Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia regională pentru America Latină 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategia regională pentru America Latină 2007-2013

Documentul de strategie regională pentru America Latină identifică priorităţile de cooperare între Uniunea Europeană şi această regiune pentru perioada 2007-2013, şi anume coeziunea socială, integrarea regională şi consolidarea înţelegerii reciproce. De asemenea, documentul defineşte programul indicativ regional pentru perioada 2007-2010.

ACT

Comisia Europeană - Document de programare regională 2007-2013 (DE) (EN) (FR) pentru America Latină.

SINTEZĂ

Documentul de strategie regională (DSR) defineşte obiectivele şi priorităţile de cooperare cu America Latină (AL) pentru perioada 2007-2013. Această regiune cuprinde: Mexic, America Centrală (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama), Comunitatea Andină (Columbia, Ecuador, Bolivia, Peru), Chile şi Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Venezuela).

Documentul are ca obiectiv consolidarea asocierii strategice între cele două regiuni în domeniul politic, economic şi social.

Provocări comune pentru America Latină şi UE

Promovarea coeziunii sociale este esenţială în lupta împotriva sărăciei şi a inegalităţilor. Regiunea Americii Latine se confruntă cu numeroase inegalităţi în materie de distribuţie a bogăţiei şi a veniturilor. Aceste inegalităţi reprezintă surse de excluziune şi de instabilitate politică. Trebuie să se stimuleze crearea de locuri de muncă pentru a lupta în mod eficace împotriva şomajului. În sfârşit, este necesară consolidarea democraţiei şi a drepturilor omului, inclusiv promovarea drepturilor femeilor, minorităţilor şi popoarelor indigene, printr-o mai mare implicare a societăţii civile în dezbaterea politică.

Dinamizarea relaţiilor economice reprezintă o altă provocare care poate fi abordată prin investiţii, pentru a consolida capacitatea de inovare şi competitivitatea în materie de infrastructuri, cercetare, dezvoltare tehnologică, educaţie, formare, mediu şi gestionarea resurselor naturale. Relansarea schimburilor şi a investiţiilor între cele două regiuni este esenţială pentru a susţine creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, precum şi pentru a lupta împotriva sărăciei.

Favorizarea cooperării este esenţială pentru a face faţă provocărilor regionale şi pentru a susţine dezvoltarea durabilă. Această cooperare politică, economică şi comercială trebuie să integreze dimensiunea socială şi cea de mediu (schimbări climatice, apă, protecţia biodiversităţii şi combaterea despăduririlor). UE şi America Latină sunt adepte ale ideii de multilateralism şi trebuie să contribuie la elaborarea unor norme mondiale transparente şi echitabile, la guvernanţa globală, la abordarea provocărilor mondiale, cum ar fi schimbările climatice, precum şi să coopereze în domeniul drepturilor omului.

Domeniile prioritare ale programării regionale 2007-2013

Prima prioritate a programării regionale vizează coeziunea socială (reducerea sărăciei, a inegalităţilor şi a excluziunii). Mai exact, aceasta vizează promovarea dezvoltării politicilor publice în sectoarele sociale, creşterea nivelului cheltuielilor şi investiţiilor publice în domeniul social, îmbunătăţirea politicilor fiscale şi redistribuirea veniturilor prin intermediul EUROsociAL (program de cooperare tehnică UE-AL în favoarea coeziunii sociale), stimularea dialogului, schimbul de bune practici, exercitarea unei monitorizări comune şi consolidarea luptei antidrog.

Integrarea regională, care vine în completarea abordării subregionale, reprezintă a doua prioritate a strategiei. Aceasta îşi propune să promoveze:

  • activităţile reţelelor de operatori din sectorul comercial şi investiţional;
  • dialogul şi consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul macroeconomic, politic, al standardelor, drepturilor omului, infrastructurilor, mediului etc. pentru a promova investiţiile durabile şi dezvoltarea durabilă;
  • cooperarea, dialogul regional şi schimbul de experienţă şi de bune practici cu privire la aspectele care ţin de mediu şi dezvoltarea durabilă (schimbări climatice, apă, biodiversitate şi păduri);
  • interconectivitatea şi dialogul în domeniul reglementărilor;
  • priorităţile regionale prin intermediul studiilor şi al conferinţelor.

A treia prioritate se referă la investiţiile în formarea de resurse umane şi înţelegerea reciprocă. Cooperarea se concentrează asupra îmbunătăţirii învăţământului superior şi a competitivităţii în regiune (în special, prin programe de formare), precum şi asupra acţiunilor de promovare şi aprofundare a înţelegerii reciproce între cele două regiuni.

Trebuie să se dezvolte consultările şi dialogul cu privire la instituirea şi implementarea programelor regionale. Pentru a optimiza eficienţa programelor, trebuie să se îmbunătăţească vizibilitatea acestora şi informarea în acest sens, precum şi valorificarea rezultatelor obţinute, prin promovarea complementarităţii şi a sinergiilor, prin utilizarea unor instrumente adaptate, prin abordarea asimetriilor, prin asocierea actorilor publici şi privaţi, ţinând seama de aspectele transversale şi încurajând o gestionare adecvată.

Modalităţi

Documentul strategic regional (DSR) cuprinde un program indicativ regional (PIR) pentru perioada 2007-2010. Un al doilea PIR va fi elaborat pentru perioada 2011-2103. Finanţarea celor două PIR (2007-2013) se ridică la 556 de milioane de euro, dintre care 35 % sunt alocate coeziunii sociale, 25 % integrării regionale şi 40 % formării şi provocărilor regionale.

Beneficiarii cooperării sunt administraţiile naţionale, regionale şi locale, asociaţiile care reprezintă societatea civilă, organizaţiile care reprezintă întreprinderi, actorii din învăţământul superior, organizaţiile neguvernamentale etc.

Activităţile susţinute sunt următoarele: evaluări, studii, rapoarte, publicaţii, acţiuni de difuzare, seminarii, întruniri, activităţi de formare, schimbul de personal academic, burse de studiu, proiecte comune dezvoltate în cadrul reţelelor de instituţii, mobilitatea actorilor din învăţământul superior, controlul calităţii, schimburile de informaţii. Sunt sprijinite, de asemenea, activităţile de elaborare a unor statistici, bănci de date sau instrumente de politici. Pentru a măsura impactul proiectelor, se vor institui indicatori de performanţă.

Context

Cooperarea dintre UE şi America Latină se înscrie în contextul parteneriatului consolidat şi al obiectivelor stabilite cu ocazia summiturilor de la Guadalajara şi Viena (DE) (EN) (FR). DSR pentru perioada 2007-2013 identifică priorităţile care beneficiază de sprijin prin Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (DCI). Prin acest tip de programe, DSR vine în completarea strategiilor pentru fiecare subregiune şi ţară.

ACTE CONEXE

Evaluarea la jumătatea perioadei a programului indicativ regional 2011-2013 pentru America Latină (EN).

See also

  • Pentru mai multe informaţii, a se vedea site-ul Serviciului European de Acţiune Externă (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 02.02.2011

Top