ajutorului acordat de către UE;
  • sprijinul pentru integrarea şi cooperarea regională: integrarea regională face obiectul unui sprijin în cadrul strategiei de dezvoltare. Este vorba de abordarea Sud-Sud-Nord. Pe această bază, UE negociază în prezent acorduri cu grupările regionale, cum ar fi ţările din cadrul Mercosur, din regiunea mediteraneană şi din Asia de Sud-Est. Această abordare se aplică totuşi în special acordurilor de parteneriat economic (APE) între grupările regionale ale ţărilor din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP) şi UE, pentru care negocierile au debutat la începutul lui septembrie 2002;
  • sprijinul pentru o participare autentică la sistemul comercial multilateral: ajutorul UE în acest domeniu se va axa în principal pe asistenţa privind aderarea la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) (EN) (ES) (FR) şi negocierile multilaterale, pe susţinerea aplicării acordurilor OMC actuale şi viitoare care presupun un efort financiar important, precum şi pe susţinerea reformelor politice şi a investiţiilor, necesară pentru consolidarea rentabilităţii economice a ţărilor în curs de dezvoltare, precum şi a participării acestora la sistemul de comerţ multilateral. Acest ultim domeniu de acţiune cuprinde în special reforma administrării vamale, normele şi evaluarea conformităţii, serviciile, investiţiile, drepturile de proprietate intelectuală, politica concurenţei, adoptarea unor legislaţii cu rolul de a stabili norme adecvate în domeniul muncii, precum şi normele de protecţie a mediului înconjurător.

Comisia analizează, de asemenea, posibilitatea finanţării unor iniţiative orizontale de ajutor asociat comerţului, concepute spre beneficiul tuturor ţărilor în curs de dezvoltare, în special împreună cu agenţiile multilaterale. În prezent, practic întregul ajutor pentru dezvoltare al UE este oferit pe bază naţională/regională. Or, în acest domeniu, este mai mult decât necesară sprijinirea iniţiativelor multilaterale, în colaborare cu organizaţiile internaţionale, fără nicio limitare la ţări sau regiuni specifice.

CONTRIBUŢIA LA EFICACITATEA ACŢIUNII INTERNAŢIONALE

Este esenţial să se exploateze la maximum legăturile existente între comerţ şi toate celelalte domenii importante pentru dezvoltarea durabilă şi să se vizeze coerenţa diferitelor politici ale UE care prezintă o dimensiune exterioară.

Este indicat să se reexamineze mecanismele existente în vederea unei mai bune coordonări cu statele membre, precum şi să se promoveze un schimb mai amplu al „celor mai bune practici” între Comisie şi statele membre şi între statele membre propriu-zise.

Dezvoltarea unei cooperări mai strânse cu organizaţiile internaţionale care dispun de competenţe specifice în domeniul comerţului şi al chestiunilor asociate acestuia este, de asemenea, încurajată.

În plus, UE ar trebui să încurajeze băncile de dezvoltare regionale (cum ar fi Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare şi Banca Interamericană de Dezvoltare) să dedice resurse mai ample programelor de consolidare a capacităţilor în domeniul comercial.

Comunicarea încurajează UE să susţină secretariatul OMC în materie de asistenţă tehnică şi să continue să contribuie la fondul de alocare specială din cadrul Programului de la Doha pentru dezvoltare (EN) (ES) (FR).

Ultima actualizare: 30.05.2007

Top