Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Orientările UE privind dialogurile în domeniul drepturilor omului cu țările terțe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Orientările UE privind dialogurile în domeniul drepturilor omului cu țările terțe

SINTEZĂ PRIVIND:

Dialogurile în domeniul drepturilor omului cu țările terțe – orientări

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ORIENTĂRI?

Orientările stabilesc abordarea UE pentru inițierea și desfășurarea dialogurilor privind drepturile omului cu țările din afara UE. Astfel de dialoguri au drept obiectiv integrarea aspectelor privind drepturile omului în toate domeniile politicii externe ale Uniunii Europene (UE).

ASPECTE-CHEIE

UE desfășoară dialoguri privind drepturile omului cu peste 40 de țări din afara UE. Unele dialoguri sunt de ordin general, bazate pe tratate, acorduri și convenții, iar altele sunt structurate astfel încât să se axeze în mod exclusiv pe tema drepturilor omului. Există și dialoguri ad-hoc, care integrează elemente din domeniul politicii externe și de securitate comune, precum și dialoguri în cadrul unor relații privilegiate, pe baza unor puncte de vedere convergente în linii mari.

Obiectivele acestor dialoguri sunt definite de la caz la caz. Aceste obiective pot include discuții și cooperare cu privire la chestiuni din domeniul drepturilor omului în cadrul organismelor multinaționale precum ONU sau colectarea de informații și prezentarea unor preocupări referitoare la asemenea chestiuni.

Temele prioritare care sunt abordate în cadrul dialogurilor privind drepturile omului sunt: punerea în aplicare a instrumentelor internaționale în domeniul drepturilor omului; combaterea pedepsei cu moartea, a torturii și a altor tratamente crude, precum și a oricăror forme de discriminare; drepturile copilului (în special în conflicte armate); drepturile femeii; libertatea de exprimare; rolul societății civile și protejarea susținătorilor drepturilor omului; cooperarea internațională în domeniul juridic internațional (în special cu Curtea Penală Internațională); promovarea proceselor de democratizare și de bună gestionare a afacerilor publice; precum și prevenirea conflictelor și statul de drept.

Decizia de a iniția un dialog privind drepturile omului cu o țară din afara UE este luată de Consiliu, un rol central revenindu-i în acest context Grupului de lucru pentru drepturile omului (COHOM). Decizia este precedată de o evaluare pe baza unor rapoarte privind situația drepturilor omului în țara respectivă. Evaluarea ia în considerare mai mulți factori (de exemplu, atitudinea guvernului țării în cauză față de drepturile omului și de societatea civilă).

Locul unde se va desfășura dialogul, frecvența acestuia și nivelul de reprezentare se stabilesc de la caz la caz. În mod normal, dialogurile ar trebui să se desfășoare în țara în cauză (sau la Bruxelles dacă scopul principal este de a discuta chestiuni de interes comun sau de a întări cooperarea), cel puțin pe durata unei zile.

În timpul dialogului, UE poate prezenta țării din afara UE cazuri individuale, împreună cu cereri de răspuns și de eliberare a persoanelor deținute. În urma încheierii dialogului, UE poate publica un comunicat de presă, fie independent, fie împreună cu respectiva țară din afara UE.

Toate dialogurile cu țările din afara UE în domeniul drepturilor omului trebuie evaluate o dată la doi ani, ținând seama de măsura în care au fost îndeplinite obiectivele. De asemenea, trebuie examinate progresele realizate în domeniile prioritare ale dialogului și măsura în care activitățile UE au contribuit la progresele respective. În funcție de rezultatul evaluării, care se face de către Președinția UE cu ajutorul Grupului de lucru pentru drepturile omului (COHOM), dialogul va fi continuat sau terminat.

CONTEXT

Dialogurile UE în domeniul drepturilor omului

ACT

Orientările UE privind dialogurile în domeniul drepturilor omului cu țările terțe – actualizare

Data ultimei actualizări: 20.10.2015

Top