Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Drepturile copiilor și conflictele armate

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Drepturile copiilor și conflictele armate

SINTEZĂ PRIVIND:

Orientările UE privind copiii și conflictele armate

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ORIENTĂRI?

Acestea impun Uniunii Europene (UE) să abordeze impacturile conflictelor armate asupra copiilor pe termen scurt, mediu și lung.

Orientările urmăresc să determine guvernele și organizațiile din întreaga lume să aplice dreptul umanitar și drepturile omului care protejează copiii împotriva efectelor conflictelor armate.

De asemenea, orientările au scopul de a opri recrutarea copiilor în rândul forțelor armate și impunitatea pentru autorii de crime împotriva copiilor.

ASPECTE-CHEIE

CONTEXT

Potrivit UNICEF, unu din 10 copii din lume trăiește în zone afectate de conflicte armate, fapt ce le pune în pericol supraviețuirea, dezvoltarea și oportunitățile în viață. S-au formulat legi internaționale pentru abordarea acestei probleme, inclusiv Convenția privind drepturile copilului (CDC), al cărei protocol facultativ urmărește contracararea situațiilor în care copiii sunt afectați de conflicte armate.

UE și țările sale membre urmăresc să ia în considerare acțiunile altor organisme, cum ar fi Reprezentantul Special al Secretarului General ONU pentru copii și conflictele armate și Grupul de lucru pentru copii și conflictele armate al Consiliului de Securitate și să își coordoneze propriile acțiuni cu acestea, în vederea maximizării impactului acestora. Anexa la aceste orientări enumeră și alte norme și standarde relevante în domeniul drepturilor omului, precum și dreptul umanitar care orientează acțiunile UE de protejare a copiilor afectați de conflicte armate.

ACT

Actualizare a Orientărilor UE privind copiii și conflictele armate. Consiliul Afaceri Generale din 16 iunie 2008

Data ultimei actualizări: 25.09.2015

Top