Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Distribuirea de contingente și licențe de import și export în UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Distribuirea de contingente și licențe de import și export în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 717/2008 – administrarea contingentelor cantitative

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme pentru administrarea contingentelor la import sau la export în Uniunea Europeană (UE).

ASPECTE-CHEIE

 • Anumite produse sunt excluse din domeniul de aplicare a regulamentului, inclusiv produsele agricole enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea UE.
 • Printre principiile generale de administrare a contingentelor în UE se numără:
  • contingentele trebuie distribuite între solicitanți în cel mai scurt termen;
  • administrarea contingentelor se poate efectua prin aplicarea uneia dintre metodele specifice sau printr-o combinație a acestora, de ex., o metodă prin care se iau în considerare fluxurile comerciale tradiționale sau conform principiului „primul venit, primul servit”;
  • publicarea unui aviz de deschidere a contingentelor în Jurnalul Oficial al UE.
 • Sunt stabilite norme specifice diferitelor metode de administrare a contingentelor. Prin urmare, de exemplu, pentru:
  • metoda bazată pe fluxurile comerciale tradiționale, o parte a contingentului este rezervată ca o prioritate importatorilor sau exportatorilor tradiționali, adică celor care pot demonstra că au importat în sau au exportat din UE anterior produsul vizat de contingent;
  • metoda bazată pe principiul „primul venit, primul servit”, Comisia Europeană determină cantitatea pe care o pot primi importatorii sau exportatorii până la epuizarea contingentului;
  • metoda de distribuire proporțional cu cantitățile solicitate, Comisia determină cantitatea din contingent pe baza informațiilor din țările UE referitoare la numărul de cereri de licență pe care acestea le-au primit.
 • În ceea ce privește metoda „primul venit, primul servit”, licențele de import și de export care autorizează importul sau exportul de produse relevante trebuie emise imediat. În toate celelalte cazuri, acestea sunt emise în termen de zece zile de la notificarea deciziei relevante a Comisiei sau în termenele stabilite de aceasta.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul (CE) nr. 717/2008 este versiunea codificată a actului legislativ inițial [Regulamentul (CE) nr. 520/94] și modificările ulterioare ale acestuia. Acesta se aplică de la 15 august 2008.

CONTEXT

De-a lungul anilor, pe măsură ce tot mai multe țări au devenit membre ale Organizației Mondiale a Comerțului, acest regulament aflat în practică în prezent a început să se aplice numai importurilor dintr-un număr limitat de țări. În prezent se aplică importurilor de produse textile din Belarus și Coreea de Nord. Nu există contingente cantitative la exporturile din UE.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 717/2008 al Consiliului din 15 iulie 2008 privind instituirea unei proceduri comunitare de administrare a contingentelor cantitative (versiune codificată) (JO L 198, 26.7.2008, pp. 1-7)

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 717/2008 al Regulamentului din 17 iulie 2008 privind instituirea unei proceduri comunitare de administrare a contingentelor cantitative (JO L 206, 2.8.2008, p. 34)

Data ultimei actualizări: 27.02.2017

Top