Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Accesul întreprinderilor la finanţare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Accesul întreprinderilor la finanţare

Întreprinderile europene pot beneficia, direct sau indirect, de sprijinul financiar din partea Uniunii Europene. Astfel, Uniunea completează mecanismele naţionale şi le extinde domeniul de aplicare.

Pentru crearea propriei întreprinderi şi dezvoltarea activităţii acesteia este necesară o finanţare adecvată. Deşi primii lor investitori sunt de obicei dintre membrii familiei sau prieteni, întreprinzătorii sunt nevoiţi frecvent să recurgă la alte surse de investiţii. Cu toate acestea, accesul la finanţare adecvată se dovedeşte a fi adeseori dificil, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii (PME), actorii financiari nefiind dispuşi să-şi asume riscul inerent acestor întreprinderi. Disfuncţionalităţile pieţei care apar compromit spiritul antreprenorial european şi, drept urmare, creşterea europeană.

Este deci esenţial să se asigure un mediu financiar mai favorabil pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri. Statele membre se află în cea mai bună poziţie pentru a înlătura anumite disfuncţionalităţi ale pieţei. Uniunea Europeană completează şi extinde domeniul de aplicare a mecanismelor naţionale, oferind întreprinderilor europene un sprijin financiar în principal indirect (instrumente financiare), dar uneori şi direct (alte tipuri de sprijin financiar).

SPRIJIN INDIRECT

Instrumentele financiare comunitare facilitează accesul întreprinderilor, în special al IMM-urilor, la finanţare din fonduri proprii sau prin creditare. Întreprinderile nu primesc direct fonduri comunitare, ci printr-un intermediar financiar.

Instrumentele financiare se înscriu în domeniul de aplicare al Programului-cadru pentru inovare şi competitivitate (2007-2013) şi, mai specific, al programului său pentru inovare şi spirit antreprenorial, care asigură continuitatea Programului multianual pentru întreprinderi şi spirit antreprenorial, în special pentru IMM-uri (2001-2006). 510 milioane EUR au fost alocate în cadrul programului multianual şi 3,6 miliarde EUR au fost alocate în cadrul programului-cadru.

Instrumentele financiare oferă sprijin financiar indirect întreprinderilor europene. Fondul european de investiţii (FEI) (EN) asigură gestionarea acestora, în numele Comisiei. Acesta intervine prin intermediari financiari, bănci şi fonduri de investiţii, garantând astfel o finanţare locală.

Aportul de capital propriu

Aportul iniţial şi injecţia constantă de capital propriu sunt indispensabile unei întreprinderi pentru ca aceasta să-şi exploateze potenţialul de creştere şi de inovare. Însă IMM-urile se confruntă adesea cu un deficit de capital propriu.

Aşadar, instrumentele financiare comunitare sprijină aportul de capital pentru IMM-uri, investind în fonduri specializate de capital de risc care, la rândul lor, furnizează capital IMM-urilor. De asemenea, investiţiile pot lua forma unor fonduri sau instrumente de investiţii promovate de investitorii informali, de incubatoarele de afaceri sau de investitorii providenţiali („business angels”).

În cadrul programului multianual pentru întreprinderi şi spirit antreprenorial, secţiunea „Sprijin pentru înfiinţare” din cadrul Mecanismului european pentru tehnologii (MET) sprijină întreprinderile inovatoare şi dezvoltarea rapidă în faza de lansare. Secţiunea se concentrează în principal pe capitalul la înfiinţare.

Instrumentul destinat IMM-urilor cu o rată mare de creştere şi capacitate de inovare (GIF) asigură continuitatea secţiunii în cadrul programului pentru inovare şi spirit antreprenorial. GIF facilitează furnizarea de capital la înfiinţare şi capital la lansare pentru IMM-urile aflate în stadiul iniţial. Acesta introduce un nou element, prin oferirea unui capital „de urmărire” pe durata fazei de expansiune, pentru întreprinderile cu o rată mare de creştere şi capacitate de inovare. Astfel, acest instrument sprijină întreprinderile să îşi comercializeze produsele şi serviciile pe piaţă şi le încurajează să inoveze.

Credit bancar şi sisteme de garantare

Creditul constituie un avans de fonduri de multe ori indispensabil pentru lansarea sau dezvoltarea unei întreprinderi. Adeseori, IMM-urile şi întreprinderile cu capacitate de inovare nu prezintă însă garanţii suficiente pentru a obţine finanţare prin credit, situaţie agravată de atitudinea din ce în ce mai ezitantă a instituţiilor financiare cu privire la asumarea riscului (cadrul de reglementare „Basel II”).

Aşadar, instrumentele financiare comunitare încurajează instituţiile financiare să acorde împrumuturi întreprinderilor, în special IMM-urilor şi întreprinderilor cu capacitate de inovare, datorită instrumentelor de garanţie bazate pe împărţirea riscurilor. Acestea permit creşterea volumului de credite disponibil pentru întreprinderi.

Mecanismul de garanţii pentru IMM-uri facilitează astfel accesul la finanţare prin împrumut, şi anume la împrumut sau leasing. Acesta garantează, în special, împrumuturi pentru dezvoltări legate de tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), care sunt considerate dezvoltări cu risc ridicat. Mecanismul propune, între altele, garanţii pentru microcredite, pentru a încuraja instituţiile financiare să acorde aceste împrumuturi de sub 25 000 de euro, care prezintă un risc ridicat pentru o rentabilitate scăzută. De asemenea, mecanismul oferă garanţii pentru achiziţia de participaţii sau pentru investiţii de capital în IMM-uri.

Mecanismul de garanţii pentru IMM-uri, instituit în cadrul programului multianual, este continuat în cadrul Programului pentru inovare şi spirit antreprenorial cu un nou instrument de securitizare a portofoliilor de împrumuturi bancare, care va permite mobilizarea unor mijloace suplimentare de finanţare prin împrumuturile pentru IMM-uri.

Consolidarea capacităţilor

Instrumentele financiare consolidează, de asemenea, capacitatea intermediarilor financiari, aceasta în special în noile state membre, stimulând astfel oferta de capital de risc pentru întreprinderile cu capacitate de inovare şi pentru întreprinderile cu potenţial de creştere.

Acţiunea „Capital la înfiinţare” a programului multianual şi schema pentru dezvoltarea capacităţii din cadrul Programului pentru inovare şi spirit antreprenorial sprijină fondurile de investiţii îmbunătăţind competenţele lor tehnice şi tehnologiile lor şi ajutându-le cu recrutarea personalului specializat.

SPRIJIN DIRECT

Fondurile structurale oferă o importantă sursă de finanţare pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri. Într-adevăr, întreprinderile participă în mod decisiv la realizarea obiectivului lor de a reduce disparităţile în dezvoltarea regiunilor şi de a promova coeziunea economică şi socială în cadrul Uniunii Economice.

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) sprijină dezvoltarea şi ajustarea structurală a economiilor regionale, ajutând micile întreprinderi şi promovând spiritul antreprenorial. Iniţiativa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) (EN), operaţională din 2007, urmăreşte să îmbunătăţească accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare în regiunile cel mai puţin dezvoltate şi să contribuie astfel la crearea unor noi întreprinderi, în special în sectoarele de activitate inovatoare. Iniţiativa propune sisteme de garantare a creditelor, dar şi finanţări prin capital propriu şi capital de risc.

Finanţarea oferită de fondurile structurale este disponibilă prin intermediul autorităţilor naţionale sau regionale. În cadrul iniţiativei JEREMIE, finanţarea este accesibilă prin intermediari financiari, bănci şi fonduri de investiţii şi, în special, prin intermediul FEI şi al Băncii Europene de Investiţii (BEI).

De asemenea, întreprinderile pot avea acces direct la sprijinul financiar european atunci când acesta este legat de îndeplinirea unor obiective specifice. Astfel, programele comunitare oferă posibilităţi de finanţare directă în domeniile cercetării şi inovării (al şaselea şi al şaptelea program-cadru de cercetare comunitară), al mediului şi al energiei (a se vedea secţiunea „Măsuri de stimulare şi subvenţii pentru mediu”), al educării şi formării (Socrates şi Leonardo da Vinci) sau în domeniul sănătăţii şi securităţii.

Atunci când îndeplinesc criteriile stabilite de programul în cauză, întreprinderile pot depune direct o cerere de sprijin financiar la serviciul Comisiei Europene responsabil de program.

See also

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi site-ul „Acces la finanţare” al Direcţiei Generale Întreprinderi şi Industrie a Comisiei Europene.

Ultima actualizare: 10.06.2008

Top