Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cooperarea cu Statele Unite ale Americii pentru operaţiile de gestionare a crizelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Cooperarea cu Statele Unite ale Americii pentru operaţiile de gestionare a crizelor

Uniunea Europeană (UE) şi Statele Unite împărtăşesc obiective comune în ceea ce priveşte politica lor externă. Acestea încurajează, în special, soluţionarea paşnică a conflictelor şi reconstrucţia şi stabilizarea ţărilor aflate în criză. UE şi Statele Unite au decis aşadar să îşi unească eforturile pentru unele dintre operaţiile UE de gestionare a crizelor în ţările terţe.

ACT

Acord-cadru între Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană privind participarea Statelor Unite ale Americii la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor.

SINTEZĂ

Acesta este un acord-cadru care se aplică tuturor operaţiilor Uniunii Europene (UE) de gestionare a crizelor în ţările terţe şi la care Statele Unite au decis să participe. Acordul defineşte în special modalităţile de participare a Statelor Unite şi relaţiile cu UE pe parcursul desfăşurării misiunilor.

Participarea Statelor Unite la operaţiile UE de gestionare a crizelor

Statele Unite decid, de la caz la caz, să participe la operaţiile UE. UE adoptă apoi o decizie prin care invită Statele Unite să se alăture unei operaţii. Dacă acceptă invitaţia, Statele Unite se angajează, de asemenea, să respecte condiţiile deciziei Consiliului prin care UE a hotărât să desfăşoare operaţia în cauză.

În continuare, UE şi Statele Unite se consultă cu privire la contribuţia propusă a Statelor Unite. Această contribuţie implică trimiterea de personal, de unităţi sau de bunuri. De asemenea, UE şi Statele Unite convin asupra unei eventuale contribuţii americane la bugetul operaţiei. În plus, Statele Unite îşi asumă toate costurile aferente participării lor, cu excepţia cazului în care acestea sunt prevăzute în buget.

În orice moment, Statele Unite pot decide să se retragă integral sau parţial de la participarea la operaţia militară, în urma consultării cu UE. Pe de altă parte, decizia de a încheia o operaţie de gestionare a unei crize este luată în principal de către UE. Însă UE trebuie să se consulte cu Statele Unite în cazul în care acestea contribuie încă la operaţie în momentul examinării unei astfel de decizii.

În plus, diferendele privind interpretarea sau aplicarea acordului se soluţionează între părţi pe cale diplomatică.

Statutul contingentului SUA. afectat în cadrul unei operaţii a UE

Statutul contingentului SUA este reglementat prin acordul privind statutul misiunii încheiat între UE şi statul în care s-a desfăşurat operaţia. Statele Unite trebuie să aibă posibilitatea de a examina acest acord înainte de a decide dacă să participe sau nu la operaţie.

Dacă nu s-a încheiat încă un astfel de acord, părţile convin asupra unei modalităţi alternative înainte de a desfăşura contingentul SUA.

Acordul privind statutul misiunii defineşte în special privilegiile şi imunităţile personalului şi unităţilor afectate aparţinând S.U.A.

În plus, Statele Unite îşi păstrează dreptul de a exercita jurisdicţia asupra personalului lor afectat în ţara în care se desfăşoară operaţia. De asemenea, le revine responsabilitatea de a răspunde plângerilor legate de participarea lor la o operaţie în conformitate cu dreptul SUA.

Desfăşurarea operaţiilor

UE este responsabilă de derularea operaţiilor de gestionare a crizelor. Prin urmare, ea defineşte obiectivele şi orientările misiunilor.

Statele Unite se asigură că personalul şi unităţile lor îşi îndeplinesc sarcinile în conformitate cu aceste orientări. Astfel, personalul şi unităţile afectate trebuie să urmeze ordinele comandantului sau ale şefului misiunii UE, însă rămân sub comanda globală a Statelor Unite.

În plus, Statele Unite desemnează un punct de contact al contingentului naţional pentru a reprezenta contingentul lor naţional în cadrul operaţiei. Acest punct de contact raportează şefului misiunii şi este responsabil de aspectele de disciplină a contingentului american.

Renunţarea la formularea de plângeri

Prin acest acord, UE şi Statele Unite renunţă la formularea de plângeri împotriva celeilalte părţi în cazul prejudiciilor survenite în îndeplinirea sarcinilor lor oficiale, cu excepţia cazurilor de neglijenţă gravă sau a abaterilor săvârşite cu intenţie.

Renunţarea la formularea de plângeri trebuie să facă obiectul unei declaraţii din partea Statelor Unite şi a fiecărui stat membru al UE.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Acord-cadru între Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană

A se vedea articolul 10.1Aplicare provizorie: 17.5.2001

-

JO L 143 din 31.5.2011

Ultima actualizare: 29.07.2011

Top