Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om în Uniunea Europeană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om în Uniunea Europeană

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare [COM(2009) 82 final] – O abordare comunitară în privința prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

 • Comunicarea definește abordarea Uniunii Europene (UE) pentru a anticipa și gestiona mai bine dezastrele naturale și cele provocate de om. În acest scop, aceasta propune un set de măsuri care vor fi puse în aplicare la nivelul UE.
 • Comunicarea a pregătit terenul pentru o concentrare mai puternică asupra prevenirii în legislația revizuită în materie de protecție civilă a UE (Decizia nr. 1313/2013/UE privind mecanismul de protecție civilă al UE), care stabilește baza pentru punerea în aplicare a unei politici de gestionare a unei multitudini de riscuri de dezastre și promovează o abordare completă pentru toate riscurile naturale și cele provocate de om, care variază de la prevenirea dezastrelor și pregătirea în caz de dezastre la intervenții.

ASPECTE-CHEIE

Pierderea de vieți omenești, precum și pagubele economice și ecologice reprezintă cele mai grave impacturi ale dezastrelor naturale și ale celor provocate de om, care par a fi în creștere atât în ceea ce privește numărul lor, cât și în ceea ce privește gravitatea. Vulnerabilitatea sporită la astfel de dezastre este cauzată, în special, de efectele schimbărilor climatice și de dezvoltarea urbană și industrială.

Strategia propusă de Comisia Europeană face parte dintr-un set de instrumente cu o dimensiune atât externă, cât și internă. Aceasta nu acoperă situațiile de urgență legate de conflicte și acte de terorism.

Măsuri principale

Această strategie din 2009 se bazează pe trei teme principale:

 • dezvoltarea cunoștințelor existente pentru a îmbunătăți eficiența politicilor de prevenire, inclusiv:
  • colectarea de informații comparabile privind factorii dezastrelor;
  • cele mai bune practici în ceea ce privește procedurile de gestionare a riscurilor (planificarea exploatării terenurilor, planuri de urgență etc.); și
  • cartografierea zonelor de risc ale UE;
 • extinderea cooperării celor implicați în gestionarea dezastrelor prin intermediul unei rețele de specialiști pentru a ameliora coordonarea măsurilor la nivelul UE, național și regional și îmbunătățirea informării cetățenilor privind numărul european unic pentru apeluri de urgență „112”;
 • utilizarea instrumentelor legislative și financiare pentru acțiuni preventive, spre exemplu în domeniul dezvoltării rurale, al protecției civile, al protecției mediului, al cercetării și al tehnologiilor informației și comunicării.

O concentrare mai puternică asupra prevenirii în legislația în materie de protecție civilă

În decembrie 2013, Consiliul și Parlamentul European au adoptat decizia privind mecanismul de protecție civilă. Aplicabilă de la 1 ianuarie 2014, această decizie introduce, printre altele, o concentrare puternică asupra prevenirii dezastrelor, cu norme legate de evaluarea riscurilor și evaluarea capacităților de gestionare a riscurilor, și stabilește un set ambițios de inițiative care vor fi puse în aplicare de Comisie (inclusiv evaluarea riscurilor, a capacităților de gestionare a riscurilor și evaluări voluntare reciproce).

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O abordare comunitară în privința prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om [COM(2009) 82 final, 23.2.2009]

ACTE CONEXE

Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, pp. 924-947)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Consolidarea răspunsului european în caz de dezastre: rolul protecției civile și al asistenței umanitare [COM(2010) 600 final, 26.10.2010]

Data ultimei actualizări: 17.01.2017

Top