Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 214 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 196 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ARTICOLE DIN TRATAT?

  • Articolul 214 prevede principalul temei juridic al ajutorului umanitar oferit de Uniunea Europeană (UE). Acesta autorizează UE să acorde asistență, ajutor și protecție populației din țările terțe, victime ale unor catastrofe naturale sau provocate de om.
  • Articolul 196 conferă UE competența de a susține și a completa acțiunile țărilor UE în domeniul protecției civile.

ASPECTE-CHEIE

  • Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (ECHO) a Comisiei Europene este responsabilă de asigurarea ajutorului pentru victimele crizelor și ale catastrofelor naturale sau provocate de om.
  • De asemenea, ECHO gestionează Mecanismul de protecție civilă al UE.
  • Cel mai recent, în 2016, ECHO a devenit responsabilă de gestionarea sprijinului de urgență în cadrul UE.

Ajutor umanitar

În temeiul principiilor internaționale consacrate în Consensul european privind ajutorul umanitar, UE furnizează asistență umanitară bazată pe nevoi. Aceasta se concentrează asupra celor mai vulnerabile victime.

ECHO finanțează ajutorul umanitar în temeiul Regulamentului din 1996 privind ajutorul umanitar, care permite finanțarea de operațiuni în afara UE cu scopul de a acorda asistență, ajutor și protecție populațiilor afectate ca urmare a unor catastrofe naturale sau provocate de om și a unor urgențe similare. ECHO intervine în parteneriatcu organizații precum organizațiile neguvernamentale, cu fondurile, programele și agențiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite, cu Crucea Roșie și Semiluna Roșie și cu agenții specializate din țările UE.

Sprijinul de urgență în cadrul UE

  • Regulamentul (UE) 2016/369 permite UE să furnizeze sprijin de urgență țărilor UE afectate de catastrofe naturale sau provocate de om, deosebit de severe, care au grave și ample consecințe umanitare, precum cutremurele, inundațiile și accidentele industriale. Acest sprijin trebuie pus în aplicare numai atunci când alte instrumente se dovedesc insuficiente și este menitsăsusțină și să completeze acțiunile țării/țărilor UE afectate.

Protecția civilă

  • ECHO este activă în cazul catastrofelor naturale sau provocate de om, atât în cadrul UE, cât și în afara acesteia, și prin mecanismul de protecție civilă al UE, care urmărește consolidarea cooperării și a coordonării între UE și țările UE în domeniul protecției civile. Anumite țări din afara UE pot participa și ele pe baza unor condiții specifice.
  • Principalul obiectiv al mecanismului este de a spori eficiența sistemelor de prevenire a tuturor tipurilor de dezastre naturale și provocate de om din UE și din afara UE, precum și de pregătire pentru asemenea dezastre și de reacție la acestea.
  • Mecanismul are un centru disponibil non-stop, respectiv Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență, care coordonează operațiunile, precum și o capacitate de răspuns în situații de urgență (prin punerea în comun voluntară a resurselor), care reunește o varietate de echipe de ajutor, experți și echipamente păstrate în așteptare în țările din UE în care sunt înregistrate.
  • Deși mecanismul se concentrează asupra protecției oamenilor, acesta vizează și mediul și bunurile, inclusiv patrimoniul natural.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Articolul 214 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, p. 143)

Articolul 196 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, pp. 135-136)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar (JO L 163, 2.7.1996, pp. 1-6)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1257/96 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, pp. 924-947)

Regulamentul (UE) 2016/369 al Consiliului din 15 martie 2016 privind furnizarea sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii (JO L 70, 16.3.2016, pp. 1-6)

Data ultimei actualizări: 22.09.2016

Top