Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie globală privind misiunile UE de asistenţă electorală şi observare a alegerilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategie globală privind misiunile UE de asistenţă electorală şi observare a alegerilor

Obiectivul acestei comunicări este de a elabora o strategie şi de a stabili metode privind misiunile Uniunii Europene (UE) de asistenţă electorală şi observare a alegerilor în ţările terţe.

ACT

Communication from the Commission of 11 April 2000 on EU election assistance and observation [COM(2000) 191 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei din 11 aprilie 2000 privind misiunile UE de asistenţă electorală şi observare a alegerilor [COM(2000) 191 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Dreptul fiecăruia de a participa la guvernarea propriei ţări este înscris în Declaraţia universală a drepturilor omului. În cazul alegerilor, buna guvernare impune un cadru legislativ şi de reglementare adecvat şi o administrare transparentă şi responsabilă a alegerilor, în special o supraveghere şi o monitorizare independente, pentru a asigura respectarea statului de drept. De asemenea, este esenţial ca cetăţenii să fie informaţi şi să se implice pe tot parcursul procesului electoral.

Criteriile stabilite în Declaraţia universală a drepturilor omului pentru validarea alegerilor sunt acceptate la nivel internaţional. Alegerile trebuie să fie libere, echitabile şi autentice, să aibă loc periodic şi prin vot secret.

Asistenţa electorală la nivel internaţional constă în sprijin tehnic şi material pentru procesele electorale, inclusiv în asistenţă pentru stabilirea cadrului legal al alegerilor, pentru înregistrarea partidelor politice sau a votanţilor şi furnizarea de educaţie civică şi formare observatorilor locali şi jurnaliştilor. Asistenţa electorală este complementară observării alegerilor.

Observarea alegerilor la nivel internaţional vizează consolidarea democraţiei, legitimarea proceselor electorale, îmbunătăţirea încrederii cetăţenilor, împiedicarea fraudei, consolidarea respectului pentru drepturile omului şi contribuţia la soluţionarea conflictelor. Aceasta se bazează pe principiul acoperirii totale, al imparţialităţii, al transparenţei şi al profesionalismului.

Sprijinul Uniunii Europene (UE) pentru drepturile omului, democraţie şi statul de drept este stabilit în tratate. Articolul 2 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene indică în mod clar că principiile cum sunt libertatea, democraţia, respectarea drepturilor omului şi statul de drept sunt valori fundamentale ale Uniunii împărtăşite de toate statele membre. Misiunile de observare a alegerilor sunt acceptate ca făcând parte din mandatul UE.

Învăţăminte trase din experienţă

Această comunicare trece în revistă învăţămintele trase din misiunile UE de asistenţă electorală şi de observare din perioada 1993-2000:

 • Uniunea are nevoie de o strategie coerentă în acest domeniu;
 • misiunile de observare trebuie să aibă grijă să nu legitimeze procese electorale nelegitime;
 • trebuie să se stabilească o mai bună cooperare cu grupurile de observatori interni şi o mai bună instruire a acestora;
 • unele alegeri la nivel regional şi local au nevoie şi de asistenţă şi observare;
 • misiunile de explorare sunt necesare înainte de a decide trimiterea de misiuni de observare;
 • misiunile de observare a alegerilor trebuie să rămână la faţa locului suficient de mult timp pentru a acoperi toate etapele procesului electoral;
 • evaluarea alegerilor este un exerciţiu delicat şi trebuie să aibă ca rezultat recomandări de acţiuni viitoare;
 • purtătorii de cuvânt ai misiunilor trebuie întotdeauna să facă o declaraţie preliminară după scrutin şi declaraţiile finale numai la încheierea procesului electoral;
 • părţile implicate ale UE la faţa locului trebuie întotdeauna să vorbească la unison;
 • se recomandă înfiinţarea unei unităţi a Comisiei care să se ocupe de alegerile în ţările terţe;
 • este necesar ca procedura UE de luare a deciziilor să fie clarificată şi raţionalizată;
 • este necesară o politică de finanţare coerentă şi transparentă;
 • trebuie să se consolideze coordonarea dintre Consiliu, Comisie şi Parlamentul European;
 • coordonarea cu alte părţi la nivel internaţional trebuie să se bazeze pe parteneriate;
 • vizibilitatea misiunilor UE trebuie îmbunătăţită;
 • resursele umane implicate în observarea alegerilor şi în asistenţa electorală trebuie să corespundă obiectivelor politice;
 • se recomandă o procedură accelerată de luare a deciziilor la nivelul UE;
 • metodele comparabile pentru recrutarea observatorilor ar îmbunătăţi misiunile;
 • observatorii UE ar trebui să fie mai bine formaţi şi îndrumaţi pe teren.

Recomandări pentru viitor

Comunicarea subliniază că Uniunea trebuie să adopte o strategie pentru asistenţa electorală şi observarea alegerilor care ar trebui:

 • să permită luarea de decizii de la caz la caz;
 • să promoveze înfiinţarea unor structuri naţionale durabile;
 • să favorizeze pluralismul la nivel politic şi în societatea civilă locală;
 • să încurajeze parteneriatul între ONG-urile europene şi locale şi observatorii locali.

Decizia de a lansa o misiune UE de observare a alegerilor trebuie să se bazeze pe o evaluare a oportunităţii, viabilităţii şi utilităţii misiunii. Consiliul a elaborat criterii în acest sens, care sunt prezentate în anexa III la comunicare. În aceeaşi anexă se enumeră şi condiţiile cerute pentru ca observatorii să îşi poată desfăşura activitatea.

Decizia de a furniza asistenţă electorală s-ar putea lua în funcţie de următoarele criterii:

 • o cerere de asistenţă din partea guvernului ţării-gazdă;
 • o acceptare generală din partea principalelor partide politice şi a altor parteneri;
 • existenţa unei monitorizări a situaţiei politice, efectuate de UE, sau existenţa unor programe de dezvoltare;
 • un calendar adecvat;
 • libertatea de circulaţie;
 • accesul la informaţii;
 • siguranţa echipei de asistenţă tehnică.

Comisia studiază în prezent oportunitatea înfiinţării unei unităţi de alegeri responsabile de coordonarea orizontală a asistenţei electorale şi a observării alegerilor, pentru a sprijini unităţile geografice şi delegaţiile Comisiei şi pentru a asigura legătura cu alte instituţii şi organizaţii implicate. Această nouă echipă ar facilita încheierea unor acorduri între Consiliu, Parlament şi Comisie cu privire la misiunile electorale.

În ceea ce priveşte finanţarea misiunilor, sunt în curs de studiere diverse moduri de a accelera şi a simplifica luarea deciziilor de angajare a fondurilor şi de executare a cheltuielilor.

Comunicarea consideră că criteriile convenite pentru selectarea observatorilor UE (anexa IV) şi codul lor de conduită (anexa III) constituie un bun fundament pentru recrutarea observatorilor.

Orientări pentru reuşita misiunilor

Pentru reuşita misiunilor de asistenţă electorală şi de observare a alegerilor, comunicarea recomandă să se ţină seama de aspectele următoare:

 • să se elaboreze un mandat precis pentru misiune;
 • să se înceapă întotdeauna cu o misiune de explorare;
 • să se înfiinţeze o unitate UE electorală pe teren, cu o echipă centrală responsabilă de coordonare;
 • să se trimită asistenţă tehnică pe teren suficient de devreme;
 • să se întocmească periodic rapoarte de misiune;
 • să se formeze toţi observatorii UE folosind un program de formare comun;
 • să se colaboreze cu alte organizaţii pentru a forma observatorii;
 • să se detaşeze observatori pe termen lung, cu două luni înainte de data alegerilor şi să se menţină la faţa locului până la rezolvarea conflictelor electorale;
 • să se asigure respectarea codului de conduită de către toţi observatorii.

Pentru a evalua rezultatul unei alegeri, comunicarea recomandă utilizarea criteriilor stabilite în anexa III.

Pentru a îmbunătăţi vizibilitatea activităţilor electorale ale UE, comunicarea sugerează publicarea rezultatelor acestor activităţi pe internet, stabilirea de bune relaţii cu mass-media, utilizarea materialelor de publicitate relevante şi includerea vizibilităţii în acordurile cu alţi parteneri.

ACTE CONEXE

Rezoluţia Parlamentului European din 8 mai 2008 privind misiunile UE de observare a alegerilor: obiective, practici şi provocări viitoare [Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Concluziile Consiliului privind asistenţa electorală şi observarea alegerilor. Consiliul Dezvoltare – 31 mai 2001 [Nepublicate în Jurnalul Oficial].

Consiliul salută comunicarea şi citează principiile după care trebuie să se ghideze sprijinul UE pentru alegeri: dialogul cu autorităţile implicate, sporirea încrederii electoratului în alegeri, prevenirea conflictelor şi eliminarea fraudei. Acesta subliniază că trebuie să se facă distincţie între asistenţa electorală şi observarea alegerilor. De asemenea, Consiliul consideră că este recomandabilă numirea unui observator-şef din partea Parlamentului European pentru fiecare misiune de observare a alegerilor. Acţiunile care trebuie întreprinse includ:

 • consolidarea capacităţii instituţionale, inclusiv a unor acorduri-cadru privind finanţarea alegerilor şi privind partidele politice;
 • formarea personalului local;
 • sensibilizarea cetăţenilor cu privire la dreptul lor de vot;
 • crearea de centre electorale;
 • susţinerea societăţii civile locale;
 • sprijinirea mass-mediei.

O analiză a susţinerii proceselor electorale este aşteptată la fiecare trei ani.

Rezoluţia Parlamentului European din 15 martie 2001 cu privire la Comunicarea Comisiei privind misiunile UE de asistenţă electorală şi de observare a alegerilor [Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Parlamentul European salută comunicarea. Acesta sugerează crearea, în cadrul său, a unui grup de coordonare a alegerilor şi invită Comisia să pregătească documente strategice pe ţări cu privire la asistenţa electorală şi orientări pentru evaluarea asistenţei electorale. Parlamentul recomandă evitarea suprapunerilor între misiunile europene şi cele internaţionale şi propune organizarea unei conferinţe cu celelalte părţi implicate pentru a stabili criterii comune de lucru şi de evaluare. De asemenea, Parlamentul European consideră că este important să se rezerve ajutor pentru asistenţă electorală în cadrul liniilor bugetare acordate fiecărei zone geografice.

See also

 • Site-ul web al Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE) privind asistenţa electorală şi observarea alegerilor (EN)

Ultima actualizare: 19.04.2011

Top