Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Refolosirea, reciclarea și recuperarea componentelor și a materialelor vehiculelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Refolosirea, reciclarea și recuperarea componentelor și a materialelor vehiculelor

Constructorii trebuie să conceapă vehiculele astfel încât să permită refolosirea, reciclarea sau recuperarea unor proporții minime din componente și materiale după ce vehiculul ajunge la sfârșitul duratei sale de viață. Obiectivul este de a reduce deșeurile produse de vehiculele scoase din uz.

ACT

Directiva 2005/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește posibilitățile de reutilizare, reciclare și recuperare a acestora și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Aceasta stabilește norme administrative și tehnice pentru a garanta că părțile componente și materialele vehiculelor pot fi reutilizate, reciclate și recuperate pe cât posibil. Directiva este menită să garanteze că refolosirea unor părți componente nu cauzează riscuri pentru sănătate sau mediu.

ASPECTE-CHEIE

  • Acest act legislativ al Uniunii Europene (UE) se aplică modelelor noi și aflate deja în curs de fabricație ale autoturismelor, ale autovehiculelor break, ale vehiculelor destinate transportului de pasageri și ale vehiculelor utilitare ușoare (de exemplu, camionete).
  • Vehiculele noi pot fi comercializate în UE numai în cazul în care sunt reutilizabile și/sau reciclabile în proporție de cel puțin 85 % din masa lor și sunt reutilizabile și/sau recuperabile în proporție de cel puțin 95 % din masa lor.
  • Constructorii trebuie să pună în aplicare strategii pentru a gestiona corect aspectele legate de posibilitățile de reutilizare, reciclare și recuperare reglementate prin actul legislativ.
  • Dacă autoritățile naționale consideră aceste strategii ca fiind satisfăcătoare, constructorului respectiv i se eliberează un certificat de conformitate. Acesta are o valabilitate de cel puțin doi ani.
  • Reutilizarea anumitor părți componente, cum ar fi airbagurile, centurile de siguranță și mecanismele de blocare a direcției, este interzisă, neputând fi aplicată la vehiculele noi deoarece poate prezenta riscuri pentru sănătate și pentru mediu.
  • Actul legislativ nu se aplică vehiculelor cu destinație specială, cum sunt vehiculele blindate și ambulanțele, sau vehiculelor produse în serii mici, definite ca fiind formate din mai puțin de 500 de vehicule aparținând aceleiași familii sau acelorași tipuri comercializate anual în fiecare țară a UE.

Există acte legislative separate care stabilesc măsuri pentru prevenirea și limitarea deșeurilor produse de vehiculele scoase din uz și de componentele acestora și asigură refolosirea, reciclarea sau recuperarea acestora pe cât posibil.

CONTEXT

În fiecare an, vehiculele scoase din uz creează între opt și nouă milioane de tone de deșeuri în UE.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la vehiculele scoase din uz pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2005/64/CE

15.12.2005

15.12.2006

JO L 310, 25.11.2005, pp. 10-27

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2009/1/CE

3.2.2009

-

JO L 9, 14.1.2009, pp. 31-32

Data ultimei actualizări: 25.08.2015

Top