Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Măsuri antidumping

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Măsuri antidumping

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește procedura pentru impunerea măsurilor antidumping în Uniunea Europeană (UE).

ASPECTE-CHEIE

 • Dumpingul apare atunci când o companie vinde un produs la un preț mai scăzut pe piața de export decât pe propria piață internă. Pentru a asigura o concurență echitabilă în cazul vânzării aceluiași produs pe piața Uniunii Europene (UE) de către producători din UE, Uniunea poate impune măsuri antidumping asupra unor astfel de importuri.
 • Măsurile antidumping pot fi impuse dacă sunt îndeplinite condițiile următoare:
  • importurile trebuie să facă obiectul unui dumping;
  • trebuie să existe un prejudiciu* important adus industriei UE care produce produsul similar*;
  • trebuie să existe o legătură de cauzalitate între importurile care fac obiectul dumpingului și prejudiciul important;
  • măsura antidumping trebuie să nu contravină interesului UE.
 • Dacă sunt îndeplinite aceste condiții, se pot impune măsuri antidumping asupra importurilor în UE ale produsului în cauză. În general, aceste măsuri iau forma unei taxead valorem(în funcție de valoare), adică un procent din valoarea de import a produsului în cauză. Acestea ar putea lua și forma unor taxe specifice, adică o valoare fixă pentru o anumită cantitate de bunuri, de exemplu, 100 EUR per tonă de produs sau un angajament de preț. Un angajament de preț este un angajament din partea unui exportator de a respecta prețurile minime de import.
 • Aceste taxe sunt plătite de importatorul din UE și colectate de autoritățile vamale naționale ale țărilor UE în cauză.
 • De obicei, măsurile sunt impuse pentru cinci ani. Măsurile aflate în vigoare pot fi revizuite (reexaminare intermediară) în anumite condiții. Domeniul de aplicare al acestei reexaminări este limitat, de obicei, la unul sau mai multe elemente ale măsurilor inițiale, cum ar fi nivelul dumpingului și/sau al prejudiciului, domeniul de aplicare al produsului, forma măsurilor.
 • După cinci ani, măsurile încetează să mai fie aplicabile, cu excepția cazului în care, în urma unei reexaminări a măsurilor care urmează să expire, se concluzionează că, dacă măsurile ar expira, dumpingul și prejudiciul important probabil că ar continua sau ar persista.
 • Importatorii pot solicita o rambursare totală sau parțială a taxelor achitate, dacă aceștia pot arăta că marja de dumping*, pe baza căreia au fost achitate taxele, a fost eliminată sau redusă.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul (UE) 2016/1036 este versiunea codificată a actului legislativ inițial [Regulamentul (CE) nr. 1225/2009] și modificările ulterioare ale acestuia. Acesta se aplică de la 20 iulie 2016.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Prejudiciu important: prejudiciu semnificativ pentru industria UE, de exemplu, pierderea cotei de piață, niveluri reduse ale prețurilor și/sau rentabilitate redusă, cauzat de importurile care fac obiectul unui dumping;

Produs similar: un produs care este identic sau care se aseamănă foarte mult cu produsul respectiv;

Marja de dumping: diferența dintre prețul pe care un exportator îl percepe pentru un produs pe piața internă (valoarea normală) și prețul pe care același exportator îl percepe pentru produsul respectiv pe piața UE (prețul de export).

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (versiune codificată) (JO L 176, 30.6.2016, pp. 21–54)

Data ultimei actualizări: 27.02.2017

Top