Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Măsuri antisubvenții

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Măsuri antisubvenții

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2016/1037 ¾ măsuri antisubvenții

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește normele Uniunii Europene (UE) privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor din afara UE și condițiile pentru aplicarea de măsuri compensatorii.

ASPECTE-CHEIE

 • O taxă compensatorie se aplică pentru a compensa efectele prejudiciabile ale importurilor care fac obiectul unor subvenții pe piața UE și a restabili concurența echitabilă. Această taxă este plătită de importator și colectată de autoritățile vamale ale țării UE în cauză.
 • În cazul în care o industrie din UE consideră că importurile unui produs dintr-o țară din afara UE fac obiectul unor subvenții și prejudiciază industria UE producătoare a aceluiași produs, aceasta poate depune o plângere la Comisia Europeană.
 • În cazul în care plângerea arată elemente de probă inițiale ale unei subvenții sau ale unui prejudiciu pentru industria UE și o legătură de cauzalitate între subvenție și prejudiciu, Comisia deschide o anchetă antisubvenții.
 • Comisia poate impune taxe compensatorii provizorii, în așteptarea unor anchete suplimentare, dacă ancheta antisubvenții evidențiază că anumite condiții sunt îndeplinite, inclusiv:
  • că importurile beneficiază de o subvenție specifică;
  • că există un prejudiciu pentru industria UE;
  • că există o legătură de cauzalitate între subvenție și prejudiciu și
  • că interesul UE necesită o acțiune în vederea împiedicării prejudiciului.
 • Ca urmare a unor anchete suplimentare, se pot impune măsuri definitive de către Comisie în termen de treisprezece luni. În mod normal, măsurile sunt aplicabile pentru cinci ani.
 • În timpul perioadei de cinci ani, se poate face o solicitare pentru o examinare intermediară când circumstanțele cu privire la subvenționare și prejudiciu s-au schimbat semnificativ și această schimbare este de durată.
 • În anul final al aplicării măsurilor, industria UE poate solicita Comisiei să efectueze o examinare a măsurilor care urmează să expire. Comisia determină dacă expirarea măsurilor ar putea conduce la o continuare sau o recurență a subvenționării și a prejudiciului. În acest caz, măsurile pot continua pentru încă cinci ani.
 • De asemenea, importatorii pot solicita o rambursare a taxelor plătite atunci când aceștia consideră că valoarea subvenției s-a redus sau s-a eliminat.
 • Normele antisubvenții ale UE se bazează pe standardele globale stabilite de Organizația Mondială a Comerțului (OMC).

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul (UE) 2016/1037 este versiunea codificată a actului legislativ inițial [Regulamentul (CE) nr. 597/2009] și modificările ulterioare ale acestuia. Acesta se aplică de la 20 iulie 2016.

CONTEXT

 • O subvenție este o contribuție financiară, precum o donație sau un împrumut, plătită de obicei de autoritățile publice ale țării din afara UE, care conferă un avantaj unei companii sau unei industrii care își importă produsele în UE, denaturând astfel concurența pe piața UE. Pentru a compensa această denaturare și a restabili concurența echitabilă, UE poate impune așa-numitele taxe compensatorii pe importurile în cauză.
 • Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (text codificat) (JO L 176, 30.6.2016, pp. 55–91)

Data ultimei actualizări: 27.02.2017

Top