Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT DE PROCEDURĂ?

 • Regulamentul de procedură stabilește organizarea internă și activitatea singurei instituții paneuropene alese în mod direct din Uniunea Europeană (UE). În baza articolului 232 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul European are competența de a-și adopta propriul regulament de procedură.
 • Documentul de 300 de pagini vizează toate aspectele procedurale ale activității parlamentare. Acesta este actualizat periodic (cea mai recentă versiune: septembrie 2015)

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul vizează următoarele aspecte ale vieții parlamentare.

Deputații în Parlamentul European:

Funcționarii parlamentari

Deputații în Parlamentul European aleg președintele, 14 vicepreședinți și 5 chestori prin vot secret pentru un mandat de 2,5 ani.

 • Președintele:
  • are conducerea generală a Parlamentului și a diferitelor operațiuni ale acestuia;
  • reprezintă Parlamentul;
  • asigură respectarea regulamentului și menține ordinea;
  • deschide, suspendă și închide ședințele, prezidează dezbaterile și supraveghează votările;
  • hotărăște asupra admisibilității amendamentelor, asupra întrebărilor și asupra conformității rapoartelor și
  • adresează comisiilor parlamentare comunicările care sunt de competența acestora.
 • Vicepreședinții au responsabilități specifice și înlocuiesc Președintele când este necesar.
 • Chestorii sunt însărcinați cu îndeplinirea sarcinilor administrative și financiare care îi vizează în mod direct pe deputați.
 • Biroul este compus din Președinte și cei 14 vicepreședinți. Biroul reglementează chestiunile financiare, organizatorice și administrative privind Parlamentul.
 • Conferința președinților este compusă din Președintele Parlamentului și președinții grupurilor politice (a se vedea mai jos). Conferința președinților organizează lucrările politice ale Parlamentului și hotărăște programarea legislativă.
 • Conferința președinților de comisie este compusă din președinții tuturor comisiilor parlamentare permanente și speciale. Conferința președinților de comisie poate adresa recomandări în legătură cu lucrările comisiilor și ordinea de zi a sesiunilor plenare.
 • Conferința președinților de delegație este compusă din președinții tuturor delegațiilor parlamentare la parlamentele de pretutindeni din lume. Conferința președinților de delegație poate adresa recomandări în legătură cu lucrările delegațiilor.
 • Grupurile politice sunt alcătuite din deputați în Parlamentul European pe baza afinităților politice ale acestora. Un număr minim de 25 de deputați, aleși în cel puțin un sfert din țările UE, este necesar pentru a constitui un grup politic. Grupurile politice primesc sprijin financiar și administrativ în funcție de mărimea acestora.
 • Unii deputați nu aparțin unui grup politic. Aceștia primesc sprijin pentru activitățile lor parlamentare.
 • Deputații individuali din grupuri politice diferite pot forma un intergrup între partide pe probleme specifice precum bunăstarea animalelor sau sănătatea publică.

Proceduri legislative

 • proceduri legislative ordinare (prima, a doua și a treia lectură), în care Parlamentul acționează în calitate de colegislator cu Consiliul;
 • proceduri de consultare, în care Parlamentul prezintă un aviz cu privire la un proiect de act legislativ;
 • proceduri de aprobare, în care este necesar acordul Parlamentului înainte de adoptarea unui act legislativ.

În timpul acestor proceduri legislative, Parlamentul acordă o atenție specială chestiunilor precum respectarea drepturilor fundamentale, bazele juridice, delegarea puterilor legislative, compatibilitatea financiară și respectarea subsidiarității.

Proceduri privind propria inițiativă

Relațiile cu alte instituții și organe ale UE

Întrebări parlamentare

 • Deputații pot prezenta întrebări scrise președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. De asemenea, deputații pot adresa Consiliului sau Comisiei întrebări orale, care sunt urmate de o dezbatere.

Relațiile cu parlamentele naționale

Sesiunile Parlamentului

Comisiile

 • Comisiile permanente pregătesc deciziile Parlamentului la nivel plenar prin prezentarea de rapoarte și alte documente în domeniul lor specific de competență.
 • Comisiile speciale se pot constitui pentru un mandat anume și pentru un domeniu specific.
 • Comisiile de anchetă se pot constitui pentru examinarea presupuselor încălcări ale dreptului UE sau a cazurilor de administrare defectuoasă.

Delegații interparlamentare

Petiții

ACT

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Data ultimei actualizări: 21.03.2016

Top