Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ecosistemele marine vulnerabile: protecția împotriva pescuitului de fund în marea liberă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ecosistemele marine vulnerabile: protecția împotriva pescuitului de fund în marea liberă

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 734/2008 – protejarea ecosistemelor marine vulnerabile

CARE ESTE OBIECTIVUL REGULAMENTULUI?

Regulamentul stabilește normele pentru navele de pescuit, înregistrate în țări ale Uniunii Europene (UE), care folosesc unelte de pescuit de fund* în marea liberă în zone nereglementate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului sau unde astfel de organizații nu au adoptat măsuri pentru aceste activități de pescuit.

ASPECTE-CHEIE

Organizațiile regionale de gestionare a pescuitului (ORGP)

 • Conform Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, ORGP sunt organizații internaționale prin care statele costiere și alte state care pescuiesc în marea liberă cooperează în legătură cu conservarea și gestionarea stocurilor de pești, în special a stocurilor de pești mari migratori sau a stocurilor de pești anadromi*, într-o anumită zonă geografică.
 • ORGP au competențe de gestionare pentru a stabili măsuri de conservare și gestionare, precum limite de captură și pescuit, măsuri tehnice și măsuri de control.
 • UE, reprezentată de către Comisia Europeană, joacă un rol activ în cadrul mai multor ORGP.

Domeniul de aplicare

Regulamentul se aplică navelor care desfășoară activități de pescuit cu unelte de pescuit de fund:

 • în afara unei zone ORGP;
 • într-o zonă în care o ORGP se află în curs de dezvoltare și în care au fost adoptate măsuri provizorii pentru protejarea mediului marin.

Permise de pescuit speciale

Activitățile de pescuit de fund nu sunt autorizate decât atunci când nu există riscul să dăuneze ecosistemelor marine vulnerabile. Navele înregistrate în UE care folosesc unelte de pescuit de fund în aceste zone trebuie să obțină un permis de pescuit special. Cererile trebuie să cuprindă un plan de pescuit detaliat, care să precizeze:

 • zona pentru desfășurarea activității;
 • speciile vizate;
 • tipul de unelte utilizate și adâncimea la care vor fi utilizate;
 • o hartă a fundului mării unde se vor desfășura activitățile de pescuit, dacă autoritatea emitentă nu o deține.

Permisele sunt eliberate de către țara în care este înregistrată nava. Autoritățile responsabile ale țării în cauză trebuie:

 • să evalueze datele referitoare la ecosistemele marine vulnerabile din zona specificată în planul de pescuit, înainte de a elibera un permis. Este interzisă utilizarea de unelte de pescuit de fund acolo unde nu a fost efectuată și pusă la dispoziție o evaluare științifică;
 • să fie înștiințate în legătură cu orice modificări ale planului de pescuit pentru a evalua dacă ecosistemele marine vulnerabile vor fi amenințate;
 • să retragă permisul oricărei nave care nu își respectă planul de pescuit.

Zone închise

Conform Rezoluției 61/105 a Adunării Generale a Națiunilor Unite din 2006, țările UE trebuie să identifice zonele în care există sau este posibil să existe ecosisteme marine vulnerabile pe baza celor mai pertinente informații științifice disponibile și să închidă zonele respective pentru pescuitul cu unelte de fund. Comisia trebuie să fie informată cu privire la orice închideri și trebuie, la rândul ei, să informeze celelalte țări ale UE.

Monitorizare

Observatorii monitorizează activitățile navelor cărora li s-a acordat un permis de pescuit special până la finalizarea planului de pescuit. În această perioadă, observatorii trebuie:

 • să strângă informații privind capturile;
 • să noteze modificările planului de pescuit;
 • să noteze orice descoperire a unor ecosisteme vulnerabile, precum și
 • să înregistreze adâncimea la care se utilizează uneltele.

Un raport trebuie să fie trimis autorităților competente din țara UE în cauză în termen de 20 de zile de la terminarea misiunii. O copie este transmisă Comisiei.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 31 iulie 2008.

* TERMENI-CHEIE

Unelte de fund: unelte utilizate pe durata obișnuită a operațiunilor de pescuit în contact cu fundul mării, inclusiv traule de fund, drage, setci de fund, paragate de fund, vintire și capcane.

Stocuri de pești anadromi: resurse piscicole care migrează între zonele economice exclusive (adică o zonă maritimă asupra căreia o țară are drepturi speciale în ceea ce privește explorarea și utilizarea resurselor marine) și marea liberă.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 734/2008 al Consiliului din 15 iulie 2008 privind protecția ecosistemelor marine vulnerabile din marea liberă împotriva efectelor nocive ale uneltelor de pescuit de fund (JO L 201, 30.7.2008, pp. 8-13)

Data ultimei actualizări: 04.10.2016

Top