Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări (TTPM) la Comunitatea Europeană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări (TTPM) la Comunitatea Europeană

Această decizie stabileşte un cadru pentru asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări (TTPM) la Comunitatea Europeană (CE) în conformitate cu Partea IV din Tratatul de instituire a CE, în scopul de a promova dezvoltarea lor economică şi socială şi de a stabili relaţii economice strânse între acestea şi Comunitate în ansamblul ei.

ACT

Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană („decizie de asociere peste mări”) [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Regimul de asociere a ţărilor şi teritoriilor de peste mări (TTPM) are ca obiectiv promovarea mai eficientă a dezvoltării economice şi sociale a TTPM şi dezvoltarea relaţiilor economice dintre TTPM şi Comunitatea Europeană (CE) în ansamblul ei.

Cooperarea se concentrează, în special, pe trei elemente:

  • reducerea, prevenirea şi, pe termen lung, eradicarea sărăciei;
  • dezvoltarea durabilă;
  • integrarea progresivă a TTPM în economia regională şi mondială.

Acest regim de asociere se bazează şi pe principiile, comune statelor membre şi TTPM în cauză, ale libertăţii, ale democraţiei, ale respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale statului de drept.

DOMENII DE COOPERARE

Cooperare economică şi comercială: regimul comercial

TTPM beneficiază de un regim comercial foarte avantajos. Produselor provenite din TTPM importate în CE nu li se aplică nici taxe la import şi nici restricţii cantitative. Acest regim este nereciproc, şi anume, în anumite condiţii, produsele provenite din Comunitatea Europeană pot face obiectul unor taxe şi impuneri la import fixate de TTPM. Cu toate acestea, regimul aplicat CE de către TTPM nu poate fi mai puţin favorabil decât cel acordat ţărilor terţe, în conformitate cu principiul clauzei naţiunii celei mai favorizate, cu excepţia cazului în care este vorba despre alte TTPM sau de ţări în curs de dezvoltare. TTPM nu pot să facă nici discriminări între statele membre ale Uniunii Europene (UE).

Regimul de asociere prevede reguli de origine favorabile, precum şi dispoziţii specifice care permit un cumul de origine cu materialele originare din CE sau din ţările din Africa, zona Caraibilor şi Pacific (ACP).

De asemenea, există o procedură de transbordare care permite, în anumite condiţii, ca produsele neoriginare din TTPM care sunt importate în acestea dintr-o ţară terţă şi pentru care taxele sau impunerile la import au fost achitate în TTPM să fie importate în CE în baza regimului avantajos pentru TTPM. Această procedură nu se aplică produselor agricole şi mărfurilor rezultate din transformarea produselor agricole, cu anumite excepţii.

Cooperarea pentru finanţarea dezvoltării

Cooperarea în acest domeniu are ca obiectiv, în special, contribuirea la dezvoltarea TTPM, prin sprijinirea politicilor şi strategiilor în sectoarele productive, precum şi în domenii precum dezvoltarea comerţului, domeniile legate de comerţ, dezvoltarea umană, socială şi a mediului şi cooperarea culturală şi socială.

Cooperare şi integrare regională

Cooperarea în acest domeniu se referă la acţiunile între TTPM şi între TTPM şi ţările terţe, cum sunt ţările ACP, precum şi la cooperarea cu regiunile ultraperiferice. Obiectivul acesteia este accelerarea cooperării şi dezvoltării economice, promovarea liberei circulaţii a populaţiilor, a bunurilor, a serviciilor, a forţei de muncă şi a tehnologiei, liberalizarea schimburilor comerciale şi a plăţilor, precum şi punerea în aplicare a politicilor de reformă sectorială la nivel regional. În plus, o cooperare mai strânsă şi o mai bună integrare ar trebui să încurajeze cele mai puţin dezvoltate TTPM să participe la dezvoltarea pieţelor regionale şi să beneficieze de pe urma acestora.

PUNEREA ÎN APLICARE

Asocierea se bazează pe principiul unui parteneriat trilateral între Comisie, statul membru de care ţine TTPM şi TTPM. Există două instrumente principale pentru asigurarea unui dialog şi a unui parteneriat eficiente:

  • un forum de dialog TTPM-CE („Forum TTPM”) care se organizează anual şi este alcătuit din CE, toate TTPM şi statele membre de care ţin TTPM;
  • un parteneriat individualizat între Comisie, statul membru de care ţine TTPM şi fiecare dintre TTPM reprezentat de către autorităţile sale.

La fel ca şi ţările ACP, TTPM beneficiază de Fondul european de dezvoltare (FED), care reprezintă principalul instrument de cooperare pentru finanţarea dezvoltării TTPM şi pentru cooperarea regională privind TTPM. Fiecare TTPM adoptă o strategie de dezvoltare şi cooperare, sub forma unui document unic de programare (DOCUP). TTPM sunt responsabile, în primul rând, de conceperea şi punerea în aplicare a acţiunilor de cooperare şi, prin urmare, DOCUP este în principal elaborat de către autorităţile TTPM. Acesta este adoptat de comun acord de către autorităţile TTPM şi de către Comisie. Monitorizarea şi auditul sunt asigurate de toţi partenerii. Societatea civilă constituie, de asemenea, o importantă entitate participantă în domeniul cooperării şi entităţile neguvernamentale participante identificate în fiecare TTPM ar trebui implicate în elaborarea programelor de cooperare.

RESURSE FINANCIARE

Resurse financiare ale FED

O sumă totală de 175 de milioane EUR, din care 20 de milioane sunt destinate facilităţii de investiţii gestionate de Banca Europeană de Investiţii (BEI), s-a alocat TTPM în baza celui de-al nouălea FED pentru perioada 2000-2007. Pentru perioada 2008-2013, se alocă o sumă de 286 de milioane EUR în baza celui de-al zecelea FED, din care 30 de milioane pentru finanţarea facilităţii pentru investiţii.

Facilitatea pentru investiţii şi împrumuturile de la BEI

BEI gestionează facilitatea pentru investiţii şi împrumuturile din resursele proprii. Facilitatea pentru investiţii are ca obiectiv promovarea întreprinderilor viabile din punct de vedere comercial, în principal în sectorul privat, sau a celor din sectorul public care sprijină dezvoltarea sectorului privat.

Resurse financiare din bugetul general al UE

TTPM beneficiază de programele tematice finanţate prin Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD), precum şi de acţiunile de reabilitare şi de reconstrucţie finanţate prin Instrumentul de stabilitate şi de ajutor umanitar finanţat prin Instrumentul de ajutor umanitar.

În plus, toate programele comunitare orizontale şi, în special, cele în domeniile educaţiei, formării şi tineretului, al cercetării, al întreprinderilor şi al audiovizualului sunt, în principiu, deschise TTPM, sub rezerva regulilor şi obiectivelor acestor programe şi a modalităţilor aplicabile statului membru de care ţine TTPM.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2001/822/CE

2.12.2001-31.12.2013

-

JO L 314 din 30.11.2001

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2007/249/CE

26.4.2007

-

JO L 109 din 26.4.2007

Ultima actualizare: 31.08.2011

Top