Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stimularea transformărilor structurale: o politică industrială pentru o Europă extinsă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Stimularea transformărilor structurale: o politică industrială pentru o Europă extinsă

Industria joacă un rol important în eforturile Uniunii Europene de a creşte competitivitatea şi de a îndeplini obiectivele de la Lisabona. Această comunicare oferă o analiză a competitivităţii industriei europene şi a riscului de dezindustrializare în noul context mondial. Comisia urmăreşte să instituie o politică industrială adaptată la exigenţele de competitivitate, pentru a stimula transformările structurale cerute de industrie într-o Europă bazată pe cunoaştere.

ACT

Communication from the Commission of 20 April 2004 "Fostering structural change: an industrial policy for an enlarged Europe" [COM(2004) 274 final - not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei din 20 aprilie 2004: „Măsuri de însoţire a transformărilor structurale: o politică industrială pentru o Europă extinsă” [COM(2004) 274 final – nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Comisia urmăreşte să instituie o politică industrială pentru Uniunea Europeană (UE) care să corespundă provocărilor cu care se confruntă Europa, în special efectele extinderii şi concurenţa internaţională. Obiectivul acestei politici este de a promova şi încuraja o reglementare mai adecvată, astfel încât industria europeană să rămână inovatoare şi să continue să creeze locuri de muncă şi creştere economică.

Statele membre şi instituţiile europene trebuie să organizeze transformările structurale din industria europeană în jurul factorilor de producţie ai unei Europe extinse şi al capacităţii unei Europe bazate pe cunoaştere.

Nicio dezindustrializare, dar transformări structurale necesare

Deşi Comisia nu vede un proces general de dezindustrializare la nivelul Uniunii Europene, transformările structurale afectează în mod profund peisajul industrial. Locurile de muncă şi resursele din sectoarele foarte productive sau cele în care concurenţa este acerbă sunt realocate spre sectoare în care există avantaje comparabile. Efectul acestor transformări structurale este pozitiv pentru UE în ansamblu, însă poate fi dăunător la nivel local pentru anumite sectoare sau regiuni.

Aceste schimbări de locuri de muncă şi resurse trebuie însă susţinute prin măsuri de promovare a cercetării şi inovării, pentru a menţine avantajul comparativ în sectoarele cu valoare adăugată ridicată. Presiunea concurenţei internaţionale a crescut în ultimii ani şi afectează tot mai mult sectoarele industriale. Delocalizarea locurilor de muncă spre economiile emergente nu mai afectează doar domeniile cu utilizare intensivă a forţei de muncă; efectele sale se resimt din ce în ce mai mult în sectorul tehnologiilor de vârf şi în sectorul serviciilor. Numai prin adoptarea unei politici axate pe competitivitate Europa va putea să profite pe deplin de beneficiile globalizării industriale.

Oportunităţi oferite de extindere

Extinderea din 2004 oferă industriei europene oportunităţi semnificative, cu condiţia ca restructurarea sectoarelor relevante să nu fie îngreunată de măsuri naţionale de protecţie. Pe partea de cerere, piaţa internă s-a extins spre pieţele naţionale de consum aflate în puternică creştere. Pe partea de ofertă, întreprinderile îşi pot reorganiza producţia pentru a beneficia de avantajele concurenţiale ale noilor state membre.

Noile state membre au un rol important de jucat în tranziţia către o economie bazată pe cunoaştere. Includerea lor poate impulsiona performanţa industrială şi stimula piaţa internă în faţa concurenţei din ţările terţe. Avantajele concurenţiale ale noilor state membre ar trebui să permită delocalizarea în UE a unor locuri de muncă ce ar fi fost altfel transferate în Asia. Sectoarele cele mai afectate de sosirea noilor întreprinderi sunt produsele alimentare şi băuturile, echipamentele de transport, metalele de bază şi produsele din metal.

Instrumente pentru încurajarea transformărilor structurale

Obiectivul Comisiei, în conformitate cu priorităţile stabilite în comunicarea din 2002 privind politica industrială într-o Europă extinsă, este de a mobiliza părţile publice interesate în jurul a trei domenii de acţiune pentru încurajarea transformărilor în industria europeană.

Primul domeniu de acţiune este cel al reglementării şi al tuturor legilor care se aplică activităţii industriale în UE. Obiectivul este de a adapta legislaţia la nevoile întreprinderilor, atât la nivel naţional, cât şi european. Trebuie să se acorde o atenţie deosebită competitivităţii şi analizării efectelor combinate ale diferitelor reglementări privind fiecare sector de activitate.

Al doilea obiectiv este de a garanta o mai bună coordonare a măsurilor UE în diferite domenii care au impact asupra industriei, în special cercetarea, concurenţa, ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea regională. Comisia intenţionează să utilizeze aceste politici diferite pentru a îmbunătăţi câştigurile de productivitate şi a promova utilizarea cunoştinţelor. La modul mai general, o mai mare sinergie între diferitele domenii de acţiune ale UE va stimula competitivitatea întreprinderilor europene.

Al treilea obiectiv este dimensiunea sectorială a politicii industriale a UE. Comisia doreşte să sporească vizibilitatea activităţii industriale a UE în sectoarele-cheie prin implicarea părţilor interesate, evidenţiind astfel valoarea adăugată a politicii industriale la nivel european.

Context

Această comunicare face parte din dezbaterea cu privire la modul în care politica industrială poate contribui la îmbunătăţirea competitivităţii industriale, iniţiată prin Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2002. Aceasta ar trebui să ajute industria europeană să îndeplinească obiectivul pe care UE şi l-a stabilit la Consiliul European de la Lisabona din 2000.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul European din 21 noiembrie 2003, „Măsuri de însoţire a transformărilor structurale: o politică industrială pentru o Europă extinsă” [COM(2003) 704 final – nepublicată în Jurnalul Oficial].

Comunicare a Comisiei din 11 decembrie 2002 privind politica industrială într-o Europă extinsă [COM(2002) 714 final – nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 27.09.2005

Top