Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemul UE de omologare de tip a autovehiculelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistemul UE de omologare de tip a autovehiculelor

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2007/46/CE de stabilire a unui cadru pentru omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva conferă țărilor UE un cadru juridic comun de omologare a autovehiculelor și a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate destinate acestora.

Aceasta prevede obligativitatea omologării de tip pentru toate categoriile de vehicule complete, inclusiv cele construite în mai multe etape. Aceasta stabilește:

un cadru armonizat cu cerințe tehnice generale pentru omologarea de tip a vehiculelor noi, precum și a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice destinate vehiculelor respective, pentru a facilita înmatricularea, vânzarea și punerea lor în circulație în UE;

norme referitoare la vânzarea și punerea în circulație a pieselor și a echipamentelor vehiculelor.

ASPECTE-CHEIE

Directiva se aplică mașinilor, furgonetelor, camioanelor, autobuzelor și autocarelor, acestea făcând acum obiectul unor cerințe complet armonizate la nivelul UE.

Sistemul UE de omologare de tip are la bază principiile omologărilor efectuate de terți* și recunoașterea reciprocă* a acestor omologări.

În regimul omologării de tip, înainte de introducerea pe piață, tipul vehiculului este testat de un serviciu tehnic național în conformitate cu legislația. După aceea, autoritatea națională de omologare asigură omologarea („certificatul CE”) pe baza acestor teste. Producătorul poate depune o cerere de omologare în orice țară a UE.

Astfel, este suficient ca o singură țară a UE să omologheze un vehicul pentru ca toate vehiculele de acest tip să poată fi apoi înmatriculate fără efectuarea altor verificări pe întreg teritoriul Uniunii Europene doar pe baza certificatului de conformitate pe care îl dețin. Un certificat de conformitate este o declarație dată de producător, conform căreia vehiculul este conform cu cerințele UE privind omologarea de tip. Producătorul are responsabilitatea de a asigura conformitatea producției cu tipul omologat.

Directiva 2007/46/CE este o directivă care acoperă în principal procedura administrativă care se aplică pentru omologarea vehiculelor.

Cerințele tehnice propriu-zise conform cărora trebuie testate vehiculele sunt prevăzute în alte texte UE, care sunt incluse în anexa IV la Directivă. De exemplu, aceste texte:

prevăd obligativitatea anumitor caracteristici precum: ESC (Control electronic al stabilității), oglinzi noi și îmbunătățite, sisteme de lămpi diurne (DRL), protecții laterale menite să împiedice căderea bicicliștilor sau a pietonilor sub vehicul și dispozitive antistropire pentru anvelope;

stabilirea unor cerințe suplimentare pentru autobuze și autocare (ieșiri de urgență care sunt corespunzătoare pentru capacitatea vehiculelor, acces mai ușor pentru persoanele cu mobilitate redusă, spațiu rezidual adecvat în cazul rostogolirii vehiculului etc.);

includ și anumite obligații privind mediul înconjurător, precum măsurarea standardizată a emisiilor de CO2, a limitelor emisiilor poluante, a consumului de combustibil, a puterii motorului sau a emisiilor de zgomot ale vehiculului.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 29 octombrie 2007. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 28 aprilie 2009. În funcție de categoria vehiculului, aplicarea directivei a fost aplicată progresiv în perioada 2009-2014.

CONTEXT

Obiectivul principal al legislație UE referitoare la omologarea de tip a vehiculelor este de a asigura faptul că vehiculele noi, precum și componentele și unitățile tehnice de vânzare de pe piață oferă niveluri ridicate de siguranță și de protecție a mediului.

TERMENI-CHEIE

* Omologare efectuată de terți: o omologare obținută de la o terță parte, cum ar fi un organism acreditat independent aprobat de fiecare țară a UE.

* Recunoaștere reciprocă: țările UE recunosc certificatele de omologare de tip emise de autoritățile competente din alte țări ale UE.

ACT

Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2007/46/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 04.01.2016

Top