Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemul UE de control al pescuitului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistemul UE de control al pescuitului

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 – Sistemul UE de control al pescuitului

SINTEZĂ

Eficacitatea politicii comune a UE în domeniul pescuitului depinde de țările Uniunii Europene (UE), care trebuie să se asigure că normele sale sunt respectate în practică.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul instituie un sistem de control, inspecție și asigurare a respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), de care se ocupă autoritățile naționale.

ASPECTE-CHEIE

Principalele obiective ale sistemului de control sunt:

de a asigura că sunt prinse numai cantitățile permise de pește;

de a colecta datele necesare pentru gestionarea posibilităților de pescuit;

de a clarifica rolurile țărilor UE și ale Comisiei Europene;

de a asigura că normele se aplică în același mod tuturor celor care desfășoară activități de pescuit și cu aceleași sancțiuni la nivelul întregii UE;

de a asigura trasabilitatea și verificarea produselor pescărești de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, de la capturare până la punerea lor pe masă.

Regulamentul se aplică:

tuturor activităților de pescuit din apele UE;

activităților de pescuit ale navelor UE și ale cetățenilor UE în apele UE și în apele din afara UE;

prelucrării și comercializării produselor pescărești;

pescuitului de agrement care vizează stocuri sensibile de pești;

și trasabilității produselor de acvacultură.

Controlul și monitorizarea

Țările UE trebuie să efectueze inspecții de-a lungul întregului lanț de producție, îndeosebi în etapele de:

debarcare;

prelucrare;

transport;

comercializare.

Colectarea datelor se bazează pe tehnologii noi, cum ar fi:

jurnalele de pescuit electronice;

un sistem metodic de cântărire a capturilor;

un sistem de urmărire a produselor pescărești de la navă la comercianții cu amănuntul.

Competențe de inspecție

Țările UE au o responsabilitate exclusivă în ceea ce privește controlul și asigurarea respectării normelor PCP. Cu toate acestea, Comisia poate desfășura propriile sale inspecții independente, inclusiv luând parte la inspecțiile naționale, pentru a verifica dacă autoritățile naționale pun în aplicare în mod corect normele.

Sancțiuni

Se pot impune sancțiuni în funcție de valoarea capturii prinse atunci când s-a comis o infracțiune gravă. Există un sistem de puncte de penalizare pentru deținătorii de permise de pescuit, care pot duce, în primă instanță, la suspendarea permisului, iar în cele din urmă la retragerea permisului pentru comiterea mai multor infracțiuni grave.

Țările UE pot fi și ele sancționate dacă nu aplică în mod corect normele PCP, inclusiv prin:

refuzarea ajutorului din partea Fondului UE pentru pescuit și afaceri maritime;

închiderea unei unități de pescuit până la remedierea situației;

reducerea cotelor (în cazul pescuitului excesiv).

Dacă o țară a UE nu ia măsuri adecvate pentru remedierea problemei, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Colectarea datelor

Țările UE trebuie să aibă o bază de date securizată cu toate informațiile colectate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor în temeiul regulamentului. Comisia trebuie să poată accesa baza de date direct din orice loc. De asemenea, țările UE trebuie să creeze un site web oficial cu datele colectate, alcătuit din secțiuni securizate și accesibile publicului.

Regulamentul mai instituie un sistem de asistență reciprocă și schimb de informații între țările UE.

Coordonarea

Pentru a încuraja o colaborare mai strânsă și schimbul de cele mai bune practici, Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului organizează campanii comune de control cu participarea unor inspectori din diferite țări ale UE.

Pentru mai multe informații, a se vedea:

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 şi (CE) nr. 1966/2006

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

1.1.2010

JO L 343, 22.12.2009, pp. 1-50

Rectificare

JO L 149, 16.6.2015, pp. 23

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1385/2013

1.1.2014

JO L 354, 28.12.2013, pp. 86-89

Regulamentul (UE) nr. 508/2014

1.1.2014

JO L 149, 20.5.2014, pp. 1-66

Regulamentul (UE) 2015/812

1.6.2015

JO L 133, 29.5.2015, pp. 1-20

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 08.10.2015

Top