Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Orientările UE în ceea ce privește tortura și alte tratamente crude

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Orientările UE în ceea ce privește tortura și alte tratamente crude

SINTEZĂ PRIVIND:

Orientările politicii UE față de țările din afara UE în ceea ce privește tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ORIENTĂRI?

Orientările creează un instrument operațional în scopul utilizării de către Uniunea Europeană (UE) în contactele cu țările din afara UE în vederea combaterii torturii și a altor pedepse cu cruzime, inumane sau degradante (de ex. bătaia pe perioada arestului).

ASPECTE-CHEIE

UE combate tortura și maltratarea prin susținerea instrumentelor internaționale (de exemplu, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convențiile de la Geneva, Statutul Tribunalului Penal Internațional etc.) și prin măsuri în cadrul politicii sale externe și de securitate comună (PESC), precum regulamentul privind comerțul cu echipamente de tortură.

Acțiunile UE de combatere a torturii și a maltratării în relațiile cu țările din afara UE constau în următoarele:

 • stabilirea de dialoguri politice cu țările din afara UE și cu organizațiile regionale. Orientările privind dialogurile în domeniul drepturilor omului stabilesc condiții și principii clare în acest domeniu;
 • luarea de inițiative politice (demersuri) și emiterea de declarații publice care să îndemne țările relevante din afara UE să ia măsuri eficiente împotriva torturii și a altor maltratări;
 • promovarea colaborării cu societatea civilă prin cooperare bilaterală și multilaterală, în special în cadrul planului de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația (2015-2019), care sprijină ONG-urile în combaterea torturii;
 • roluri de observare pentru reprezentanții ambasadelor UE la procesele în cadrul cărora există temeri conform cărora persoana acuzată a fost supusă torturii sau maltratării.

Conform acestor orientări, UE îndeamnă țările din afara UE să ia următoarele măsuri:

 • să prevină, să interzică și să condamne tortura și maltratarea;
 • să respecte și să pună în aplicare normele și procedurile internaționale (de exemplu, Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva torturii);
 • să creeze măsuri de salvgardare și proceduri referitoare la centrele de detenție;
 • să asigure reabilitare și despăgubire pentru victime;
 • să stabilească garanții legale naționale;
 • să combată impunitatea;
 • să stabilească grupuri care necesită atenție specială (de exemplu, refugiați, solicitanți de azil sau prizonieri);
 • să permită mecanisme de monitorizare a detenției;
 • să înființeze instituții naționale pentru prevenirea torturii;
 • să consolideze sistemul judiciar;
 • să asigure instruire eficientă pentru personalul din domeniul aplicării legii, personalul militar și personalul medical privind tortura și maltratarea;
 • să prevină orice formă de intimidare sau de represiune;
 • să efectueze autopsii.

CONTEXT

Respectarea drepturilor omului este una dintre prioritățile-cheie în relațiile externe ale UE. Combaterea torturii și a maltratării este o parte necesară a acestei activități, în ciuda existenței unui număr mare de instrumente internaționale care interzic acest tip de încălcare gravă a demnității umane.

Acțiunile UE, sprijinite ferm de toate țările sale membre, vizează prevenirea și eliminarea torturii și a maltratării și combaterea impunității persoanelor responsabile. Această activitate completează acțiunea UE de combatere a pedepsei cu moartea.

ACT

Orientările politicii UE față de țările terțe în ceea ce privește tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante – O actualizare a Orientărilor 6129/1/12 REV1, 20 martie 2012

Data ultimei actualizări: 08.03.2016

Top