Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Acordul de la Cotonou

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Acordul de la Cotonou

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Acordul de parteneriat 2000/483/CE între grupul statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și UE, pe de altă parte

CARE ESTE ROLUL ACESTUI ACORD DE PARTENERIAT?

 • Acordul de la Cotonou reprezintă coloana vertebrală a parteneriatului dintre Uniunea Europeană (UE), țările UE și 79 de țări aflate pe trei continente, și anume state din Africa, Caraibe și Pacific (ACP).
 • Obiectivul acestuia este de a reduce sărăcia în vederea eradicării acesteia, de a sprijini dezvoltarea economică, culturală și socială durabilă a țărilor partenere și de a facilita integrarea progresivă a economiei acestora în economia mondială.

ASPECTE-CHEIE

 • Acordul de la Cotonou este un parteneriat strâns, bazat pe o serie de principii fundamentale.
  • Partenerii semnatari ai acordului sunt egali.
  • Țările ACP își determină propriile politici de dezvoltare.
  • Cooperarea nu se limitează la guverne: în cadrul acesteia au un rol și parlamentele, autoritățile locale, societatea civilă, sectorul privat, partenerii economici și sociali.
  • Modalitățile de cooperare și prioritățile variază în funcție de aspecte precum nivelurile de dezvoltare ale țărilor.
 • S-au creat instituții mixte pentru a susține punerea în aplicare a Acordului de la Cotonou. Consiliul de miniștri al ACP, asistat de Comitetul ambasadorilor, conduce dialogul politic, adoptă orientările politice și ia decizii pentru punerea în aplicare a acordului. Acesta prezintă Adunării parlamentare paritare ACP-UE un raport anual privind progresele înregistrate. Organismul consultativ face recomandări în vederea realizării obiectivelor acordului.
 • Dimensiunea politică a Acordului de la Cotonou este importantă și include:
  • un dialog politic cuprinzător privind chestiunile de interes național, regional și global;
  • promovarea drepturilor omului și a principiilor democratice;
  • elaborarea de politici de consolidare a păcii, de prevenire și de soluționare a conflictelor;
  • abordarea problemelor legate de migrație și de securitate, inclusiv combaterea terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă.
 • Acordul include activități de cooperare menite să stimuleze:
  • dezvoltarea economică, acordând o atenție deosebită industriei, agriculturii sau turismului din țările ACP;
  • dezvoltarea socială și umană, pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate, de educație și de nutriție; și
  • cooperarea și integrarea regională, pentru promovarea și dezvoltarea comerțului între statele ACP.
  • Aceste activități sunt finanțate prin Fondul european de dezvoltare.
 • Acordul este în conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului și le permite statelor ACP să participe deplin la comerțul internațional.
 • Acordul a fost semnat în 2000 și va înceta în 2020. Cea mai recentă revizuire a acestuia a fost cea din 2010 (Decizia 2010/648/UE), care a adaptat parteneriatul pentru a acorda o atenție sporită unor aspecte precum:

DE CÂND SE APLICĂ ACORDUL DE PARTENERIAT?

Acordul se aplică de la 1 aprilie 2003 întrucât ultimul instrument de ratificare sau aprobarea au fost depuse la 27 februarie 2003.

CONTEXT

 • Semnat la 23 iunie 2000 la Cotonou, în Bénin, aul de parteneriat între statele ACP și UE reprezintă etapa cea mai recentă a cooperării dintre statele ACP și UE. Pentru anumite state ACP, cooperarea a început odată cu semnarea Tratatului de la Roma în 1957. Aceasta s-a extins prin cele două convenții de la Yaoundé și cele patru convenții de la Lomé. În 2016 a fost adoptată o comunicare privind un parteneriat reînnoit cu țările ACP în perioada de după anul 2020.
 • Pentru mai multe informații, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Acordul de parteneriat 2000/483/CE între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (JO L 317, 15.12.2000, pp. 3-353)

Modificările succesive aduse Acordului de parteneriat 2000/483/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACT CONEX

Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu: Un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, Caraibe și Pacific [JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016]

Data ultimei actualizări: 08.12.2016

Top