Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Acțiuni internaționale în ajutorul țărilor sărace îndatorate

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Acțiuni internaționale în ajutorul țărilor sărace îndatorate

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea Comisiei [COM(99) 518 final] privind participarea UE la inițiativa de reducere a datoriei țărilor sărace puternic îndatorate

CARE ESTE OBIECTIVUL COMUNICĂRII?

Comunicarea prezintă Inițiativa privind țările sărace puternic îndatorate (ȚSPÎ) lansată de Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional (FMI) și alți creditori multilaterali, bilaterali și comerciali, care beneficiază de sprijin puternic din partea Uniunii Europene (UE).

ASPECTE-CHEIE

 • Obiectivul inițiativei ȚSPÎ este să asigure o abordare globală în ceea ce privește reducerea datoriei.
 • Inițiativa introduce un sistem în cadrul căruia țările cele mai sărace pot să aplice pentru reducerea datoriei. Inițiativa are ca scop ajutarea țărilor aflate în incapacitatea de a își aduce datoria la un nivel suportabil exclusiv prin mecanismele tradiționale de restructurare și de reducere a acesteia.
 • Pentru a obține ajutorul propus prin inițiativa ȚSPÎ, țările se vor supune unui proces format din două etape:
 • Pentru a fi eligibile pentru Etapa 1 de reducere a datoriei, țările trebuie:
  • să își normalizeze relațiile cu băncile multilaterale* și să ajungă la un acord pentru compensarea eventualelor arierate;
  • să adopte programe de ajustare și reformă sprijinite de FMI și Banca Mondială și să facă dovada atingerii unor rezultate satisfăcătoare în ceea ce privește punerea în aplicare a acestora; și
  • să adopte o strategie de reducere a sărăciei.
 • După îndeplinirea acestor cerințe, se realizează o analiză a datoriilor rămase pentru a determina caracterul suportabil al datoriei externe restante a unei ţări și pentru a stabili eligibilitatea țării la iniţiativa ȚSPÎ. Acesta este cunoscut ca fiind „punctul de decizie”.
 • În această primă etapă, țările solicitante beneficiază în continuare de reducerea „tradițională” a datoriilor, convenită de Clubul de la Paris*.
 • Pentru a atinge „punctul de finalizare” din cadrul Etapei 2 și pentru a beneficia de ajutor integral, țara trebuie:
  • să facă încă o dată dovada atingerii unor rezultate satisfăcătoare;
  • să pună în aplicare reformele fundamentale de politică structurală;
  • să mențină o stabilitate financiară; și
  • să adopte și să pună în aplicare o strategie prescrisă pentru reducerea sărăciei pe o durată de cel puțin un an.
 • Nu există un calendar fix pentru finalizarea celor două etape.
 • În 2005, Inițiativa ȚSPÎ a fost completată de Inițiativa multilaterală privind reducerea datoriilor (IMRD). Aceasta asigură reducerea datoriilor eligibile în proporție de 100 % din valoarea lor de către FMI, Banca Mondială și Fondul African de Dezvoltare (AfDF) pentru țările care finalizează procesul Inițiativei ȚSPÎ. În 2007, Banca Interamericană de Dezvoltare (IaDB) a aprobat reducerea suplimentară a datoriei pentru ȚSPÎ din emisfera vestică.
 • Până în octombrie 2016, 36 de țări au beneficiat de pachete de reducere a datoriei în temeiul inițiativei ȚSPÎ, 30 dintre acestea fiind situate în Africa și s-au alocat 76 de miliarde de euro pentru reducerea datoriilor. Încă trei alte țări sunt eligibile în prezent pentru Inițiativa ȚSPÎ.

CONTEXT

* TERMENI-CHEIE

Bănci multilaterale: bănci precum Banca Mondială și FMI și instituții financiare regionale, precum Banca Africană de Dezvoltare.

Clubul de la Paris: un grup informal de națiuni creditoare care asigură reducerea datoriilor pentru țările în curs de dezvoltare.

ACTUL PRINCIPAL

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social privind participarea Comunității la inițiativa de reducere a datoriei țărilor sărace puternic îndatorate (ŢSPÎ) [COM(99) 518 final, 26.10.1999]

Data ultimei actualizări: 07.12.2016

Top